Skip to main content

Türkiye’de deprem sonrası iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı “Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı” ortaya çıktı.

Türkiye’de deprem sonrası iletişimin kesintisiz ve sağlıklı olarak yapılabilmesi için ortak deprem hattı ile ilgili detaylar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı “Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı” ile gün yüzüne çıktı.

BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan, Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde bildirimler almalarını sağlayan sistemlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususları içeriyor.

BTK’nın yayımladığı taslağa göre, Ulusal Mobil Uyarı Sistemi, 4 temel bileşenden oluşuyor. Ulusal Mobil Uyarı Sistemi ile ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların, Mobil Alarm Sistemi (CMAS), Hücresel Yayın Sistemi (CBS), Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden en az biri ile bildirim almaları sağlanacak.

Taslağa göre Mobil Alarm Sistemi (Commercial Mobile Alarm System – CMAS) afet durumlarında, gerekli teknik özellikleri karşılayan cihazlara sahip kullanıcıların bildirimler almalarını sağlayan sistemi; Çağrı Öncesi Anonsu, mobil elektronik haberleşme şebekesinde çağrı başlatılmadan önce arayan aboneye dinletilen ses kaydını; Hücresel Yayın Sistemi (Cell Broadcast System – CBS) ise aynı anda belirli bir bölgedeki bütün kullanıcılara metin tabanlı mesaj iletilmesini sağlayan teknolojiyi ifade ediyor.

Bildirimler en fazla 360 karakter uzunluğunda olacak

Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek. Engelli ve yaşlı kullanıcıların bildirimler almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı vb. yöntemler kullanılabilecek. Bildirimler en az 160, en fazla 360 karakter uzunluğunda olacak.

Tüm ülke genelinde 15 saniyelik çağrı anonsu yapılacak 

İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen bildirimlerin, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kurmak ve işletmekle yükümlü olacak. Çağrı öncesi anons içeriğinin süresi ilgili yetkili kullanıcı tarafından en fazla 15 saniye olacak şekilde hazırlanacak.

Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulmasına ve işletimine ilişkin yönetmelik taslağına buradan ulaşabilirsiniz.