Skip to main content

Pandemi nedeniyle hem bireylerin hem kurumların finansal olarak daha fazla yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğu bugünlerde önemi artan ‘finansal sağlık’ meselesini bu ayki kapak dosyamızda tüm yönleriyle ele almaya çalıştık.

Finansal sağlığı, finansın temellerine dair ilk ve temel bilgileri edinmek anlamına gelen, ‘finansal okur yazarlık’tan sonraki adım olarak ifade edebiliriz. Uzun yıllardır finansal okur yazarlık alanında yapılan araştırmalar, etkinlikler ve basılan kitapların ardından oluşan farkındalık aslında sektöre şu soruyu sordurdu: “Bu konuları anlıyoruz ama ne kadar yönetebiliyoruz?”, “Varlıklarımızı ve borçlarımız nasıl planlayabiliriz?”. Aslında çok basit bir şekilde vücut sağlığımızla ilgili planlamalara ihtiyaç duyduğumuz gibi finansal sağlığımızı da, söz gelimi giderlerimizi ve borçlarımızı da planlamalıyız. Tabii bireyler yalnızca borçlanmıyor; tasarruflarını da yatırıma dönüştürüyor. Eskiden yalnızca banka hesabında tutulan tasarruflar şimdi onlarca yatırım ürünlerine dönüştürülüyor. Ekonomideki bu gelişmeye ‘hane halkının finansallaşması’ deniyor. Zaten toplumdaki finansal okur yazarlık ihtiyacı da tam bu noktada ortaya çıkmış ve sıradan bireylerin, karmaşık hale gelen borç ve yatırımlardan oluşan finansal portföylerini yönetecek bilgilerinin olmadığını fark eden resmi kurumlar, uluslararası düzeyde, ‘finansal okur yazarlık’ eğitim programları başlatmışlardı. Fakat şimdiki durum, artık işin yalnızca bir ‘okur yazarlık’ değil, bir ‘sağlık’ sorununa dönüştüğünü gösteriyor. Çünkü hem Türkiye’de hem globalde yapılan araştırmalar gösteriyor ki hepimizin ortak endişesi ve en önemli stres kaynağı, para. Bu o kadar önemli bir stres sebebi ki, fiziksel sağlığımızı bile olumsuz yönde etkiliyor. Depresyon ve anksiyete bozuklukları finansal stres yükseldikçe altı, yedi kat artabiliyor. Finansal sağlık istikrarlı şekilde yönetilmesi gereken bir süreç.

Digital Age’in yeni sayısı yayında

21. yy’ın en önemli stres kaynaklarından biri

21. yy’ın en önemli stres kaynaklarından biri olan bu sürecin yönetiminde yeni teknolojilerin rolü de giderek artıyor. Peki Türk insanı bu konuda ne kadar bilinçli? Finansal okur yazarlığın düşük olduğu ülkemizde ekonomideki gidişat finansal sağlığı doğru yönetmek konusunda yeni bir motivasyon kaynağı yaratmış olabilir mi? Finansal sağlık yönetiminde dijital bankacılık ürün ve servisleri başta olmak üzere yeni teknolojileri ne kadar etkin kullanıyoruz. Bu sorulardan hareketle ağızdan ağıza pazarlama ajansı Fikrimühim ile Türk insanın finansal sağlık yönetimi konusundaki alışkanlıklarını masaya yatırdığımız bu ayki kapak dosyamızda uzman isimlerin görüşleri ile teknolojinin finansal sağlığın geleceğindeki rolünü sorguladık. Pandemi nedeniyle tüm dünya ekonomilerinin zor günlerden geçtiği ve bu anlamda hem bireylerin hem kurumların finansal olarak daha fazla bilgi ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu bugünlerde ‘finansal sağlık’ meselesini tüm yönleriyle ele almaya çalıştık.

Bu ayın öne çıkan diğer başlıkları ise 2021’in önemli sosyal medya trendleri, e-ticaretin pandemideki kara kasım karnesi ve bu yıl online olarak gerçekleştirilen Brand Week Istanbul’un öne çıkanları…

Digital Age, dijitalde

Digital Age, iki ayda bir Turkcell ve Dmags dergilik platformlarından ve Digital Age premium arşivinden okuyuculara ulaşmaya devam ediyor.

Digital Age Eylül-Ekim sayısını Turkcell Dergilik‘ten indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.