ARAŞTIRMA

DigitalAge | 07.03.2017 - 16:30

Çalışan kadınların teknoloji kullanımı alışkanlıkları

Çalışan kadınların dijitalleşen tüketim alışkanlıklarını ve teknolojiyi işleriyle alakalı nasıl kullandıklarını sorgulamak için Twentify Bounty uygulaması aracılığı ile Mart sayımıza özel olarak, 9 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında Türkiye’nin 41 ilinden 518 katılımcı ile bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma ile beyaz yaka ve mavi yaka profiline uygun tüketicilerin davranışları incelendi ve bununla birlikte iş dünyasına yeni atılan ve bir yandan öğrencilik hayatını sürdüren ‘Yeni Dalga’  adında bir segment üzerine araştırma genişletildi. Araştırma tamamı kadın tüketiciler ile gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 16.86’sı 18-24 yaş aralığında, yüzde 66,27’si 25-35 yaş aralığında, yüzde 16,08’i 36-45 yaş aralığında, binde 39’u ise 46 yaş üzeri grubunda yer alıyor. Katılımcıların mesleklerinin sektör dağılımlarına baktığımızda, öne çıkan ilk üç sektör: Yüzde 20,16 ile kamu, yüzde 10,47 ile perakende ve teknoloji.

İşte internet kullanımı
Çalışma hayatında işinin ana kollarından biri olarak interneti kullanan kadınlara göz attığımızda, kadınların yüzde 88,79’unun gün içinde internete bağlı olarak iş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu yüzde 93,08 ile en yüksek beyaz yakalı çalışanlarda gerçekleşiyor. Genel kullanım süresine baktığımızda ise kadınların yüzde 22,09’u günde 8 saatinden fazlasını iş ile ilgili internet kullanımına ayırıyor.

İş dışı internet kullanımı
Hafta içi iş dışı internette ne kadar vakit geçirildiğine baktığımızda çalışan kadınların yüzde 31,78’in 2-4 saat arasında, yüzde 25,97’nin 0-2 saat arasında, yüzde 18,22’nin 4-6 saat arasında internette vakit geçirdiğini görüyoruz. Bununla beraber, kişilerin kategorilerine göz attığımızda ise farklı bulgulara rastlıyoruz. Beyaz yakalılar hafta içi iş dışında ortalama 3,9 saat internette geçirirken, mavi yakalılar 4,4 saat, iş hayatına yeni katılan yeni dalga ise 4,5 saatini internette geçiriyor. Haftasonu ise ortalamalar artıyor. Genele baktığımızda, bu kez yüzde 29,46 4-6 saatini internette geçirirken, yüzde 27,52 2-4 saatini internette geçiriyor.

İnterneti kullanma amaçlarımızı araştırdığımızda, yüzde 62.93 ile birincil amacın internette dizi / film izlemek, yüzde 50.19 ile ikincil amacın sosyalleşmek, yüzde 45,95 ile üçüncül amacın haberleri okumak ve arkadaşlar ile sohbet etmek olduğu çıkarımına ulaştık.

En çok tercih edilen uygulamalar
En çok hangi kategorideki mobil uygulamaların kullanıldığına dair sorgulamada birinci sırada yüzde 86,87 ile sosyal medya, ikinci sırada yüzde 57,14 ile mesajlaşma, üçüncü sırada yüzde 47,10 ile bankacılık, dördüncü sırada yüzde 28,19 ile alışveriş, beşinci sırada yüzde yüzde 22,39 ile fotoğraf uygulamaları yer aldı.

Online alışveriş tercihleri
Katılımcıların yüzde 82,56’sı online alışveriş yaparken, yüzde 17,44’ü online alışverişi tercih etmiyor. Online alışverişi tercih edenlerin yüzde 77’si ayda 1-3 kez online alışveriş yaparken, yüzde 15,49’u ayda 3-5 kez online alışveriş gerçekleştiriyor. Ayda 5-10 kez online alışveriş gerçekleştiren kadınlar yüzde 5,63’lük bir pasta oluştururken, ayda 10-20 kez alışveriş yapan kadınlar yüzde 1,88’de kalıyor.

Alışveriş kategorileri

Çalışan kadınların en çok tercih ettikleri 5 online alışveriş kategorisi aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor:

● Giyim alışverişi (yüzde 84,58)
● Hazır yemek siparişi (yüzde 53,27)
● Teknoloji alışverişi (yüzde 35,05)
● Market alışverişi (yüzde 27,10)
● Taksi (yüzde 4,67)

Alışverişte tercih edilen servisler
Çalışan kadınların kategorilerine göre en çok alışveriş yaptıkları kategorilere baktığımızda; beyaz yakalıların ilk tercihi yüzde 83,72 ile giyim alışverişi, mavi yakalıların ilk tercihi yüzde 89,6 ile giyim alışverişi ve iş hayatına yeni atılmış kadınların ilk tercihi ise yüzde 89,6 ile giyim alışverişi. Teknoloji alışverişi en fazla yapan grup yüzde 42,11 ile iş hayatına yeni atışmış kadınlar.

Online alışverişe, çalışan kadınlar aylık ortalama 170TL harcıyorlar. Bununla birlikte, en çok harcama yapan kategori, çalışma hayatına yeni geçmiş genç kitle olan Yeni Dalga. Aylık ortalama 237TL harcama yapan bu grubu, 168TL ile beyaz yaka, 110TL ile de mavi yaka takip ediyor.

Dijital medya kullanımları
Dijital medyaya ayrılan süre ve bütçelere  sonuçlara baktığımızda, gün içinde yüzde 54,26 ile en az 1-2 saat arası dijital medya kanalları kullanılıyor. Yüzde 27,91’lik bir kitle ise günlük 2-4 saat arası dijital medya kanalı kullanıyor. Tüketiciler, ortalama günde 2,5 saatlerini dijital medya ile geçiriyorlar.  Dijital medyaya aylık ortalama 25 TL harcanıyor.

Kadınlar arasında en çok kullanılan dijital medya kanalları arasında birinci yüzde 64,09 ile YouTube, ikinci yüzde 32,82 ile internetten izlenen dizi siteleri, üçüncü ise yüzde 20,08 ile Spotify ve Digiturk Web. Bu alanda, pazara yeni giren ve birbirine benzer şekilde dizi / film içeriği sunan Netflix, Puhu TV, bluTV ürünlerini karşılaştırdığımızda  ilk sırada yüzde 6,95 ile ikinci Netflix yüzde 2,32 ile bluTV üçüncü sırada yüzde 2,32 ile Puhu TV yer alıyor.

Bununla beraber, katılımcıların kategorilerine göre bu sıralamaya baktığımızda, değiştiğini gözlemliyoruz.  Beyaz yakalıların tercihlerine bakıldığında, ilk sırada yüzde 63,52 ile YouTube, ikinci sırada yüzde 32,70 ile internet siteleri, yüzde 25,79 ile Spotify gözümüze çarpıyor.  Mavi yakalı katılımcıların tercihleri ise şu şekilde: Birinci sırada yüzde 60,71 ile YouTube, yüzde 28,57 ile internet siteleri ve yüzde 25 ile Digiturk Web.  İş hayatındaki genç kadınların tercihlerinde ise; birinci sırada yüzde 70,45 ile YouTube, ikinci sırada yüzde 38,64 ile internet siteleri ve üçüncü sırada yüzde 15,91 ile Spotify bulunuyor.