Skip to main content

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop’a göre Z kuşağı, YouTube’u içerik üreticileri ve onlarla kurduğu gerçek bağ için tercih ediyor.

Z kuşağı, kültürel normları ve tüketici davranışlarını yeniden tanımlayarak değişimin önünde yer alıyor. Özellikle Türkiye’de Z kuşağının etkisi dünyaya göre çok daha fazla. Öyle ki TÜİK’in 2022 tarihli İstatistiklerle Gençlik araştırmasına göre Türkiye, yüzde 15 ile Avrupa’da en büyük Z kuşağı nüfusunu barındıran ülke konumunda yer alıyor.[1] Dolayısıyla Türkiye’deki alışveriş alışkanlıkları, tüketici deneyimleri ve pazarlama faaliyetlerinin merkezinde dijitalin içerisine doğmuş Z kuşağı yer alıyor.

Z kuşağının vazgeçilmezi: YouTube

Yine TÜİK’in aynı raporunun sonuçlarına göre Türkiye’deki Z kuşağının yüzde 97’si internet erişimine sahip, bu da onların internet erişimleri ve ilgilerinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Z kuşağının yüzde 76’sı ise her gün sosyal medya ile iletişim halinde. Kantar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’deki 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı izleyicilerinin yüzde 60’ı, YouTube’u televizyonlarında izlerken tercih ettikleri bir TV platformu olarak kabul ediyor.[2] Bu da Z kuşağının televizyonun yerine YouTube’u tercih etme eğilimini güçlendiren bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Z kuşağı YouTube’u içerik üreticileri ve onlarla kurduğu gerçek bağ için tercih ediyor. Z kuşağı YouTube izleyicilerinin yüzde 73’ü de platformun bir konu hakkında farklı görüşlere sahip insanları dinlemek için en iyi yer olduğunu düşünüyor.[3] Bu durum da içeriklerin bilinçli bir şekilde tüketildiğini öğrenmek ve keşfetmek için tercih edilen bir kanal olarak kullanıldığını gösteriyor.

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop

Ekonomik bağımsızlık seviyesi en yüksek kuşak

Kendinden önceki kuşaklara göre finansal özerkliğe daha fazla sahip olan Z kuşağı, benzersiz alışveriş alışkanlıklarıyla pazarlama ve alışveriş dinamiklerini şekillendiriyor. Z kuşağının yüzde 83’ü şu an bekâr ve önemli bir kısmı zaten çalışıyor.[4] 18-24 yaşları arasındaki Z kuşağının yüzde 88’i ise online araştırma yapıyor ve yüzde 70’i online alışveriş yapıyor.[5] Marka bağımlılıkları da oldukça düşük olan Z kuşağının yüzde 62’si favori bir markaları olsa bile alternatifleri keşfetmeye istekli. Bu marka bağımsız davranış da pazarlamacıların oyunu Z kuşağının kurallarına göre oynayarak sosyal medya platformlarına odaklanmaya itiyor.

İçerik zenginliği Z kuşağının ilgisini çekiyor

Kantar tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye’deki 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı YouTube izleyicilerinin yüzde 86’sı YouTube’un içerik anlamında oldukça zengin olduğunu düşünüyor. Bu çeşitlilik de farklı kanallara ve farklı içeriklere yönelmelerine destek oluyor. Aynı zamanda aynı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı YouTube izleyicilerinin yüzde 85’i klip ve fragmanlar da dahil olmak üzere YouTube’un en iyi müzik videolarına sahip olduğunu düşünüyor.[6] Bu zengin içerik yelpazesi de YouTube’u Z kuşağının vazgeçilmez platformları arasına alıyor.

Pazarlamacılar ve markalar Z kuşağını iyi analiz etmeli

Nüfus içerisindeki payı oldukça yüksek olan Z kuşağı, pek çok alanda pazarlamanın ezberlerini bozarak tüm markaları yeniliğe ve dönüşüme davet ediyor. Dijital dünyanın içerisine doğmuş bu nesil, ekonomik bağımsızlıkları, rafine zevkleri ve oldukça çeşitli beklenti ve ihtiyaçlarıyla sektörleri yeniden şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.

 

Timur Altop

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü

 

* ”Türkiye’de Z kuşağı: Günümüzün en güçlü tüketici kitlesi” (Think with Google)

 

[1] TÜİK, İstatistiklerle Gençlik, 2022

[2] Google/Kantar, WhyVideo Araştırması, haftalık video izleyen 18-24 yaş arası 611 kişi (TR), 5/2/23 – 5/24/23 tarihleri arasında yapıldı. Rekabet grubu 9 piyasa rakibini içerir: Lineer TV, Netflix, Disney+, BluTV, Exxen, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat.

[3] YouTube İç Verileri, NewFront, ABD, Mayıs 2023

[4] Google TR Anketi, 18-24 yaş arası 750 kişi, anket sorularına “Bilmiyorum” veya “Yukarıdakilerden hiçbiri” yanıtını verenler hariç tutulmuştur.

[5] TR, UK, FR, Yunanistan Akıllı Alışveriş Araştırması 2023 (Çevrimiçi araştırma için soru: Satın aldığınız ürün hakkında bilgiyi nereden topladınız? / Çevrimiçi satın alma için soru: Son satın alımınızı nereden yaptınız?)

[6] Google/Kantar, WhyVideo Araştırması, haftalık video izleyen 18-24 yaş arası 611 kişi (TR), 5/2/23 – 5/24/23 tarihleri arasında yapıldı. Rekabet grubu 9 piyasa rakibini içerir: Lineer TV, Netflix, Disney+, BluTV, Exxen, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat.