Skip to main content

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kripto varlık piyasasını düzenlemeyi amaçlayan kripto varlık yasa tasarını kabul etti.

Mayıs ayında TBMM’ye sunulan kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Bu yasa, Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPK) değişiklikler yaparak kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni kurallar, yükümlülükler ve cezalar getiriyor. Amaç, yatırımcıları koruyarak piyasada güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturmak.

Sözkonusu yasa ile tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK’dan faaliyet izni alması zorunlu hale getirildi. Bu şirketlerin ayrıca belirli sermaye şartlarını karşılaması ve TÜBİTAK tarafından belirlenen bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı kriterlerine uyması gerekiyor.

Yeni yasa kapsamında kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı SPK’nın yetki alanına girerken, bu işlemlerin tamamı kayıt altına alınacak ve manipülatif eylemlere karşı ağır para cezaları uygulanacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali denetimleri ise SPK’nın yetkilendirdiği bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak ve izinsiz faaliyet gösterenlere hapis ve para cezaları verilecek. Yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırması için de 3 aylık süre tanındı.

Kaynak: AA