Skip to main content

CreatorDen, Influencer Pazarlamasına Genel Bakış 2023 Raporu’nu paylaştı.

CreatorDen, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 50 global ve yerel şirketin influencer marketing çalışmalarını analiz ederek hazırladığı Influencer Pazarlamasına Genel Bakış 2023 Raporu’nun sonuçlarını paylaştı.

Araştırma çıktılarına göre, pazarlama profesyonellerinin yüzde 90,7’si bir influencer pazarlaması ajansı ile çalıştığını belirtirken, yüzde 48,8’i şirket içi kaynak ve süreçlerini kullandıklarını söylüyor. Şirketlerin yüzde 27,9’su ise PR ajansı üzerinden influencer işbirliği yapma konusuna sıcak yaklaşıyor.

“Geçtiğimiz 12 ayda aşağıdaki platformların hangilerinde influencer pazarlaması kampanyası gerçekleştirdiniz?” sorusunda en öne çıkan platform yüzde 98 ile Instagram. Onu yüzde 49 ile YouTube ve yüzde 47 ile TikTok takip ediyor. Dördüncü sırada ise yüzde 21 ile Twitch var. Katılımcıların yüzde 46’sı ise toplam bütçelerinin yüzde 10’undan fazlasını influencer pazarlamasına ayırdığını belirtiyor.

Samimiyet çarpanı

Objektifi içerik üreticileri tarafına çevirdiğimizde, araştırmanın işaret ettiği en büyük eksikliğin samimiyet olduğu görülüyor. Samimiyet eksikliği, influencer pazarlaması yatırımlarını artırma noktasında markaları durduran en önemli engel. İkinci sırada “bütçe/maliyetlerin yüksek olması” yer alırken, onu, “sahte takipçi/etkileşim riskleri” takip ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, markaların sürekli aynı içerik üreticileri ile çalışmayı tercih etmedikleri bilgisi dikkat çekiyor. Buna göre katılımcıların yüzde 47’si “çoğunlukla farklı içerik üreticileriyle çalıştığını” belirtiyor. Katılımcıların yüzde 82’si, influencer işbirliklerinde ödeme/hakediş yolu olarak “paylaşım karşılığı ücret ödeme”yi tercih ederken; yüzde 37’lik bir kesim ücretsiz ürün/servis ile ödeme yapıyor.