Skip to main content

Microsoft ve LinkedIn’in ortak çalışması olan 2024 Work Trend Index, çalışanların yapay zekâ kullanımının hızla arttığını gösteriyor.

Microsoft’un LinkedIn ile ortaklaşa hazırladığı ve çalışanların yapay zekâ kullanım tercihlerine odaklanan yeni Work Trend Index Raporu, yapay zekânın iş gücündeki dönüşümü nasıl geniş çapta etkilediğini ortaya koyuyor. 31 ülkede 31 bin kişiyle yapılan görüşmelerin analizini içeren bu rapor, iş hayatında yapay zekâ tabanlı teknolojilerin giderek daha fazla kullanılacağını gösteriyor.

Work Trend Index Raporu hazırlanırken, LinkedIn’deki işe alım trendlerinin, Microsoft 365’in trilyonlarca üretkenlik sinyalinin ve Fortune 500 müşterileriyle yapılan araştırmaların da göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor. Rapor, meslek profesyonellerine ve yöneticilere yapay zekâyı iş süreçlerine nasıl entegre edebileceklerine dair yol gösteriyor. Raporda öne çıkan üç başlık ise şöyle:

  1. Çalışanlar iş yerinde yapay zekâ kullanmak istiyor ve bunun için şirketlerin harekete geçmesini beklemeyecek

Bilgi çalışanlarının yüzde 75’i iş yerinde yaratıcı yapay zekâ kullanıyor. Son 6 ay içinde yapay zekayı kullanmaya başlayanların oranı ise yüzde 46. Yoğun ve baskı altında çalışanlar, yapay zekânın kendilerine zaman kazandırdığını, yaratıcılığı artırdığını ve önemli işlere odaklanmalarını sağladığını ifade ediyor. Yöneticilerin yüzde 79’u yapay zekâ kullanımının rekabet gücü elde etmek için kritik önemde olduğuna inanırken, yüzde 59’u yapay zekanın getirdiği üretkenliği tam olarak ölçemediklerinden şüphe duyuyor. Yüzde 60’lık bir kesim ise şirketlerinin yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirmek için gerekli plan ve vizyona sahip olmadığını düşünüyor. Liderler, bireysel üretkenliğin getirisini tüm organizasyona yayma baskısı hissederken çalışanlar organizasyonların harekete geçmesini beklemiyor; yapay zekâ kullanan çalışanların yüzde 78’i kendi yapay zekâ araçlarını iş yerine getiriyor.

  1. Yapay zekâ çalışanlar için çıtayı yükseltiyor ve kariyer bariyerlerini yıkıyor

Work Trend Index Raporu, yapay zekâ çağında daha fazla çalışanın kariyer değişimine ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Yapay zekâ becerilerine sahip adaylar, istihdam açığı olan pozisyonlarda daha yüksek bir işe alınma şansına sahip. Ancak, liderlerin yüzde 55’i siber güvenlik, mühendislik ve yaratıcı tasarım gibi alanlarda uygun adaylar bulma konusunda şüphe duyuyor. Dünya genelinde çalışanların yüzde 46’sı önümüzdeki yıl işlerinden ayrılmayı düşündüğünü belirtiyor ve bu oran 2021’den bu yana ölçülen en yüksek seviye. Liderlerin üçte ikisi yapay zekâ becerileri olmayan birini işe almayacağını belirtirken, çalışanların sadece yüzde 39’unun şirketlerinden yapay zekâ eğitimi aldığı görülüyor. Deneyimli fakat yapay zekâ yetkinliği olmayan bir çalışan yerine, daha az deneyimli fakat yapay zekâ becerilerine sahip bir çalışanı işe almayı tercih edeceğini belirten liderlerin oranı yüzde 71. Bu durum, çalışanların kendi çabalarıyla yetkinliklerini geliştirmeye çalışmasına sebep oluyor. Son bir yıl içinde profillerine Copilot ve ChatGPT gibi beceriler ekleyen LinkedIn üyelerinin sayısı 142 kat artmış durumda. Teknik alanlarda çalışmayan ancak yapay zekâ becerilerini geliştirmek isteyen profesyonellerin LinkedIn eğitim programlarını kullanma oranı ise yüzde 160 artmış. Yapay zekâ araçlarıyla çalışanlarını güçlendiren organizasyonlar, en yetenekli çalışanları bünyelerinde toplama konusunda başarılı oluyor.

  1. İleri seviye yapay zekâ kullanıcılarının yükselişi

Araştırma, yapay zekâ kullanıcılarının farklı profillere sahip olduğunu gösteriyor. Şüpheci kullanıcılar nadiren yapay zekâyı kullanırken, ileri seviye kullanıcılar (power users) yapay zekâyı çok sık kullanıyor. İleri seviye kullanıcılar, şüphecilere kıyasla yapay zekâ ile günlük iş akışlarını yeniden düzenleyerek günde 30 dakikadan fazla zaman kazanıyor. Bu kullanıcıların yüzde 90’ı, yapay zekânın iş yüklerini daha yönetilebilir ve işleri daha keyifli hale getirdiğini belirtiyor. İleri seviye kullanıcıların çalıştıkları şirketlerde, yapay zekânın işlerini nasıl dönüştürebileceği konusunda teşvik edilme olasılıkları yüzde 53 oranında artarken, şirketlerinden belirli bir pozisyon için kişiye özel yapay zekâ eğitimi alma ihtimalleri de yüzde 35 oranında artıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, konuyla ilgili açıklamasında yapay zekânın çalışan ekosisteminde uzmanlığı demokratize ettiğini belirterek “Son araştırmamız yapay zekânın organizasyonların daha doğru kararlar verebilmesi, daha iyi işbirliği yapabilmesi ve bunların sonucunda daha iyi sonuçlar elde edebilmesi için büyük fırsatlar sunduğunu ortaya koyuyor” dedi.

LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky ise, “Yapay zekâ işlerin tanımını değiştirirken bizim de yeni rehberlere ihtiyaç duyduğumuz ortada. Organizasyonların içinde yetenek gelişimine alan açma; durağanlık yerine çevikliği teşvik ederek rekabet avantajı yaratma; daha verimli ve etkileşimi yüksek ekipler oluşturma sorumluluğu liderlere düşüyor” diyerek liderlerin kültür değişiminde oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

Work Trend Index Raporu’nu buradan inceleyebilirsiniz.