Skip to main content

“Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı 5 puan arttı.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve Visa (NYSE:V) tarafından, Türkiye’deki 27 bankanın desteğiyle yürütülen “Paramı Yönetebiliyorum” finansal okuryazarlık projesi kapsamında, ikincisi gerçekleştirilen ‘Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Finansal bilgi düzeyi 2 yılda yüzde 70’ten yüzde 75’e çıktı

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı 5 puan artarak, 2017’deki yüzde 70 oranından,  yüzde 75’e yükseldi. Kadınlardaki artış ise Türkiye genelinin üzerinde yaşandı ve 2017 yılında  yüzde 64 olan oran 6 puanlık artışla  yüzde 70’e çıktı.

Bütçe yapma oranları artıyor, kadınların bütçeye katkısı ve söz hakkı artıyor

Araştırma sonuçlarına göre, hanelerde bütçe yapma oranında da 2017 yılına göre kayda değer bir artış görüldü. 2017 yılında  yüzde 65 olan bu oran 2019’da  yüzde 74’e çıktı. Kadınların hanedeki rolü incelendiğinde ise 2017 yılına göre kadınların hanedeki para kullanımı kararlarına dahil olma oranı yüzde 72’den  yüzde 80’e yükselirken, bütçeye katkıda bulunma oranının ise yüzde 48’den yüzde 51’e çıktığı görüldü.

Para biriktirme alışkanlığı artıyor

Araştırma, Türkiye’de para biriktirme konusunda da bilincin arttığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre para biriktirme alışkanlığı, 2017 yılında yüzde 42 seviyesinde iken, 2019 yılında  yüzde 45’e ulaştı. Artış olmakla beraber para biriktirmede geleneksel yöntemlerin hala geçerli olduğu da ortaya çıktı. Öyle ki araştırmaya katılan kişilerin  yüzde 23’ü evinde para biriktirdiğini belirtirken, sadece yüzde 17’si bankada biriktirdiğini belirtti. Para biriktirmenin temel motivasyonunda, kötü gün için birikim yapmaktan ziyade beklenmedik finansal zorluklara karşı hazırlıklı olmak şeklinde bir değişim ortaya çıktı. Kadınlar nezdinde birikim yapma ise 2 yıl içinde  yüzde 41’den yüzde 48’e çıkarken, bu oran yüzde 45 olan Türkiye geneline göre de 3 puan fazla olarak gerçekleşti.

Borç ödeme konusunda disiplin devam ediyor

Türk halkının borcuna sadık olduğunu bir kez daha teyit eden “Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması”na göre, halkın yüzde 87’si borcunu zamanında ödüyor. Faturaların zamanında ödenmesi konusunda 2017 yılına göre minimal bir düşüş olsa da araştırmaya katılan bireylerin yüzde 81’i faturalarını zamanında ödediğini belirtiyor.

Finansal ürünlerin bilinirliğinde artış var

Finansal ürünlerin bilinirliğinde genel bir artış görülüyor. Kırılımına bakıldığında ise banka kartı, kredi kartı kartı ve altın bilinirlikte ilk üç sırada yer alıyor. Sigorta ürünleri, hisse senedi, bono, fon ve forex iki yıl önce de olduğu gibi toplumun büyük bir kesimi tarafından bilinmiyor ve en alt sıralarda yer alıyor. BES’in bilinirliğinde bir artış olmakla beraber kullanımı hala düşük seviyelerde yer alıyor.

Finansal tutumlar değişiyor, tedbirli bireylerin sayısı artıyor

Araştırma sonuçları bireylerin para harcama ve risk alma konularında iki sene öncesine göre daha tedbirli olduğunu ortaya koydu. “Para harcamak içindir” diyenlerin oranı iki yıl önce yüzde 55 iken bu yıl yüzde 51’e düştü. Yatırım yaparken risk almaya hazır olan bireylerin oranında da bir azalma yaşandı ve yüzde 43’ten yüzde 35’e düştü. Araştırma sonuçları tedbirin davranışlara da yansıdığını gösterdi.