Skip to main content

İnsanların Zoom toplantılarına katılıp katılmama ya da geç katılma durumlarını takip etmek kolaylaşacak.

Zoom, uygulamaya eklenecek olan Attendance Status aracı ile Google ve Microsoft tarafından geliştirilen takvim uygulamaları ile entegre çalışacak ve bir toplantıya davet edilmesine rağmen katılmayan kişilerin isimlerini “katılmadı” başlığı altında gösterecek.

Zoom’un destek sayfasına göre uygulamaya eklenecek olan bu özellik sadece katılımcıların toplantılara katılıp katılmadıklarını değil, davet gönderilen e-postalarda davetlere kabul ya da ret yanıtlarını da gösterecek. Bu durumda bir kullanıcı bir toplantıya daveti kabul ettiği hesap dışında bir hesapla bağlanırsa, toplantıda olması durumunda bile katılmadı şeklinde görünecek.

Bu özelliğin çalışabilmesi için toplantı yöneticilerinin Google Takvim ve Outlook Takvim uygulamaları ile entegrasyonu sağlamış olmaları gerekiyor.

Gizmodo, iş amaçlı toplantıların yanı sıra pandemiden dolayı çevrimiçi ders anlatmak durumunda kalan eğitimcilerin de bu özellikten faydalanabileceğini, zira onlarca öğrencinin kayıtlı olduğu derslerde kimin dersi takip edip kimin etmediğini kestirmenin kolay olmadığını belirtirken, gözetim ve takip mekanizmalarının gün geçtikçe hayata daha fazla dahil olmalarından dolayı tepkilerin ortaya çıkabileceğini aktardı.

Kaynak: Zoom’s New Attendance Tool Will Snitch on Attendees Who Are Late to a Meeting – Gizmodo