İŞ DÜNYASI

DigitalAge | 04.01.2017 - 15:13

2016 Türkiye İnovasyon Karnesi

Türkiye’nin 2016 inovasyon karnesi yıldız mı aldı, sınıfta mı kaldı? Ülkemizdeki ‘teknoloji’, ‘ekosistem’ ve ‘insan inovasyonu’na gelin yakından bakalım…

2-İnovasyon pahalıdır

Doğru:  İnovasyon çoğu zaman günlük proje ve operasyonel önceliklerdense, odaklanılmış fikir üretimi, proje yönetimi, Ar-Ge ve girişimcilik gerektiriyor. İnsan odaklı düşünce ile yaratıcılık, hata yaparak öğrenme ve birlikte düşünme, planlama, uygulama kültürel dönüşüm gerektiriyor.

En pahalı inovasyon ise, inovasyon olsun diye yapılan inovasyondur. Buna örnek, sadece fikir ve data toplayıp, daha sonra bunlarla ne yapacağını bilmeyen şirket, kurum ve dernekleri gösterebiliriz.

Yanlış:  

İnovasyonun uygulanmaması, müşterilerini rakibe kaybetme ve maliyetlerinde olası iyileştirme fırsatını kaçırma gibi çok keskin sonuçları olabilecek riskli ve kaçınılmaz durumlar yaratır. Ayrıca inovasyonun finansmanında topluluk finansmanı gibi yeni iş modelleri özellikle topluma fayda yaratan, değerleriyle insanları etkileyen proje ve girişimler için mutlaka değerlendirilmesi gereken ve yaygınlaşan açılımlardır.

İnovasyon iş modellerinde ve süreçlerde uygulandığında, geleneksel sektörlerde maliyet azaltmada da önemli bir rol oynayabilir.

Gayrimenkul sektörü daha geleneksel bir sektör olmasına rağmen inovasyonun önemli rol aldığı bir sektördür. Yapı malzemelerinden, çevreci yapılara ve akıllı binalara kadar geniş bir yelpazede inovasyon açısından sektörde önemli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin yanında gayrimenkullerin işletilmesinde de yenilikçi yaklaşımlar öne çıkmakta. Maryapı, G Rotana projesi özellikle konut ve otelcilik alanında işletme ve hizmet noktasında kayda değer bir inovasyon ortaya koyuyor. Aynı bina içerisinde otel ve rezidansı birleştirerek, tüm otelcilik hizmetlerinin konutlarda verilebilmesini sağlarken bir yandan da bu konutların istenildiği takdirde otel tarafından işletilerek otelin bir parçası olarak sahibine gelir getirmesini sağlıyor. Herkesin kendi oteline sahip olmasının önünü açıyor.

Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi şirketi olan Tempo, GSM operatörü müşterisi adına yürüttüğü yeni müşteri kazanımı kampanyası kapsamında, müşterilere hat satışını gerçekleştirdikten sonra, kontrat ve sim kartlarini daha önce merkezde basıp gönderirken, bir geliştirme sonucunda, sim kart ve kontratları Türkiye’nin yerinde kurye ofislerinde basmaya başladılar, bu sayede İstanbul’dan Anadolu’daki noktalara olan teslimat suresini elimine edip çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir teslim süreci geliştirdiler.

3-İnovasyon, şirketin ‘ana işleri’ ‘garantiye alındıktansonra yapılmalıdır

Doğru:  İnovasyon mevcut işlerle elele ve sağlıklı şekilde yürütülmezse oldukça dikkat dağıtıcı olabilir. Kendinize şu soruları sorun; 1-İnovasyonu hangi alanda neden yapmak istiyorsunuz? 2-Hedeflerinize göre temel ve temel olmayan inovasyon aktiviteleri nelerdir? 3-İnovasyona nasıl başlayıp, süreci nasıl sürdürülebilir kılabilirsiniz?

Yanlış: Merkezi olma, hiyerarşi, mülkiyet, gizli bilgi ve tekeller bu yeni teknoloji kültüründe artık korunmuyor. Her gün, toplumumuzun sağlam sütunlarının çökmesine tanık oluruz. Bir iş lideri, organizasyon veya girişimci olarak, yeni kuralları, yeni ritüelleri, kavramları, paradigmaları, iş modelleri ve stratejileri ile inovasyon yapmadığınız zaman zaten oyunun dışında kalıyorsunuz. Özetle her şirketin, kuruluşun ana ilerinden biri inovasyonun ta kendisi.

World Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’a göre; ‘Dördüncü endüstriyel devrimle: hız, kapsam ve sistem etkileri sebebiyle kendinden önceki 3 devrimden çok farklıdır. Mevcut atılımların hızını daha önce hiç yaşamadık. Dördüncüsü, önceki endüstriyel devrimlerle karşılaştırıldığında doğrusal bir adım olmaktan ziyade üstel (exponential) bir şekilde gelişmektedir. Dahası, her ülkedeki hemen her sanayiyi, iş modelini, iletişim ve ekonominin tanımını bile bozmaktadır. Ve bu değişikliklerin genişliği ve derinliği tüm üretim, yönetim ve yönetişim sistemlerinin dönüşümünü müjdelemektedir. Benzeri görülmemiş işlem gücü, depolama kapasitesi ve bilgiye erişim ile mobil cihazlarla birbirine bağlanan milyarlarca insanın imkânı sınırsızdır. Yapay zeka, robotik, Şeylerin İnternet’i, özerk araçlar, 3 boyutlu baskı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum hesaplama gibi alanlarda ortaya çıkan teknolojilerle bu olasılıklar artacaktır

TİM İnovalig 2016 İnovasyon Kaynakları şampiyonu Temsa, otomotivde fikri mülkiyet patent yetkinliğinde de lider. Endüstri 4.0, Smart 2020 programları, akıllı müşteri ilişkileri ve güneş enerjisi projesi gibi bir çok alanda geleceğe hazırlanıyor.

4-İnovasyon, ‘şirket liderlerininişidir

Doğru; Şirketin liderlerinin inovatif projelerin, yenilikçi iş modellerinin önünü açması, desteklemesi, teşvik etmesi ve hatta Apple Steve Jobs örneklerinde olduğu gibi bizzat kendisinin inovasyonu yönetmesi inovasyon kültürünün oluşması ve sonuçlara yansımasında çok önemli. Hissedarlar, bir CEO’dan üstün finansal yönetim yetkinliğinden çok, iş geliştirme ve teknik yetkinliği aramaya başladı.

Yanlış;  Sadece liderlerle sınırlı kalan ve inovasyon şirket kültüründe içselleşmeyen inovasyon gerçek potansiyeline ulaşamaz. Başarılı bir örneğine göz atalım; TİM İnovalig 2016 İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Şampiyonu Ford Otosan, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi, akıllı üretim ve otonom kamyon gibi alanlarda inovasyon çalışmaları yapıyor. Uzmanlar ve gönüllülerden oluşan özel komitelerde ve açık fikir yönetim platformunda, şirket çalışanları inovasyonu birlikte üretiyor. Ford ayrıca ekosistem işbirliklerine ve Koç Üni. ile uluslararası ARGE çalışmalarına önem veriyor.

1 2 3 4 5