Skip to main content

11.11’den Black Friday’e bu yıl da e-ticaret siteleri farklı kampanyalarla tüketicileri sitelerine çekmeye çalıştı. Gemius verileri ışığında e-ticaret sektörünün ‘Kara Kasım’ karnesine baktık.

Pandeminin olumlu etkiledi­ği sektörlerin başında e-ti­caret geliyor. 2020 yılının başlarında Digital Age’de yazdığım bir yazıda, O-2-O, yani online ile offline pe­rakendenin ancak birlikte düşünüldüğünde sektörü büyüteceğini, iki platfor­mun birbirinin rakibi gibi konumlandırılmaması ge­rektiğinin dünyada kabul gören bir yaklaşım oldu­ğundan bahsetmiştim. Pan­demi, bu öngörüyü yerle bir etti. Bugün birçok firma için ‘e-ticaret’, bırakın iş büyüt­meyi, ayakta kalabilmenin temel şartına dönüştü.

2020 Kasım ayında artık tüm markaların ısındığı bir indirim dönemi, artan sayıda e-ticaret dönüşü­münü tamamlamış ya da geliştirmiş firma ve kur dalgalanmasının etkisiyle satın alımını indirim döne­mine erteleyen bir Türkiye karşımızdaydı. İkinci dalga ve artan vakalarla birlikte tekrar eve kapanan hane­lerin çoğunluğunun terci­hini AVM ya da mağazalar yerine offline kanallardan yapacağı da bekleniyordu.

Gemius Audience Kasım ayı verileri ışığında bu bek­lentilerin e-ticarete etkisi ne oldu birlikte inceleyelim istiyoruz. Buna göre Kasım 2020’de 52 milyon 160 bin kişi e-ticaret sitelerinden bir tanesini ziyaret etmiş. Bu rakam mobil ‘uygulama + tarayıcı’ kesişimden arın­dırılmış toplam kişi sayısını temsil ediyor. Yani, Türki­ye’de internete giren her yüz kişiden 89’u ilgili ayda bir e-ticaret sitesini ziyaret etmiş.

Kasım 2020 toplam inter­net kullanıcıları 58,6 milyon iken, e-ticaret kategorisi kullanıcıları 52,1 milyon ol­muş. İnternet kullanıcıları­nın yüzde 89’u e-ticaret si­telerine kasım ayında giriş yapmış.

Black Friday kampanyalarının tüketici profili ne?

Sosyo-demografik olarak incelediğimizde ziyaretçi­lerin yüzde 53’ünü erkekler, yüzde 47’sini kadınlar oluş­turmuş. Yaş dağılımında öne çıkanlar ise tüketimin loko­motifi 25-54 yaş arası grup olmuş. Yüzdesel dağılımı incelediğimizde bu yaş ara­lığının Kasım ayı kampan­yalarına ilgisinin internete olan ilgisinden daha fazla olduğunu artan yüzdesel dağılımlarından anlayabili­yoruz. SES gruplarına bak­tığımızda ise Kasım ayında AB grubu e-ticaret sitelerini internet ortalamalarına göre yüzde 3,61 daha fazla ziyaret ederken, C1 C2 ve DE’de dü­şüş trendi öne çıkmış. DE segmentinde düşüş yüzde 5,81’i bulmuş. Yani eğitim ve gelir seviyesi yüksek kitleyi Kasım kampanyaları daha çok cezbederken, gelir ve eğitim seviyesine paralel bir biçimde ilgi azalmış. Bura­da artan hayat pahalılığı ve pandeminin getirdiği ekono­mik sıkıntıyla daralan hane gelirinin etkisi de olabilir. Aslında veriler bize sadece Kara Kasım’ı değil, Türki­ye’nin genel durumunu da anlatıyor.


Kasım ayında e-ticaret sitelerinde bir kişinin geçirdiği ortalama süre yakla­şık 14 saat olmuş. Uygulama ve tarayıcı stratejisi markadan markaya değişse de uzun süredir lider olan Trendyol’un verisini paylaşarak sizlere bir fikir ver­mek isterim. E-ticaret devinin mobil uygulamasında bir kişinin ortalama geçirdiği süre beş saati geçerken, mo­bil / PC tarayıcı da bu süre 37 dakikada sınırlı kalmış.

Ayın zirveleri

11.11’den Black Friday’e kasım ayında e-ticaret siteleri farklı kampanyalarla tüketicileri e-mağazalarına çekmeye çalıştı. Gemius Audience Kasım ayı gün bazlı verilere göre ayın zirve­sine 11.11 kampanyaları oturmuş. 11 Kasım’da 33,7 milyon kişiye ulaşan toplam ziyaretçi sayısını, 9 Kasım ve 27 Kasım(Black friday) günleri takip etmiş. Yani, Kasım ayının şampiyon günü Black Friday olarak adlandırılan gün değil, 11.11 Single’s Day (Bekarlar Günü) olmuş.

10 zirve gün

İlk 10 sırayı paylaşanlar – Toplam erişim

Fazla söz gerek yok, ilk 10 sırayı pay­laşan e-ticaret devleri ve ziyaretçi sa­yılarını Kara Kasım tablosunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

– Hepsiburada: 5-12 Kasım, N11: 11.11, Trendyol: 9-12 Kasım, 25-27 Kasım

İdil Kesten, Gemius Türkiye Ülke Müdürü