İŞ DÜNYASI

DigitalAge | 30.04.2012 - 12:47

“Tek Sony” ile değişim başladı

Sony, kurulan yeni yönetim ekibi altında bir dizi stratejik inisiyatifin hayata geçirileceğini açıkladı. Tüm Sony Grubu’nun güçlü yönlerinden yararlanan hızlı bir karar alma yaklaşımının “Tek Sony” çatısı altında uygulamaya konmasıyla birlikte Sony, bir yandan elektronik iş kolunu yeni değerler yaratmak üzere yeniden canlandırıp, büyütürken, diğer yandan da eğlence ve finansal hizmetler iş kollarının istikrarlı faaliyetlerini […]

Sony, kurulan yeni yönetim ekibi altında bir dizi stratejik inisiyatifin hayata geçirileceğini açıkladı.

Tüm Sony Grubu’nun güçlü yönlerinden yararlanan hızlı bir karar alma yaklaşımının “Tek Sony” çatısı altında uygulamaya konmasıyla birlikte Sony, bir yandan elektronik iş kolunu yeni değerler yaratmak üzere yeniden canlandırıp, büyütürken, diğer yandan da eğlence ve finansal hizmetler iş kollarının istikrarlı faaliyetlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Elektronik iş kolunun dönüşümünü hedefleyen başlıca inisiyatifler arasında, ana iş kollarının güçlendirilmesi (Dijital Görüntüleme, Oyun, Mobil), televizyon iş kolunun yeniden kara geçirilmesi, gelişmekte olan pazarlardaki iş kollarının genişletilmesi, yeni iş kolları yaratılması ve iş portföyünün yeniden düzenlenerek kaynakların en etkili şekilde kullanılması maddeleri yer alıyor.

Şirket, bu tedbirlerin hayata geçirilmesiyle  31 Mart 2015 tarihinde sona erecek olan mali yılda (“MY14”) elektronik iş kolunda 56.44 milyar Euro tutarında satış gerçekleştirerek yüzde 5 faaliyet kar marjına ve yüzde 10 özkaynak karlılığı oranına ulaşmayı hedefliyor.

Yeniden yapılandırma dahilinde Sony Avrupa tarafından geniş ölçekli organizasyonel değişiklikler de gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Sony Eurasia A.Ş. Genel Müdürü Mohsen Noohi’ye yeni sorumluluklar verilerek, Orta ve Güneydoğu Avrupa’yı da içine alan bölgenin yönetimine atandı. Noohi yeni görevinde, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın da dahil olduğu bölgedeki 20 ülkeden sorumlu olurken, bir sonraki açıklamaya kadar Türkiye operasyonundaki sorumluluklarını da sürdürecek.