Skip to main content

Samsung Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Innovation Campus programının altıncı dönem mezunlarını Samsung İnovasyon Merkezi’nde düzenledikleri etkinlikte ağırladı.

Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Innovation Campus programı, altıncı dönem mezunlarını verdi.

Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre; program, gençlerin formal eğitim dışında, en yeni teknolojiler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), yapay zekâ ve iş hayatına hazırlık gibi konularda donanımlar kazanmalarını hedefliyor. Ayrıca, gençlerin yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini topluma fayda sağlayacak projelere aktarabilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Innovation Campus programının altıncı döneminde, yaklaşık üç ay boyunca SKA’lar için Veri Bilimi, Yapay Zeka Teknolojilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Önyargı ve Etik, İşe Hazırlık ve Sunum Becerileri, ve İlham Verici Konuşma gibi çeşitli eğitimler alan öğrenciler, SKA’lar çerçevesinde toplumsal etki yaratacak projeler geliştirdi.

İstanbul’daki Samsung İnovasyon Merkezi’nde 26 Mart’ta yapılan etkinlikte, Innovation Campus programı altıncı dönem mezunlarından öne çıkan projelerin sahipleri, projelerini anlattı. Deprem bölgesi dahil Türkiye’nin farklı illerinden programa katılan öğrenciler, program kapsamında SDG AI Lab’den aldıkları eğitimler sonunda geliştirdikleri, toplumsal sorunlara çözüm üreten projelerle kendi başarı hikâyelerine imza attı. Sağlık, ulaşım ve afet yönetimi gibi önemli toplumsal alanlarda geliştirilen projeler Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030’a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen SKA’larla paralel olarak sundukları çözüm önerileriyle dikkat çekti.

Öne çıkan projeler

Bu projeler arasında yer alan Yasin Aksu ve Mehtap Saatçı’nın tasarladığı “Anemi Tespit Modeli” projesi, bilgisayarlı görüntüleme ve yapay zekâ tekniklerini kullanarak anemi teşhisini kolaylaştırıcı yenilikçi görsel sınıflandırma yöntemlerini öneriyor. Proje, yapay zekâ destekli ve görüntüleme odaklı erken teşhis ve tedavi yöntemiyle, SKA 3 ve 4 ile uyumlu bir şekilde önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı bir çözüm sunuyor.

Innovation-Campus-2Cevdet Eren Özbozkurt’un geliştirdiği “Deprem Sonrası Deprem Arazisinin Gerçek Zamanlı Analizi” projesi, afetzedelere acil lojistik destek sağlanmasını hedefliyor. Bu proje, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknikleri kullanılarak İHA’lar aracılığıyla toplanan arazi görüntülerinin analizine dayanıyor; afet yönetiminde hızlı ve etkili karar verme süreçlerine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Innovation-Campus-3Açelyanur Şen, Eminenur Yıldız, Kardelen Kaya ve Cevdet Eren Özbozkurt’un geliştirdiği “İstanbul Ulaşım Hatları İçin Kısa Vadeli Talep Tahmini” projesi, İstanbul’daki toplu taşıma hatlarının saatlik kullanımını tahmin ederek hem belediyenin rotalarını ve kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmesini hem de toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kaynak verimliliğine katkı sunmayı hedefleyen proje, aynı zamanda veriye dayalı tahmin modellerinin kamu hizmetlerini nasıl daha çevreci ve verimli hale getirebildiği konusunda pozitif bir model sunuyor.

Innovation Campus Yapay Zeka Programı’nın altıncı dönem mezunları önümüzdeki dönemde Samsung çalışanlarından mentorluk alacak. Ayrıca öğrencilere mentorluk yapmak için gönüllü olan ve iş hayatında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Samsung çalışanları da UNDP (SDG AI Lab) tarafından düzenlenen yapay zekâ üzerine hızlandırılmış kurs olan AI Crash Course’a katıldı. Mezun öğrencilere sağlanacak mentorluk desteği kapsamında mentorlar, öğrencilerin temel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak, kariyer planlamalarına yardımcı olacak, projeleriyle ilgili bakış açısı sağlayacak ve genel olarak onları iş hayatına hazırlamak için çeşitli yönlendirmelerde bulunacak.