Skip to main content

Türk halkının teknolojik ürünlerde yerli marka tercihleri araştırıldı.

Kantar TNS, Türk halkının teknolojik ürünlerde Türk markası kullanımına dair bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63’ü teknolojik ürünlerde yerli markaları tercih ettiği ortaya çıktı. Cinsiyet dağılımında ise kadınların yüzde 65’i, erkeklerin yüzde 61’inin yerli teknolojik ürünleri kullandığını söylüyor. 2016’daki araştırmayla karşılaştırıldığında katılımcıların yüzde 57’si yerli ürün kullandığını belirtiyor. Cinsiyetlere göre bakıldığında da kadınlar yüzde 63, erkekler de yüzde 52 ile yerli teknolojik ürünü kullandığını ifade ediyor. Araştırmada yaş kırılımları da değerlendiriliyor. Buna göre, 18-24 yaş arası yüzde 49 ve 25-34 yaş arası yüzde 56 ile yerli teknolojik ürün kullandığını aktarıyor.

Teknolojik ürünlerde ABD ve Alman ürünlerini tercih ediyoruz

Kantar TNS’in araştırmasında tüketicilere hangi ülkelerin teknolojik ürünlerini tercih ettikleri de soruldu. Almanya ve ABD, teknolojik ürünlerde halen en fazla tercih edilen iki ülke olarak karşımıza çıkıyor. ABD ve Japon markalarının tercihinde 2016’ya kıyasla artış görülürken; diğer Uzakdoğu markalarından uzaklaşma var. Diğer yaş gruplarına kıyasla, 55+ yaş grubunun Alman teknoloji markalarını daha az tercih etmesi dikkat çekici.

Akıllı telefonda yerli marka kullanımı artıyor

Çalışma kapsamında değerlendirilen diğer bir soru da hangi teknolojik ürünlerde Türk markalarının kullanıldığı idi. Araştırmaya göre, geçmiş döneme bakıldığında, yerli marka olarak beyaz eşya tercihi azalırken diğer ürünlerde ise yükseliyor. Buradaki dikkat çekici yükseliş, akıllı telefon markalarında karşımıza çıkıyor. Zira 2016’da yüzde 32 olan akıllı telefonda yerli marka tercihi bu yıl yüzde 44 şeklinde belirlenmiş.

Yabancılarla rekabette beyaz eşya en başarılı ürün

Araştırmada son olarak hangi Türk teknoloji ürünün hangi yabancı teknoloji ürünleriyle rekabette başarılı olacağı sorusuna cevap aranıyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 69’u beyaz eşyanın Türk markalarının yabancı markalarla rekabette başarılı olacağına inanıyor. Bu düşünce 35 yaş üzerinde daha yaygın. Cep telefonunda ise 35 yaş altı grup Türk markalarının başarılı olacağına daha fazla inanıyor.

Kantar TNS, Trendpoll çalışmasını Ağustos 2018’de bin 531 katılımcıyla yürüttü.