Skip to main content

Çocuklarını teknolojiyi ideal dozda kullanarak yetiştirme şansı ve zamanına sahip olanlar anne babalar için dijital dünyada ebeveyn olmanın detaylarını araştırdık.

Akıllı telefonla doğan çocuklar

18 yaş altı çocukların sahip olduğu teknolojik cihazlara baktığımızda yüzde 55’le akıllı telefon, yüzde 50’yle tablet ve yüzde 34’le laptopa sahip oldukları görülüyor. 12-18 yaş arası çocuklarda ise akıllı telefon sahipliği yüzde 90’a çıkmaktadır.

Çocuğuma insansı robot almam çünkü gerçek arkadaşları olmasını isterim…

Gelişen teknoloji ile giderek daha fazla insancıl özelliklere sahip olan robotların yakın gelecekte hayatımızda daha fazla yer tutması hatta bize arkadaş olmaları artık çok da fütürist bir senaryo değil. Bundan yola çıkarak ebeveynlere çocuklarına bir robot almak isteyip istemediklerini yönelttiğimizde, ebeveynlerin yüzde 78’i çocuklarına insansı robot almayacağını belirtirken babaların bu konuda annelere göre daha iyimser olduğu ve babaların yüzde 25’inin alacakları öne çıkıyor.

 

İdealler ve gerçekler

Araştırmaya göre çocuklarımıza günde ortalama 1,7 saat internette izni verirken, ortalama 2 saat internette olduğunu görüyoruz. 12 yaşın altında çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 79’u çocuklarına günde 2 saatten az internette vakit geçirme izni verdiklerine belirtmelerine rağmen gerçeklere döndüğümüzde çocuklarının günde 2 saatten az zaman geçirdiğini belirten ebeveyn oranı yüzde 50’ye iniyor.

Araştırma kapsamında en ilgi çekici sonuçlardan biri de; 0-3 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 30’unun, 4-11 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin de yüzde 39’unun çocuklarına günde 2 saatten fazla internette vakit geçirme izni vermesi.12 yaş altı çocuğu olan hemen hemen her 10 ebeveynden biri çocuğunun günde 5 saatten fazla internette vakit geçirdiğini belirtmekte.

Sayfalar: 1 2 3 4