Skip to main content

RK, geçen yıla ait karar verilerini paylaştı. Kurum 320 karara imza attı ve 206 milyon TL idarî para cezası verdi.

Rekabet Kurumu (RK), 2017 yılına ait karar istatistiklerini açıkladı. RK’nın paylaştığı verilere göre, kurum geçen yıl toplam 320 karara imza attı. RK kararlarının içinde sektörlere göre dağılımına baktığımızda BT sektörü için 26 karar verildiğini görüyoruz. Bu kararların ayrıntıları ise şöyle: Rekabet ihlali (8), muafiyet/menfi tespit (2), birleşme/devralma/özelleştirme (13), yargı kararları üzerine verilen (1) ve diğer (2). Elektronik ürünler sektörüne baktığımızda da kurumun 4 karara imza attığı verisine ulaşıyoruz. Bu detaylarındaysa rekabet ihlali için 2 ve birleşme/devralma/özelleştirme için 2 karar söz konusu.

RK geçen yıl 206 milyon TL ceza verdi

RK’nın verileri arasında dolaştığımızda en çok karar alınan sektörün 40 kararla gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık olduğu sonucuna ulaşıyoruz. İlk beşe giren sektör ve karar sayıları şu şekilde sıralanıyor: İlaç, sağlık ve tıbbî malzeme (33) , enerji (27), BT (26)  ve ulaştırma, taşıt ve hizmetler  (23). Son bir not ise RK’nın 2017’de verdiği idarî para cezalarına ilişkin. RK, geçen yıl toplam 206,5 milyon TL idarî para cezası verdi. Bu cezaların 199 milyon TL’lik 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 16/3 maddesi kapsamında verildiğini belirtelim. Bu fıkrada eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi gerekçesiyle karar veriliyor.