Skip to main content

Microsoft,  Edge Strategies ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre bulut hizmetlerine yatırım yapacak olan KOBİ sayısının önümüzdeki beş yıl içerisinde önemli derecede artacak. Microsoft’un KOBİ Bulut Araştırması’nın sonuçları…

Microsoft,  Edge Strategies ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre bulut hizmetlerine yatırım yapacak olan KOBİ sayısının önümüzdeki beş yıl içerisinde önemli derecede artacak.

Microsoft’un KOBİ Bulut Araştırması’nın sonuçları bilgi teknolojilerine yatırım yapan KOBİ’ler arasında bulut hizmetlerinden faydalananların yüzde 59’unun bilgi teknolojilerinden elde ettikleri faydayla önemli üretkenlik artışları yaşadığını ortaya koyarken, aynı oran bulut hizmetlerini kullanmaya başlamamış olan KOBİ’lerde ise yüzde 30 dolaylarında kalıyor. Bulut hizmetlerini bugün kullanan KOBİ’lerin yüzde 63’ü önümüzdeki 12 – 18 ay arasında büyümeyi öngörüyor; yüzde 55’i ise bu teknolojinin büyümelerine destek olacağına inanıyor. KOBİ’lerin yüzde 50’si bulut bilişimin yatırımlarının daha da önemli hale geleceğini ve yüzde 58’i ise bulut hizmetlerini kullanmanın şirketlerini daha rekabetçi kılacağını söylüyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilmesi için ülke ekonomimizin lokomotifi olan değerli KOBİ’lerimizin teknolojiyi daha etkin bir biçimde kullanması ve “Bilgi Teknolojisi”ne dayalı yapılanması gerekiyor. Bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıldığı zaman bilgi merkezli üretim ve yönetime geçilmiş olunuyor. Böylece de performans ve verimlilik artışı beraberinde karlılık da sağlıyor.  Bulut bilişim KOBİ’lere günümüzün hızla değişen iş dünyasında rekabetçi olmalarına yardımcı olacak önemli avantajlar sunuyor. KOBİ’ler artık bilişim yatırımları için daha az para ve zaman harcarken, en önemli öncelikleri olan büyümeye daha fazla odaklanacak zaman bulabiliyor” dedi.

KOBİ’lerin bulut teknolojilerine olan talepleri sadece daha fazla aygıt ve hizmet kullanılmaya başladığında ve bu konudaki endişeleri azaldığında artıyor. Araştırmada KOBİ’lerin buluta bakışı konusunda ortaya konan çarpıcı noktalar ise şöyle sıralanıyor;

•         Bulut bilişim kullanmaya başlayanlar daha fazlasını yapabilmek istiyor. Mevcut bulut kullanıcıları için esneklik büyük öneme sahip. Sadece e.posta takibi yapmak yerine doküman yönetimi, iletişim veya müşteri ilişkileri yönetimi gibi iş uygulamalarına olan talep de gittikçe artıyor.
•         Güvenlik, artık endişe kaynağı değil. KOBİ’lerin sadece yüzde 20’si verilerin bulutta, kurumiçi sistemlerden daha az güvenli olduğuna inanıyor. Tüm KOBİ’lerin yüzde 36’sı ve orta ölçekli şirketlerin yüzde 49’u verilerin bulutta kendi sistemlerine göre daha güvende olduğunu düşünüyor.
•         Yerel işortakları KOBİ’ler için kritik. KOBİ’ler yerel bir işortağından hizmet almanın önemli olduğunu, yüzde 31’i ise bunun kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.