Skip to main content

Çocuklarını teknolojiyi ideal dozda kullanarak yetiştirme şansı ve zamanına sahip olanlar anne babalar için dijital dünyada ebeveyn olmanın detaylarını araştırdık.

Çocuğumuzu ekran bağımlılığından korumak için de bir şey yapmıyoruz

Ebeveynlerin yüzde 40’ı çocuklarını ekran bağımlısı olmaktan korumak için önlem aldığını belirtirken, yüzde 60’ı herhangi bir şey yapmadığını belirmişler. Bu konuda verileri biraz daha detaylı incelediğimizde çocukların yaşı ilerledikçe bu konudaki gerçekleri fark ettiği ve önlem alma eğilimine girildiği dikkat çekiyor. Peki, önlem alan ebeveynler neler yapıyor? Ebeveynlerin yüzde 93’ü çocuklarının internette geçirdiği süreye sürekli ya da belirli zamanlarda olmak üzere kısıtlama getirdiklerini belirtmekte.

Ebeveynlerinin internette geçirdiği süreye karışması ve kısıtlama getirmesi sonrası çocukların gösterdiği ilk tepki öfkelenmek ve bulunduğu yaş aralığına bağlı olarak da öfkelerini farklı davranışlarla göstermek şeklinde olmakta. 0-3 yaş arası öfkesini ağlayarak ifade etme eğilimindeyken, 4-11 yaş arasında sorumluluklarını yerine getirmeme ve 12 yaş üzerinde öfkenin şiddetini artırma eğilimi şeklinde gerçekleşiyor. Bu bağlamda her 4 ebeveynden biri çocuğunu pedagog/çocuk psikoloğuna götürüyor ve yüzde 70’i götürme nedeninde teknolojinin etkisi olduğunu belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 27’si çocuğunu psikoloğa götürdüğünü belirtirken, götürme nedenlerinin başında; gelişimlerinin kontrolü (yüzde 62) ve davranış-uyum bozuklukları (yüzde 36) gelmekte. Çocuklarını psikoloğa götüren ebeveynlerin yüzde 70’i teknolojinin etkisi olduğunu belirtmekte. Bu ebeveynler teknolojinin çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde etkisi olduğunu düşünseler de, olumlu etkisinin daha fazla olduğunu düşünüyorlar.

Keşke çocuklarımız internet yerine arkadaşlarıyla dışarda daha fazla vakit geçirse

Ebeveynlerin yüzde 62’si çocuklarının internette ya da mobil araçlarıyla geçirdiği vakit yerine arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmesini tercih ettiklerini belirtirken yüzde 29’u kendileri ile vakit geçirmelerini istediklerini ifade ediyor.

Çocuklarımızla sosyalleşmeyi sağlayıcı aktivitelerle vakit geçirmeye çalışsak da televizyon seyretmeyle ortak zaman yaratmakta ilk sıralar yerini almakta

Ebeveynlerin yüzde 65’i çocuklarıyla düzenli gerçekleştirdikleri aktivitelerin başında dışarda vakit geçirmek (yüzde 65) ve sohbet etmek (yüzde 54) geldiğini belirtmekteler. Bu 2 aktivitenin oranlarının yüksek olmasında anneler etkili konumda. 10 ebeveynden biri çocuğuyla düzenli gerçekleştirdiği aktivitenin bilgisayarda oyun oynamak olduğunu belirtmektedir ve bu oranı babalar yükseltmekte. Her ne kadar ebeveynler çocuklarıyla çocuklarıyla sosyalleşmeyi sağlayan aktiviteleri daha fazla gerçekleştirmeye çalışsalar da, televizyon seyretmeyi tercih etme (yüzde 40) oranı da oldukça yüksek. Teknolojiyle büyüyen çocuklar sürekli yeni şeyler öğrenirken insanlardan uzaklaşıyor mu? da araştırmanın kritik sorularından aslında. Bu soruların cevaplarından yola çıkarak; ebeveynlere göre, teknolojinin çocuklar üzerinde en olumlu etkisi “yeni şeyler öğrenme (yüzde 51)” iken en olumsuz etkisi “insan ilişkileri zayıflaması ve asosyal olmaları” (yüzde 43).”

Çocuklarımızın için okul seçimimizde “teknolojik imkânlar ve teknolojik eğitim sunması” son sıralarda

Ebeveynlerin yüzde 62’si çocuğunun gittiği ya da gideceği okula karar verirken çocuğun beşeri gelişimi ve okulun itibarını çok daha fazla önemsedikleri öne çıkıyor: Öğretmen kalitesi (yüzde 62) ve okulun eve yakın olması (yüzde 38), okulun sunduğu fizikî ortamı (yüzde 29), yabancı dil eğitimi (yüzde 28), okulun kamuoyu nezdindeki algısı ve geçmişi yüzde 26), okulun sunduğu sosyal ve sportif faaliyetler (yüzde 24).

Ebeveynler dijitalleşme ve teknoloji konusunda nerede?

Araştırmaya göre çocuklar ve teknoloji konulu eğitim alma bilincimiz çok düşük. Ebeveynlerin yüzde 82’si teknoloji ve çocuklar konulu eğitim almadığını belirtirken, eğitim aldığını belirten (yüzde 18) ebeveynlerin belli bir yerden değil internet, çocuğun okulu, çalıştığı şirket ya da çocuğunun psikoloğu gibi değişik yerlerden eğitim aldıkları görülmekte. Bununla çağın eğitim trendleri olan kodlama konusunda her 10 ebeveynden 3’ünün bilgi sahibi olduğunu araştırmamızda karşımıza çıkan önemli verilerden biri. Ancak her 2 ebeveynden biri çocuğunun okulunda kodlama eğitimi olup olmadığını bilmiyor.

 

 

 

Sayfalar: 1 2 3 4