Skip to main content

İngiliz marka danışmanlığı firması Contagious’ın kıdemli marka stratejisti Dan Southern ile bir araya geldik.

Contagious Kıdemli Stratejisti Dan Southern, sunumunda dijital dönüşümün markalar için ne anlama geldiğini ve markalar ile ajansların bu dönüşüme nasıl hazırlanması gerektiğini anlattı. Dijital çağın sunduğu fırsatlar, bu dönüşümde başarılı olmak için atılabilecek adımlar ve YouTube’u kampanyalarına başarı ile entegre etmiş global markalar ve kreatif ajansların hikâyeleri, Southern’in değindiği konular arasındaydı. Southern ayrıca büyük şirketlerin tasarım ajanslarını satın almasının yükselişe geçen bir eğilim olduğunu aktardı ve geçtiğimiz yıl büyük şirketlerin satın aldığı ajanslarda yüzde 50 artış olduğuna değindi. Southern’ın verdiği bilgiye göre, 2004 yılından bu yana 42 tasarım ajansı el değiştirdi. Southern’ın üzerinde durduğu bir konu da, günümüz dijital tüketicisine ilişkindi. Southern, günümüz tüketicisinin insanlık tarihindeki belki de en mantıkdışı tüketici olduğunu iddia ediyor ve bunu Uber’a bağlıyor. Southern’a göre, hepimiz ‘Uber’in çocuklarıyız’ ve Uber’in sunduğu deneyimin peşindeyiz.

Günümüzün rekabetçi dünyasında müşteri ve ajanslar nasıl ayakta kalabilir?

Reklamcılık dünyasındaki kurumların şunu önceliklendirmeleri gerekiyor: Etki ortaya koymak. Bu kurumlar için nasıl dikkat çekip önce çıkabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Bu artık çok önemli hale geldi. Çünkü tüketiciler artık reklamlara daha az bakar hale geldi. Burada gerçek yaratıcılık öne çıkıyor. Bu noktada ise tüketiciler markaları tanıyıp bunlarla bağ kurabiliyor. Böylece doğru değer ve nitelikleri hatırlamış oluyorlar. Bu, ürünü nerede satın aldıklarına bakmaksızın oluyor- gerek mağaza gerek online’da olabilir.

Büyük kurumların küçük çaplı danışmanlık şirketlerini satın almalarını neye bağlıyorsunuz? Bunun ardındaki gerekçeler nelerdir?

IBM ve Accenture gibi büyük kurumların küçük danışmanlık şirketlerini satın almasını aslında kendilerini modernize etmelerine bağlıyorum. Büyük kurumların bu alana giriş yapması ayrıca kendi müşteri deneyimlerini iyileştirmek amaçlı olarak da kullanabilir. Diğer gerekçeler arasında büyük şirketler için kendilerine yeni bir platform oluşturmak, iş modellerini gözden geçirmek ve inovasyonu söyleyebilirim. Bu büyük kurumlar ayrıca yetenekli insanları da bünyelerine katıyor. Bence bir nokta daha var: Bu şirketler tasarım ajansı, reklam ajansı ve içerik platformlarını alarak kendilerine deneyim ajansı kaydı da oluşturuyor. Bunu da müşterileriyle paylaşıyor. Bunu ileride daha da çok göreceğimizi düşünüyorum.