Skip to main content

KOBİ’ler özelinde dijital dönüşüm yolculuğunda hangi adımların atılması gerektiğini ve bu yolculukta yapay zekânın rolünü BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert ile konuştuk.

Günümüz iş dünyasında dijital dönüşümün sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu söylemek mümkün. Kurumların dijital dönüşüm sürecini yönlendiren danışmanlar ise bu yolculuğa büyük katkı sunuyor.

Son yıllarda dijital dönüşüm her ölçekteki işletmenin odak noktası haline geldi. Sadece büyük ölçekli işletmeler değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyor.

Peki KOBİ’ler dijitalleşme yolculuklarında nelere dikkat etmeli? Yapay zekânın bu süreçteki rolü nedir? BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert anlatıyor.

KOBİ’lere verdiğiniz dijital dönüşüm danışmanlığı ne gibi konuları içeriyor?

KOBİ’lere verdiğimiz dijital dönüşüm danışmanlığı, işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirmesine odaklanıyor. Bu iş süreçleri arasında pazarlama, satış, müşteri ilişkileri yönetimi, verimlilik artırma ve veri analizi gibi konular bulunuyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ile öncelikle işletmenin mevcut durumunu değerlendiriyoruz. Bu durumda işletmenin kullandığı teknoloji altyapısı, müşteri ilişkileri yönetimi, stok yönetimi, finansal yönetim gibi konuları göz önünde bulunduruyoruz. Özetle bir dijital olgunluk analizi gerçekleştiriyoruz. Ardından, işletmenin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir dijital dönüşüm stratejisi oluşturuyoruz.

Strateji oluşturulurken, işletmenin iş süreçlerinin verimliliğini artırmak, maliyetlerini düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, e-ticaret platformları, CRM sistemleri, veri analizi araçları gibi teknolojilerin kullanımı da stratejiye dahil edilebiliyor.

KOBİ’ler dijital dönüşüm yolculuğunda zorlanıyor mu?

Son yıllarda dijital dönüşüm her ölçekteki işletmenin odak noktası haline geldi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler veya kısa adıyla KOBİ’ler de bu dönüşüm konusunda istisna değil. Ancak şunu da söylemek mümkün; birçok KOBİ dijital dönüşüm yolculuğunu zorlu buluyor.

KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaştığı en büyük engellerden biri sınırlı finansal kaynaklar. Yeni dijital teknolojilerin ve süreçlerin hayata geçirilmesi çoğu zaman önemli bir yatırım gerektirebilir ve bu, birçok KOBİ’nin imkânlarının ötesinde olabilir. Bu mali kısıtlama, KOBİ’lerin ellerinde daha fazla kaynağa sahip olan daha büyük rakiplere ayak uydurmasını zorlaştırabilir.

Bir diğer zorluk ise KOBİ’ler bünyesinde dijital beceri ve bilgi eksikliği. Birçok küçük ve orta ölçekli işletme, dijital ortamda etkili bir şekilde gezinmek için gereken uzmanlığa veya deneyime sahip olmayabilir. Bu, yeni teknolojilerden ve platformlardan kendi avantajlarına yararlanma yeteneklerini engelleyebilir.

Ayrıca dijital teknolojilerin hızla gelişen doğası, KOBİ’ler için son trendlere ve gelişmelere ayak uydurmayı güç hale getirebiliyor. Güncel kalmak ve yeni dijital araç ve tekniklere uyum sağlamak birçok KOBİ için göz korkutucu olabiliyor.

Özetle, KOBİ’ler dijital dönüşüm yolculuğunda gerçekten de zorluklarla karşı karşıya. Ancak doğru destek, kaynaklar ve rehberlikle KOBİ’ler bu engelleri aşabilir ve dijital çağda gelişebilir. KOBİ’lerin beceri geliştirme fırsatlarını araştırması, dijital araçlara ve altyapıya yatırım yapması ve dijital dönüşümlerini etkili bir şekilde yönlendirmek için uzmanlarla işbirliği yapması çok önemli.

Dijital dönüşümün olmazsa olmazı yapay zekânın KOBİ’lere sunduğu fırsatlar nelerdir? Yapay zekâ KOBİ’ler için herhangi bir risk barındırıyor mu?

Yapay zekâ, KOBİ’ler için süreçleri kolaylaştırmak, üretkenliği artırmak ve inovasyonu teşvik etmek için sayısız fırsat sunuyor.

Yapay zekânın KOBİ’ler için en önemli avantajlarından biri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek çalışanların daha stratejik ve yaratıcı çalışmalara odaklanmasını sağlaması. Bu sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda işletme maliyetlerini de düşürerek KOBİ’lerin kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmelerine olanak tanıyor. Üstelik yapay zekâ, büyük hacimli verileri analiz ederek ve hemen fark edilemeyecek kalıpları ve eğilimleri belirleyerek KOBİ’lerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabiliyor. Bu, daha doğru tahminlere, daha iyi müşteri içgörülerine ve gelişmiş risk yönetimine fayda sağlayabiliyor.

Yapay zekâ, KOBİ’ler için çok sayıda fırsat sunarken, aynı zamanda kendi zorluklarını ve risklerini de beraberinde getiriyor. Bunlar, veri gizliliği endişelerini, etik sonuçları ve işten çıkarılma potansiyelini içerebilir. Bu nedenle KOBİ’ler yapay zekâ uygulamasına kontrollü bir şekilde, iş hedefleri ve değerleriyle uyumlu bir şekilde yaklaşmalı.

Yapay zekâ, uluslararası pazarlara açılmak açısından KOBİ’ler için bir fırsat olabilir mi?

Günümüzde hızla gelişen ve işletmelerin uluslararası pazarlara açılması açısından önemli bir role sahip olan yapay zekâ, işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını analiz etmelerine ve bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca yapay zekâ, işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak daha etkili ve verimli pazarlama stratejileri oluşturmalarına imkân tanıyor.

Yapay zekâ, büyük veri analizi ve makine öğrenimi sayesinde tüketicilerin tercihlerini ve alışveriş alışkanlıklarını anlamakta oldukça etkili. Bu sayede işletmeler, uluslararası pazarlarda yönlendiren pazarlama stratejileri oluşturabilir ve tüketicilerin isteklerine en uygun ürün ve hizmetleri sunabilirler. Bununla birlikte yapay zekâ, dil ve kültür engellerini aşarak uluslararası pazarlara girmeyi kolaylaştırıyor. Otomatik çeviri ve yerelleştirme gibi özellikleri sayesinde işletmeler, farklı ülkelerdeki tüketici kitlesine daha kolay bir şekilde ulaşabilirler.

Yapay zekâ teknolojisi, işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını hızlandırırken, rekabet güçlerini artırarak daha etkili bir şekilde pazarlama stratejileri oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojisinin uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

KOBİ’ler ihracat süreçlerini daha kolay ve etkili bir hale getirmek için yapay zekâdan faydalanabilir mi?

KOBİ’lerin karşılaştığı en önemli zorluklardan biri ihracat sürecinin karmaşıklığı ve verimsizliği. Ancak teknolojideki, özellikle de yapay zekâdaki ilerlemelerle birlikte, KOBİ’ler ihracat süreçlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için bu teknolojiden yararlanabiliyor.

Yapay zekâ, KOBİ’lerin ihracat süreçlerine yaklaşımında devrim yaratma potansiyeline sahip. Daha önce de değindiğim gibi, yapay zekâ, pazar verilerini analiz etmek ve yorumlamak, potansiyel ihracat fırsatlarını belirlemek ve tedarik zinciri yönetimini optimize etmek için kullanılabiliyor. Bu, KOBİ’lerin bilinçli kararlar almasına ve ihracat süreçlerinin karmaşıklığını azaltmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca yapay zekâ, belge işleme ve gümrük işlemleri gibi tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek, zamandan tasarruf etmek ve hata olasılığını azaltmak için de kullanılabiliyor. Ek olarak yapay zekâ destekli araçlar, gerçek zamanlı içgörüler ve tahmine dayalı analitikler sunarak KOBİ’lerin pazar trendlerini ve müşteri tercihlerini tahmin etmelerini sağlayarak küresel pazardaki rekabet güçlerini artırabiliyor.

KOBİ’ler için sürdürülebilir büyüme yapay zekâ ile daha hızlı bir şekilde sağlanabilir mi?

KOBİ’ler için sürdürülebilir büyüme, günümüzde daha da önemli hale geldi. İşletmelerin rekabetçi kalabilmesi ve uzun vadede başarılı olmaları, sürdürülebilir büyümeyi sağlamalarına bağlı. Bu süreçte KOBİ’ler için büyük bir potansiyele sahip olan yapay zekâ, işletmelerin verimliliğini artırabilir, maliyetleri azaltabilir ve yeni fırsatları keşfetmelerine yardımcı olabilir.

Ancak yapay zekânın KOBİ’ler için sürdürülebilir büyümeyi hızlandırabilmesi için uygun altyapı, eğitim ve kaynaklara ihtiyaç var. KOBİ’lerin yapay zekâ teknolojilerine erişimi artırmak ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bu potansiyelin daha efektif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

Son dönemde gündemden düşmeyen ChatGPT, KOBİ’ler için ne anlama geliyor? KOBİ’ler ChatGPT’yi iş süreçlerinde nasıl kullanabilir?

Son dönemde yapay zekâ tabanlı teknolojilerin gelişimi, birçok sektörde farklı uygulamaları beraberinde getirdi. Bu teknolojiler arasında, ChatGPT gibi doğal dil işleme platformları öne çıkıyor. ChatGPT, gündemdeki konular arasında yerini alarak, KOBİ’ler için de önemli bir potansiyel sunuyor.

KOBİ’ler, iş süreçlerinde ChatGPT’yi kullanarak birçok fayda elde edebilirler. Öncelikle, müşteri hizmetleri ve iletişim alanında ChatGPT, otomatik sohbet sistemleri üzerinden müşterilere hızlı ve etkili destek sağlayabilir. Bu sayede, işletmeler maliyeti düşürürken müşteri memnuniyetini artırabilirler. Ayrıca, ChatGPT, KOBİ’ler için işletme içi iletişimde de kullanılabilir. Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirirken, verimliliği artırabilir ve iş süreçlerini optimize etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, ChatGPT, KOBİ’ler için pazarlama ve satış faaliyetlerinde de kullanılabilir. Müşterilerle etkileşime geçerek, soruları yanıtlayabilir ve ürün/hizmet önerileri sunabilir.

ChatGPT’nin KOBİ’ler üzerindeki etkisi ne olacak?

ChatGPT, doğal dil işleme yetenekleriyle kişiselleştirilmiş müşteri desteği, sanal yardım sunabilir ve hatta KOBİ’lere yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilir.

ChatGPT’nin KOBİ’ler üzerindeki en büyük etkilerinden biri müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi. ChatGPT, gelişmiş dil işleme yetenekleri sayesinde müşterilerle etkili bir şekilde etkileşime girebilir, onların sorgularını anlayabilir ve ilgili ve doğru yanıtlar sağlayabilir. Bu, müşteri memnuniyetinin artmasına, müşteriyi elde tutmanın artmasına ve sonuçta KOBİ’ler için daha yüksek satış ve gelire yol açabilir. Bununla birlikte ChatGPT, potansiyel müşterileri etkileşimli ve kişiselleştirilmiş görüşmelere dahil ederek KOBİ’lere pazarlama ve satış çabalarında yardımcı olabilir. Ürün bilgisi sağlayabilir, öneriler sunabilir ve hatta satış işlemlerinin tamamlanmasına yardımcı olabilir. Böylece pazarlama ve satış girişimlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırabilir. Üstelik ChatGPT, planlama, veri girişi ve bilgi alma gibi görevlerde sanal yardım sağlayarak KOBİ’lerin iç operasyonlarını da kolaylaştırabilir, böylece insan kaynaklarını daha stratejik ve yaratıcı çabalar için serbest bırakabilir.

Tüm bunların yanında unutulmamalıdır ki, ChatGPT gibi doğal dil işleme platformları halen gelişim aşamasında ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaları ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Bu kapsamda, KOBİ’lerin bu gibi programları kullanırken kontrollü olmaları çok önemli.

Ülkemizdeki KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı açısından ciddi bir fark var mı?

Evet, yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı açısından baktığımızda ülkemizdeki KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasında ciddi farklar var. Büyük işletmeler genellikle daha fazla finansal kaynağa sahip oldukları için yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapma konusunda avantajlı konumda. Bu durum, büyük işletmelerin yapay zekâ teknolojilerini daha geniş bir alanda ve daha yoğun bir şekilde kullanabilmelerini sağlıyor.

Öte yandan, KOBİ’lerin sınırlı finansal kaynaklara sahip olmaları ve genellikle daha küçük ölçekte faaliyet göstermeleri, yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapma konusunda zorluklar yaşamalarına neden oluyor. Bu durum, KOBİ’lerin yapay zekâ teknolojilerini sınırlı alanlarda ve daha az kullanarak benimsemelerine sebep oluyor. Ancak, son yıllarda yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknolojilere daha fazla erişim imkânı, KOBİ’lerin de bu alandaki potansiyeli fark etmesini ve bu teknolojileri kullanmaya başlamasını sağlıyor. Özellikle bulut (cloud) teknolojisinin yaygınlaşması ve yapay zekâ tabanlı hizmetlerin sunulması, KOBİ’lerin de yapay zekâ teknolojilerini kullanmasını kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak, ülkemizdeki KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı açısından belirgin bir fark bulunsa da bu farkın zamanla azalacağı ve KOBİ’lerin de yapay zekâ teknolojilerini daha etkin bir şekilde kullanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, önümüzdeki 20 yılın bize neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.