Skip to main content

NetApp, Avrupa’da bulut kullanımının yaygınlığını gösteren endüstrinin ilk araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

NetApp‘ın Avrupa’dan 750 BT yöneticisinin katıldığı araştırması, bulut sistemlerinin yaygınlaşma nedenleri ve kullanım alanları ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Fransa, Almanya ve İngiltere’deki 750 CIO ve BT yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre en çok kullanılan bulut sistemi hibrit bulut oldu. Her üç ülkeden katılımcılardan yarıdan fazlası herkese açık ve özel bulut sistemlerinin birleşiminden oluşan bulut sistemi kullandıklarını belirtti (Almanya %69, Fransa %61, İngiltere %58). Yine katılımcıların yarıdan fazlası buluta geçişin en temel nedenlerinin başında güvenlik geldiğini söyledi. Bu da bulut sağlayıcılarına güvenin artmakta olduğunu gösteriyor. Diğer yandan bulut sistemlerinin en çok kullanıldığı alanlar ise tüm ülkelerde depolama ve yedekleme oldu.

Araştırmadan öne çıkan detaylar:

  • Üç ülkeden katılımcılar hibrit bulutu tercih ediyor. Ancak bu hizmeti farklı ortaklardan alıyorlar. Hibrit bulut iş ortağı olarak daha çok yerel servis sağlayıcılar tercih ediliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcıların ortalama %26’sının yanıtı bu yönde oldu. Hiper ölçekleyiciler (%18) ve büyük bulut servis sağlayıcıları veya global sistem entegratörleri (%17) nispeten daha az tercih ediliyor. Katılımcıların sadece %3’ü ise hiçbir bulut servisi kullanmadıklarını veya sadece bu sistemlere geçmeyi planladıklarını ifade etti. “Bulut konusunda şüpheci” olan bu kesim, belli bir şirket büyüklüğüne, endüstriye veya bulut stratejisine bağlı değil.
  • Güvenlik ve bulut birlikte iyi gidiyor: Katılımcıların yarıdan fazlası -%56- buluta geçiş nedenlerinin başında güvenliğin geldiğini belirtti. Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcılar buluta geçişe neden olarak ilk üç motivasyon kaynağı içerisinde güvenliği gösteriyor. Bu durum veriler konusunda bulut sağlayıcılarına güvenin, bir güvenlik riski olarak algılanmadığı gerçeğini de ortaya koyuyor. Her üç ülke ayrıca esnekliği (%55) ve tasarrufu (%54) diğer nedenler olarak gösteriyor. Ayrıca Fransa (%61) ve İngiltere’de (%50) en önemli neden olarak kullanım kolaylığı gösterilirken veri güvenliğinin (%53) öne planda olduğu Almanya’da kullanım kolaylığını neden gösterenlerin oranı %46 seviyesinde kalıyor.
  • Bulut en çok depolama ve yedekleme için kullanılıyor – ancak dahası da var. İngiltere’de katılımcıların %56’sı bulutu dosya depolama, %51’i veritabanı ve %40’ı analiz, acil kurtarma ve SaaS için kullandıklarını belirtirken Almanya’da oranlar dosya depolama için %60, veritabanı için %57, acil kurtarma için %50 ve SaaS için %45 şeklinde oldu. Fransa’da ise bulutu veritabanı için kullandıklarını söyleyenlerin oranı %56, dosya depolama için kullandıklarını söyleyenlerin oranı %53 oldu. Bu ülkede uzaktan çalışma, ortak araçlar, analizler, SaaS ve acil kurtarma oranları ise %40 ve aşağısı şeklinde oldu. Tüm ülkelerde bulutun en az kullanıldığı alan ise doküman kontrolü.
  • Veriler ile ilgili regülasyonlar hala bir zorluk. Her ne kadar katılımcıların çoğu, 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonunu (GDPR) “kısmen”, “iyi” veya “tamamen” anladığını ifade etse de bu düzenleme hakkında bilgileri olmadığını kabul edenlerin oranları ise İngiltere’de %10, Fransa’da %9 ve Almanya’da %8 şeklinde oldu.