Skip to main content

Türkiye’nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, ürün bilgilerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve e-ticarette dijital kanal farkını ortadan kaldıran ‘Broşür’ projesini hayata geçirdi.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre 2018 yılında yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirerek 60 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye’nin hızlı büyüyen, gelişen, dinamik sektörleri arasında yer alıyor. Sektörden gelen bu olumlu verilere karşılık Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında görülüyor. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın aldı. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerine çıkıyor. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve hızla artmaya devam ediyor.

Oysaki uygun fiyatlı ürün ve hizmet seçenekleri sunma özelliğiyle e-ticaret sektörü, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Bu durumda özellikle sektörün aktörleri ile tüketicilerin birbirlerine entegrasyonundaki eksiklik, e-ticaretin geniş kitlelere yayılmasının önündeki engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Sektör profesyonelleri, Türkiye’nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatarak mevcut potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Akakçe online ve offline ticareti ‘Broşür’de buluşturdu

Türkiye’nin ilk karşılaştırmalı alışveriş platformu Akakçe, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, e-ticaretin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla Broşür projesini hayata geçirdi. Akakçe, kendi geliştirdiği tarama ve katalog sistemiyle broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyor. Bu sayede bir yandan geleneksel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer yandan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunarak, bu kanal farkını kapatmayı ve e-ticaretin çok daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Fiyatların hem kendi içinde hem de e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlayan Akakçe, bu sayede online ve offline perakende arasında köprü görevi görüyor.

Şu anda Akakçe’de toplamda Türkiye’nin 76 ilini kapsayan yaklaşık 6.000 broşür yayınlanıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu çalışma sayesinde Akakçe, aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı eklerken, 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazandı. Yeni kazanılan bu kitle daha önce e-ticarete hiç katılmamış tüketicilerden oluşuyor.