Skip to main content

Yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul için geri sayım başladı. Brand Week Istanbul konuşmacılarını ve etkinlik kapsamındaki dijital seminerleri sizler için derledik.

Brand Week Istanbul, 6-10 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefliyor. “Yılın en ilham verici haftası” sloganıyla meraklılarını bir araya getirecek etkinlikte, dijital de önemli bir yere sahip. Brand Week Istanbul’dan dijtal tarafta sunum yapacak konuşmacılar ile etkinlik kapsamındaki dijital seminerleri derledik.

John Deighton, Harvard Business School

John Deighton, Brand Week Istanbul’da 7 Kasım’daki sunumunda büyük verinin pazarlamanın uygulama yöntemlerini yalnızca reklamcılıkta değil müşteri etkileşimi ve pazarlama araştırması tarafında da dönüştürdüğünü anlatacak.  Tüketici mahremiyet fikri tüketici davranışıyla ilgili çok geniş veritabanlarına yenik düştüğünde, burada dijital gözetim geleneksel anket araştırmalarında çığır mı açacak yoksa bunu tamamlayıcı role mi sahip olacak? Amazon’un Whole Foods gibi süpermarket zincirini satın alması, online ve offline tüketici takibinde entegrasyonu işaret ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde pazarlamacı olmak için gerekli yetenekler neler olacak? Diğer bir konu ise geleceğin markalarını inşa ederken hangi tür kurumların başarılı olacağı noktasına yoğunlaşacak.

Daniel Granatta Fütürist, Yaratıcılık ve İnovasyon Danışmanı

Daniel Granttta, 8 Kasım’da Brand Week Istanbul’da geleceği tasarlamak ve bunu şu an içinde yaşadığımız belirsiz dönemleri engelleyebilmek için buna neden ihtiyacımız olduğundan bahsedecek.  Granatta’nın üzerinde duracağım diğer bir konu da, eğer bundan 10 sene sonra yine reklamcılık sektöründen çalışmak istiyorsak, çocuklarımızdan öğreneceğimiz çok şey olduğunu vurgulamak.

İhsan Özçıtak Deeper, Yönetici Ortak ve Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Öğretim Görevlisi.

İhsan Özçıtak 7 Kasım’daki sunumunda şu sorulara cevap arayacak: Kültürel evrim ve sosyal öğrenme teorisi  hyper-connected sosyal medya çağında bize nasıl yol gösterebilir?  Uygarlığımızı gerçekten zeki olmamıza mı borçluyuz? Enformasyon davranış değişikliği için yeterli mi? Taklit inovasyondan önemli olabilir mi? Sosyal ağlar içinde gizli kabileleri nasıl keşfederiz?   Akademisyenlerin katıldığı bir sanal Survivor yarışması  Dedektiflik romanlarının kapak tasarımları, Kamera şakaları, Şempanzeler, Afrika kabileleri ve bir tost makinesi bize bu konuda neler öğretebilir?

Mehmet Sezgin, myGini Kurucu ve CEO’su

Mehmet Sezgin 7 Kasım’daki sunumunda bugünün dünyasında her şey hızlı değiştiğini ele alacak ve  ödeme dünyasında ABD pazarında başarılı ve başarısız örnekleri marka açısından da yaklaşarak anlatacak. Sezgin’in üzerinde duracağı diğer bir konu ise regülasyonlar. Sezgin’e göre, Türk pazarında regülasyonun inovasyonu öldürüyor. Sezgin bu durumu anlatacak. Son olarak Sezgin, “dijital” denen işin, her şirketin istediği dönüşüme neden olmadığına değinecek.

Banu Çırpı, Facebook Kreatif Stratejist

Banu Çırpı Brand Week Istanbul’daki konuşmasında mobilin hikâye anlatımında bildiğimiz her şeyi nasıl değiştirdiğini anlatacak. Bu davranış değişimi tüketicilerin ilgisini çekmek ve reklamcılık aracılığıyla hikâye anlatımının geleneksel kalıplarının yıkılmasını ve reklamcı ile pazarlamacılar için ise yeni bir engel için aşılmasında mücadele anlamına geliyor. Çırpı sunumunda bu yeni tüketici davranışlarını ele alacak ve mecranın sunduğu zorluklar ve fırsatları değerlendirecek.

Sarah Personette, Facebook Küresel Pazarlamadan Sorumlu Baflkan Yardımcısı

Mobil dünyanın gidişatını sonsuza dek değiştirdi. Yerleşik düşünce şekilleri artık güvenilir değil ve gelecek sıra dışı yaklaşıma sahip olanlar için açık bir ortam vadediyor. Pazarlamanın geleneksel prensipleri paramparça oldu ve pazarlama iletişimi yaklaşımları yeniden ele alındı. Cinsiyetin giderek belirsizleştiği bir yerde nasıl “Seks satar?” Uygunluğun her şeyi alt ettiği bir noktada “Fiyat Her Zaman Kazanır,” nasıl gerçek olur? Facebook Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı sunumunda 2020 yaşanması muhtemel 20 değişimi  değerlendirecek ve gelecekle ilgili vizyonunuza katkıda bulunacak.

Dr. Ramesh Srinivasan UCLA

Ramesh Srinivasan UCLA’de teknoloji, siyaset ve toplum arasındaki ilişkileri ele alan dersler veriyor ve aynı zamanda “Whose Global Village” isimli kitabın da yazarı. Srinivasan, Brand Week Istanbul’daki konuşmasında dijital öncesi dönemin büyük şirketlerine kıyasla neredeyse yok denecek kadar az sayıda tam zamanlı çalışan istihdam eden günümüzün dev şirketlerinin, otomasyon ve yapay zekâ ile insanı deyim yerindeyse sistemlerinden nasıl defetmeye çalıştıklarını anlatacak.  Dijital ekonominin emek ve kültürel çeşitlilik gibi konular üzerinde neden olduğu yıkıma dair hususlar da Srinivasan’ın ilgi alanında.


Master Studio Programı:
 Müşteri Deneyimi Yönetimi

Müşteri deneyimi birçok farklı sektör için günümüzün en önemli rekabet alanlarından birisi haline geldi. Şirketler artık sundukları ürün ve hizmetler kadar bunları nasıl sundukları ile de ön plana çıkıyorlar. Müşteriye sunulan deneyimi en çıplak haliyle nasıl görebiliriz? Deneyimin iş sonuçlarına etkisini nasıl ölçülür? Deneyim nasıl ve nereye kadar iyileştirilebilir? Teorinin, pratiğin ve trendlerin bir arada sunulacağı yarım günlük bu seminerde, yukarıdaki soruların yanıtını aramak için kullanılabilecek sistematik teknikler, müşteri deneyimini tasarlarken karşılaşılabilecek olası tuzaklar ve bu tuzaklardan korunma yolları ele alınacak.

Bölüm 1: Deneyimin mimarisini anlamak

Doç. Dr. Kaan Varnalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Satış söz konusu olduğunda deneyimin kendisi, markaya algısal katkı söz konusu olduğunda ise deneyimin hatırası önemlidir.

Doç. Dr. Kaan Varnalı bu bölümde öncelikle deneyimin kendisi ile hatırası arasındaki farkları davranış ekonomisi perspektifinden açıklayarak, dengeli bir deneyim mimarisinin temellerini belirleyecek. Ardından, karmaşıklık teorisini kullanarak, müşteri deneyimini oluşturan kompleks etkileşimi çözümlemek ve etkin şekilde yönetmek için sahip olmamız gereken yöntemsel araçları ortaya serecek.

Bölüm 2: Türkiye’den müşteri deneyimi manzaraları

Akan Abdula, FutureBright Kurucu Ortağı

Akan Abdula bu bölümde müşteri deneyiminde Türkiye’ye özgü problemler, zorluklar ve deneyim tasarlayan markaların dikkat etmesi gereken noktaları gözler önüne serecek.

Bölüm 3: 
Vaka incelemesi: Bereket nasıl deneyimlenir?

 

 

Kına Demirel, Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü

Kına Demirel, bu bölümde Migros mağazalarında “bereket” algısı uyandıran deneyim tasarımına giden içgörüyü nasıl elde ettiklerini, bu içgörü üzerine inşa edilen mimarinin nasıl sonuçlar ürettiğini paylaşacak.

Kullanıcı deneyiminden müşteri odaklı stratejiye: Doğru karar anında müşterinin yanında olmak

Bu oturumun temel amacı, dijital platformlarda müşterinin ihtiyaçlarına doğru yerde en uygun çözümü sunmayı merkeze alan araştırma odaklı ve yaratıcı bir strateji sunmak.  Bu noktada söz konusu oturum, kullanıcı / müşteri deneyimi kavramını dijital platformlarda arayüz seviyesindeki günübirlik sorunları tespit edip bunlara çözüm üretmekle sınırlı pragmatik bir anlayıştan öteye taşıyarak müşteri yolculuğuna yönelik kapsamlı bir analiz vasıtasıyla müşteriyi odağa alan uzun erimli stratejiler geliştirmenin önemine vurgu yapıyor.

Ürün arama sürecinde müşterinin ihtiyacını müşterinin çevrim-içi talep ve davranışları üzerinden hızla kavrayıp arama ve arama sonrası süreçlerde karar anını destekleyecek etkili çözümler üretebilmek bu stratejinin omurgasını oluşturuyor.

Yapılan kapsamlı müşteri yolculuğu haritalama çalışması bulgularına göre Gittigidiyor müşterileri kendi sözcükleriyle ifade ettikleri ihtiyaçlarının hızla anlaşılabilmesini ve bu ihtiyaçları karşılayacak alternatif çözümleri hızla görmek istiyor.

Sunulan alternatif çözümlerin en uygun olanını seçebilmek için benzer ihtiyaçlar üzerinden bir karara ulaşmış kişilerin yorumlarını görmek, bilgilendirici videolar izlemek, çözümle ilgili tüm teknik ayrıntıları görmek istiyor.

Ayrıca kullanıcılar bir ihtiyaçları karşılandıktan sonra oluşabilecek olası yeni ihtiyaçlarının da tahmin edilebilmesini ve bu doğrultuda hayatını zenginleştirecek potansiyel çözümlerin kendilerine önerilmesini talep ediyor. Bu oturumda, yukarıda bahsi geçen süreç, strateji seviyesiden deneyimin farklı adımlarına uzanan bir akış içinde araştırma bulguları ve örnekler üzerinden sunuluyor.

Bu seansa perakende ve dijital sektörde çalışan pazarlama uzmanları, strateji departmanı çalışanları, dijital dönüşüm uzman ve yöneticileri, C level yöneticiler, çevrim-dışı ortamlarda hizmet veren ancak dijital dünyaya geçiş yapmak isteyen iş yeri sahipleri katılabilirler. UX-Kullanıcı deneyimi seminerini İrfan Gürvardar (eBay Turkey-GittiGidiyor Kullanıcı Deneyimi Stratejileri ve Proje Geliştirme Müdürü), Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi) ve Markus Spiller (UX/UI Accenture Interactive Delivery Orta Avrupa Başkanı) 9 Kasım’da verecek.

Veriden ve insandan sürekli öğrenen ve insanla anlaşabilen AI

Sürekli veri ile beslenen sistemlerde, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve satın alma ihtimallerini hesaplamak veya sahtekârlıkları tespit etmeye çalışmak için uzmanlar tarafından belirlenmiş kurallarla çalışan sistemler bu hedefi belirli bir performansta ancak gerçekleştirebiliyor. Ürün çeşitliliğinin artması ve fiyatlardaki değişkenlikler, müşteri ihtiyaç ve alışkanlıklarının farklılaşması, kampanyaların çeşitlenmesi, belirlenmiş kuralların yanlış yapma ihtimallerini artırıyor. Sürekli olarak değişen kural tabanları ile baş etmek de daha zor hale geliyor.

Sürekli öğrenen yapay öğrenme algoritmaları verideki değişimleri takip edebiliyor, fakat ürettikleri sonuçlar uzmanlar tarafından anlaşılmadıkları ya da sürekli ve öngörülemez şekilde değiştikleri zaman uzmanlar bu sonuçlara güvenemiyor ve kullanmayı çok riskli bulabiliyorlar. Sürekli öğrenmeyen yapay öğrenme algoritmalarının, kesintisiz ve sürekli çalışan sistemler için çok uygun olmadığını ve çalışmayacaklarını söylemeye gerek bile yok.

Bu seminerde sürekli öğrenen yapay öğrenme algoritmaları ile müşterilerin satın alma tahminlerini nasıl yapabileceklerini gösterilecek. Sahtekarlık tespiti ile ilgili örnekler de verilecek. Yapay öğrenmenin nasıl çalıştığı alan uzmanlarıyla beraber anlatılacak.

Finans, telekom, sigorta, oyun, e-ticaret alanlarında çalışan ve karar veren kişilerin bu semineri takip etmesi öneriliyor. Bu semineri Prof. Dr. Zehra Çataltepe (Tazi.ai-Kurucu Ortak) ve Dr. Tanju Çataltepe (Tazi.ai-Kurucu Ortak) 7 Kasım’da verecek.

Dönüşen ve  dönüştüren İK yönetimi 

Dijital dönüşüm bütün iş süreçlerini etkiledi; ama en heyecan verici gelişmeler belki de insan kaynakları alanında yaşanıyor. Yetenek kazanımı ve yönetimi, uzaktan öğrenme, İK analitiği, çalışan deneyimi tasarımı ve İK yönetiminin diğer konuları yeni teknolojik çözümler ve yenilikçi yöntemlerle birlikte şirketler için yeni verimlilik fırsatları üretirken, insan kaynaklarının kurum içindeki konumunu da güçlendirdi. Fakat bu fırsatlardan yararlanabilmek için, sektördeki çözüm ve yöntemleri yakından tanımak, iş hedeflerine nasıl hizmet edebileceğini kavramak, her şeyden önce de bugünün işgücünü oluşturan yeni nesilleri biraz daha iyi anlamak gerekiyor.

Brand Week İstanbul 2017 kapsamında İK yöneticileri için hazırlanan özel seminer programının hedefi tam da bu. Dijital İK yönetimini yerli ve yabancı uzmanlarından dinlemek, taşları yerlerinden oynatmak üzere yola çıkmış girişimleri tanımak ve konumdaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmak isteyen lider İK yöneticileri bu yıl Brand Week İstanbul’da bir araya geliyor. Dijital İK seminerinde Dr. Sjoerd Van Den Heuvel (Utrecht Üniversitesi Öğretim Üyesi), Jonathan Ferrar (Ochre Rock Kurucu ve CEO’su), Bülent Bayram (Vodafone İngiltere, Grup Fonksiyonları İşe Alım ve İşveren Markası Direktörü) ve Benoit Van-Cauwenberghe 7 Kasım’da görüşlerini paylaşacak.