Skip to main content

Bu ayki Tech for Good sayfalarımızın konuğu iyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir girişim olan Good4Trust. Girişimi, kurucusu Dr. Uygar Özesmi ile konuştuk.

Good4Trust girişimi nasıl ortaya çıktı?
Good4Trust.org bir yüzleşmenin sonucunda doğdu. Bu yüzleşme insanlık olarak bir yok oluşa doğru sürüklendiğimiz gerçeğiydi. Peki buna neden olan ne? Neden olan mevcut ekonomi, yani kâr maksimizasyonuna dayalı tüketim ekonomisi. Ekonomiyi dönüştürmenin ne kadar zor bir çaba olduğunu düşünürken, esasında hiç de zor olmadığını keşfettik. Sonrasında türetim ekonomisini nasıl kitlesel hale getiririz diye düşündük ve Good4Trust.org platformu ortaya çıktı.

Bu platform ile neler amaçlanıyor?
Good4Trust.org ile türetim ekonomisinin yeni yaygın ekonomik sistem olması amaçlanıyor. Good4Trust bunun için iyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getiriyor. Good4Trust.org iki ana bileşen üzerinden işliyor. Birincisi üretici. Adil ve doğaya dost üretim yapan kişilere verilen isim. İkinci bileşen ise türetici. Aldığı ürünün nereden geldiğini inceleyen, kullandığı ürünün çevreye zarar verip vermediği takip eden, yerli ürünler kullanmaya çalışan kişilere türetici deniyor.

Good4Trust’ın bize hatırlatmak istediği temel değerler neler?
Başta “Altın Kural”a uymak, yani canlılara ve doğaya bize davranılmasını istediğimiz gibi davranmak. Kendimiz için ne istersek canlılar ve doğa için onu istemeliyiz. Güven, yani yaptığımız her etkinlikte güven oluşturmak. Şeffaflık, yani altın kural çerçevesinde açık olmak. Adalet, yani altın kural gereği zarar vermemek ve bütün haklara saygılı olmak. Barış yani altın kural gereği iyi niyetle, iyilikle ve şiddetsiz hareket etmek. Hepimiz böyle davranır ve ekonomiyi bu değerler üstüne kurarsak, bambaşka bir ekonomi doğar.

Girişimin gelecek hedefleri neler?
Good4Trust.org Türkiye’de üretici ve türeticileriyle birlikte gün geçtikçe büyüyor. Türkiye’de Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar programına seçilen Good4Trust.org, uluslararası alanda yaygınlaşmayı hedefliyor. Bizim uzgörümüz, ortaya koyduğumuz modelin veya varyasyonlarının 10-20 yıl içinde dünyaya ekonomik açıdan hâkim olacağı. Dünyanın kurtuluşu mevcut ekonominin türetim ekonomisine dönüşmesine bağlı.