Skip to main content

Digital Age kimdir?

Hayatın her noktası her an dijitalleşirken değişim kaçınılmaz bir şey. Her an, her yerde, her şey değişiyor. Hayatımız, işimiz, alışkanlıklarımız, bizi biz yapan her şey değişiyor. Eskiden yaşadığımız değişimi fark etmek zor olurdu çünkü değişimin sürati daha düşüktü, daha çok yavaş bir evrim şeklinde gerçekleşiyordu. Bir şeylerin değiştiğini ancak arada bir -zihnen de olsa- bir kenara çekilip ardımıza baktığımızda anlayabiliyorduk. Şimdi ise değişimin süratinin akıl almaz bir boyuta ulaştığı, klişe deyişle ‘baş döndürdüğü’, dolayısıyla her an fark edilmemesinin imkansız olduğu bir çağda yaşıyoruz. Değişimin kendisinde gerçekleşen bu değişimin temelinde ise yeni iletişim, enformasyon ve ulaşım teknolojileri var. Yeni bir devirde yaşadığımız değişimi anlamak için çok fazla delil aramaya gerek yok. Gündelik hayatımıza dair küçük bir gözlem bile bu konuda birçok veri sunuyor.

Paralel bir evren

Dünyanın en değerli markasının Google olduğu, insanların sıradan bir günlerinin önemli bir kısmını internette yaşadıkları, offline olan her şeyin bir de online versiyonunun olduğu, internetin bir mecra olmaktan çıkıp paralel bir evrene dönüştüğü, 23 yaşında bir çocuğun birkaç yılda 15 milyar dolarlık bir servet edindiği yepyeni, bambaşka bir çağda yaşıyoruz. Bu yeni çağa birçok isim verilebilir ama içinde yaşadığımız hayatı yaratan temel faktör dijital teknolojiler. Bu yüzden bu çağa her şeyden önce ‘dijital çağ’ demeliyiz -biz öyle diyoruz. Dijital teknoloji altyapısı dünyanın her yerinde yeni bir yaşam biçimi, yeni iş yapma biçimleri, yeni bir zihin yapısı, yeni alışkanlıklar, kısacası yeni bir insan yaratıyor. Şu anda okumakta olduğunuz dergi, bu yeni hayatı tüm taraflarıyla anlamak, yakalamak ve yansıtmak amacıyla yola çıktı. Digital Age, esasen bir endüstri dergisi ama iş dergisi sıkıcılığında bir yayın değil. Kravatı gevşek bir dergi. İş ile sıkıcılığın ayrılmaz bir ikili olduğu fikrini kesinlikle kabul etmiyor. Sayfalarımızdaki konuların çeşitliliğine bakınca ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağını tahmin ediyoruz.

Teknoloji çıkış noktamız

Digital Age deyince akla öncelikle teknoloji geliyor ama bu bir teknoloji dergisi değil. Bizim için teknoloji yalnızca bir çıkış noktası, esas odağımız ise dijital teknoloji altyapısının yarattığı yeni iş dünyası ve yeni hayat olacak. Bu dergide yazılımdan donanıma, GSM’den telekoma oyundan müziğe, dijitalin hüküm sürdüğü bütün endüstrilerden izler bulabileceksiniz Digital Age dijitalin yarattığı yeni hayatı, yeni iş yapma biçimlerini, yeni kültürü, bu yeni hayatın yansımalarını, imkanlarını, semptomlarını, sorunlarını, kısacası her şeyini yansıtan, anlatan, ortaya çıkaran, deşifre eden bir yayın, ‘bir çağ’ dergisi olacak. Sizi bizimle birlikte henüz eşiğinde olduğumuz ve şaşkınlığını üzerimizden atamadığımız bu yeni çağı yaşamaya, anlamaya ve anlatmaya davet ediyoruz.