Skip to main content

Çocuklarını teknolojiyi ideal dozda kullanarak yetiştirme şansı ve zamanına sahip olanlar anne babalar için dijital dünyada ebeveyn olmanın detaylarını araştırdık.

Modern şehir yaşamında hayatta kalmaya çalışan sıradan bir aile düşünelim. Bu ailede anne baba birlikte çalışıyor. Çocuk okula gidiyor, akşam kursa, sonra ders yapıyor, uyuyor. Anne baba işten yorgun argın geliyor, çocuk bir şey istese de onunla konuşmak yerine anne ya da baba “Çok yorgunum, biraz dinleneyim” diyor ve ellerinde telefonları kendi dünyalarına çekiliyorlar. Çocukların eline bir tablet tutuşturuluyor, çocuklar kendi yalnız dünyasında yaşarken, anne baba ise beyinlerini sanal dünyaya hapsediyor. Durumu biraz dramatize etmiş olsam da çoğumuz bir teknolojik yalnızlaşmanın içindeyiz ve hayatlarımız aşağı yukarı böyle. Bununla birlikte bu noktaya gelişimizde tüm suçun hikâyenin baş aktörleri olan anne babanın olmadığını da söylemeliyiz.. Çünkü her şey o kadar hızlı olup bitti ki, kimsenin dijitalin baş döndürücü hızına ya da sosyal medyanın eğlenceli dünyasına teslim olmaktan başka bir çaresi yoktu. Açıkçası, ebeveynler daha doğrusu yetişkinler için bir nevi iş işten geçmiş olsa da ortada teknolojinin içine doğan bir nesil ve bu neslin geleceği var ki, üzerinde kafa yormamız gereken konuda tam olarak bu aslında. Suçlu olmasa bile gerekli farkındalığa sahip olmadığı için çok da masum olmayan ebeveynlerin her geçen gün teknolojiye daha fazla bağımlı olan çocukları dijital çağda sizce nasıl hayatta kalacaklar? Henüz çocuklarını teknolojiyi ideal dozda kullanarak yetiştirme şansı ve zamanına sahip olanlar anne babalar için bu ay dijital dünyada ebeveyn olmanın detaylarını araştırdık ve sektörden değerli isimlerin katkılarıyla anne babalara bir dijital rehber ortaya koymaya çalıştık.

 Dijital dünyada ebeveyn olmak ve teknoloji kullanımı
Teknolojinin hayatımıza getirdiği artılar ve kolaylıklar herkes tarafından kabul edilmesine rağmen özellikle son senelerde teknolojinin insana verdiği fiziksel ve ruhsal zararlarla ilgili konular Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı’nın ana gündem maddelerine girecek kadar ciddi boyuta taşındı. Tüm bunlar üzerinde çalışmalar devam ederken teknolojiye bağlı gelecek kuşakların yaşayacağı başka sorunlarla karşılaşılacağı da gündemde yerini bulmaya başladı. Teknoloji dünyasında yaşadığımız bu yüzyılda doğan çocukların bir yandan, belirtilen sağlık sorunlarıyla baş etmesi gerekirken bir yandan da teknolojiye bağlı olarak meslek yapılarının değişeceği ve bu dönüşüme her anlamda hazır olmaları gerekeceğinin açıklamaları git gide sayısı fazlalaşan şekilde açıklanmaya devam ediyor.
İşte tam bu noktada, bu ayki araştırmamızla, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak ebeveynlerin, teknoloji konusunda ne düşündüğü, çocukları üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirdikleri gibi konuların yanıtlarını bulmayı hedefledik. Zenna Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlık şirketi ile gerçekleştirdiğimiz araştırma, Türkiye’de ebeveynler ve çocukları arasındaki ilişkiye bakışlarını ve teknolojinin çocukları üzerindeki etkisi konusunda ne düşündüklerini anlamak üzere kurgulandı. Araştırmada sorgulanan başlıklardan bazıları şunlar:

• Ebeveynlerin teknolojiye bakışı
• Teknoloji ve çocuğu arasındaki ilişki konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunu
• Çocuklarının teknoloji ile olan ilişkilerinde ne kadar söz sahibi olduklarını
• Teknolojinin Çocukları üzerindeki etkisini nasıl yorumladıklarını
• Endişelerini ve yaşadıkları sorunlar varsa neler olduğunu
• Çocuklarının eğitiminde teknolojiyi nerede konumlandırdıklarını
• Kendilerini teknoloji konusunda nasıl ve ne düzeyde geliştirdiklerini

Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Türkiye dijital dünya halk geneli nezdinde, 18 yaş ve üzeri yüzde 70’i çalışan olan bin 200 kişi ile online görüşme yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşülen kişilerin yüzde 47’si ebeveyn konumunda olduğundan ebeveynler bazında sonuçlar 561 kişi üzerinden verildi.

Her geçen sene çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırma yaşı düşüyor
Araştırmaya göre ebeveynlerin çocuklarını teknolojiyle tanıştırma yaşının geçmiş senelere göre düşme eğilimi gösterdiği görülüyor. Şuanda 12 yaş altı çocuğu olanların, 12 yaş üzeri çocuğu olanlara göre çocuklarını teknolojiyle tanıştırma yaşı 2.6 sene düşmüş durumda. Şu anda 3 yaş altında çocuğu olan her 3 ebeveynden biri çocuğunu teknolojiyle tanıştırdığını belirtiyor.

Çocuklarımız için oyun ve teknolojik gereçlere senede ortalama bin 289 TL harcıyoruz

Katılımcı genelinin yüzde 60’ı oyun ve teknoloji için çocuklarına senede bin altında para harcadığını belirtse de halk geneli nezdinde harcanan toplama bakıldığında karşımıza çıkan rakam bin 289TL. Babaların ise yine bu konuda daha fazla harcama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte her 10 ebeveynden altısının oyun ve teknolojik gereçlere senede ortalama bin TL’nin altında harcadığını belirtelim.

Devamı için sayfa numaralarını kullanabilirsiniz. 

Sayfalar: 1 2 3 4