Skip to main content

Cisco Görsel Ağ Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, 2017’de dünya nüfusunun yarısı internete bağlı olacak. Yıllık Cisco Görsel Ağ Endeksi tahmini, 2012-2017 yılları arasında global IP trafiğinin üç kat, global mobil…


Cisco Görsel Ağ Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, 2017’de dünya nüfusunun yarısı internete bağlı olacak.
Yıllık Cisco Görsel Ağ Endeksi tahmini, 2012-2017 yılları arasında global IP trafiğinin üç kat, global mobil veri trafiğinin 13 kat artacağını öngörüyor. Cisco’nun derlediği yıllık raporundan bazı öngörülere yer veriyoruz. Tamamına ulaşmak isteyenler raporu şuradan inceleyebilir. 
Görsel Ağ Endeksi tahminleri

-2017 yılı itibari ile dünyanın tahmini nüfusunun (7,6 milyar) yüzde 48’inden fazla (3,6 milyar) internet kullanıcısı olacak. 2012 yılında toplam 2,3 milyar internet kullanıcısı vardı ve bu rakam dünya nüfusunun (7,2 milyar) yüzde 32’sine denk geliyordu. 
-Global ağ bağlantısı (sabit/mobil kişisel cihazlar, M2M bağlantılar) 2012-2017 yılları arasında 12 milyardan 19 milyara çıkacak. 
-Dünyada ortalama sabit geniş bant hızı 2012-2017 yılları arasında 3,5 kat artacak ve 11,3 Mbps’den 39 Mbps’ye çıkacak. 
-2012 yılında internet trafiğinin yüzde 26’sı kişisel bilgisayarlar haricindeki cihazlar tarafından yaratılıyordu. Ancak 2017 yılı itibari ile bu cihazlar internet trafiğinin yüzde 49’unu kapsayacak.
-Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa’da 2012-2017 yılları arasında IP trafiği yüzde 20’lik bir yıllık bileşik büyüme göstererek 3 kat artacak. 
-2017 yılında Wi-Fi ve mobil bağlantılı cihazlar internet trafiğinin yüzde 68’ini oluşturacak 
-2012 yılında ortalama bir ev 4,7 cihaza/ bağlantıya sahipti (cihazdan cihaza bağlantı dahil). 2017 yılında ise ortalama bir ev 7,1 cihaza/ bağlantıya sahip olacak (cihazdan cihaza dahil).
-2012  yılında 1 milyar olan internet video kullanıcı sayısı  2017 yılında yaklaşık 2 milyara ulaşacak ( sadece mobil olanlar hariç).