ARAŞTIRMA

Digital Age | 28.02.2022 - 16:01

Liderler pandeminin yaralarını sarmaya yönelik “ilerici” bir yaklaşım sergiliyorlar

Worldcom Public Relations Group'un her ay 80 binden fazla CEO ve CMO'nun çevrimiçi olarak yorum yaptığı konuları takip ederek liderlerin gündemini ortaya koyduğu Worldcom Güven Endeksi'nin (WCI) Ocak 2022 sonuçları açıklandı.

Worldcom Public Relations Group, 42 ülkeden yaklaşık 80 bin CEO ve CMO’nun dijital gündemini takip ederek yaptığı Worldcom Güven Endeksi araştırmasının Ocak 2022 sonuçlarını yayınladı. Worldcom Public Relations Group Türkiye Temsilcisi OptimoreGroup’un paylaştığı ve liderlerin 2022 gündemlerine genel bir bakış niteliği taşıyan Ocak ayı sonuçlarına göre, ekonomi ve başarılı çalışanların kurumda tutulması konuları hem Türkiye hem dünya liderlerinin gündemlerinde ilk sıralarda yer alırken; global liderlerde çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık (DEI), Türk liderlerde ise yapay zekâ ana başlıklar olarak öne çıktı.

Kasım ayından bu yana global sonuçlara bakıldığında liderlerin teknoloji kullanımı ve çalışanların ortak amaca yönelmesi konularına duyduğu güven arttı. Bununla birlikte hibrit çalışma ve başarılı yeteneklerin şirkette tutulması, en çok endişe duyulan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Worldcom Public Relations Group tarafından gerçekleştirilen ve her ay 80 binden fazla CEO ve CMO’nun çevrimiçi olarak yorum yaptığı konuları takip ederek liderlerin gündemlerini ortaya koyan Worldcom Güven Endeksi (WCI)’de liderlerin iş konularıyla etkileşim düzeyleri ve her konu için güven düzeyinin ne kadar değiştiği açıklanıyor.

Ocak 2022 global sonuçlarına göre liderler pandeminin yaralarını sarmaya yönelik ilerici bir yaklaşım sergiliyor ve teknoloji kullanımında güven artışı yaşıyor. İstatistiklere bakıldığında, Kasım ayından bu yana birlikte çalışma konusunda teknolojinin kullanımına duyulan güven %6,05, yapay zekâ (AI) kullanımına güven %1,65 oranında arttı. Bu sonuçlar, pandeminin değiştirdiği müşteri beklentilerine uyum sağlama ihtiyacının çözümünü, liderlerin teknolojide aradığını gösteriyor.

Liderler başarılı yeteneklerin kurumda tutulması konusunda kendilerini güvende hissetmezken teknolojiye duydukları güvenin gün geçtikçe artması da liderlerin başarıya giden yolda teknolojiyi önceliklendirdiklerini gösteriyor. Çalışanları ortak amaca yönlendirme konusunda yaşanan güven artışı da liderlerin kuruluşun amacına inanan ve yeni bir çalışma biçimini benimseyen çalışanları şirkette tutmaya odaklanabileceğine dikkat çekiyor.

Liderler, hibrit ve esnek çalışma konusunda kendilerini güvensiz hissetmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle çoğu kuruluş hibrit ve esnek çalışmaya geçişte büyük bir adaptasyon zorluğu yaşadı ve bu alandaki belirsizlik devam ediyor. Liderler hâlâ yeni bir çalışma şekli için en uygun çözümü bulduklarını düşünmüyor. Bu konuya olan güven Kasım ayından bu yana %3,45 azaldı. Hibrit ve esnek çalışma, son aylarda liderlerin kendilerini en güvensiz hissettikleri konu olarak tabloda yerini koruyor.

Türkiye’de liderlerin gündemi teknoloji, ekonomi ve verimli çalışanı kurumda tutma

WCI Ocak sonuçlarına göre Türkiye’deki liderlerin gündemi; yapay zekâ (AI), ekonomi ve başarılı çalışanların şirkette tutulması olarak görülüyor. Geçtiğimiz dönemde dijital dünyada metaverse ile beraber yaşanan hareketlilik ve ülkemizde yaşanan yoğun ekonomi gündemi son birkaç aydır liderlerin ajandasında öne çıkıyor. Bununla beraber başarılı çalışanları şirkette tutma konusu da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de liderlerin en önemli üç gündeminden biri.

Türkiye’de liderler global ticari anlaşmalar ve yapay zekâ kullanımında kendilerini iyi hissederken endişe duydukları alanlar global liderlerle paralellik gösteriyor.  Türk liderleri en çok kurumsal imaj ve marka saygınlığı konularında güvensiz hissederken, bunu çalışan bağlılığı, hibrit ve esnek çalışma ortamının getirdiği belirsizlikler takip ediyor.

“Tüm çalışanları kapsayan ve ortak amaca yönelik iç iletişim kampanyalarının tam zamanı”

OptimoreGroup CEO'su Seyhan Ayel

OptimoreGroup CEO’su Seyhan Ayel

Wordcom Public Relations Group Türkiye Temsilcisi, Optimore Group CEO’su Seyhan Ayel, bu dönemde kurum içi iletişimin öne çıktığına dikkat çekerek, çalışan herkesi kapsayacak ortak bir amaca odaklanan, sade ve net bir iç iletişim stratejisinin önemine değindi. Yetenekli çalışanları kurumda tutmanın tüm dünyada ortak sorun olduğunu belirten Ayel, bunun için çalışanlarla ortak bir amaç belirleme, çalışan memnuniyeti ve işveren markası kavramlarının doğru stratejiler ve proaktif uygulamalarla hayata geçirmek gerektiğini söyledi. Ayel açıklamasında “Kurumsal imaj konusunda yöneticilerin endişeleri özellikle pandemi sonrası daha da arttı, bu dönemin kazananları konuya önem veren, samimi ve gerçek bir iletişim sürdüren firmalar. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları firmaların değerlerini ortaya koymaları için önemli bir fırsat” dedi.