Skip to main content

Ad Hoc, 6. sayısında geleceği ve geleceğin insanı nasıl dönüştürdüğünü ele alıyor.

Gelecek ile teknolojinin, kültürün ve ekonominin insanlık üzerindeki öngörülen etkilerini tartışan yeni sayı; aynı zamanda geçmişin görünmeyenlerini de görünür kılmaya çalışıyor.

Teknoloji fetişizminden 21’inci yüzyılın becerilerine, tasarladığımız gelecekten geleceğin iş ve akademi dünyasına getirisine kadar birçok konunun izini süren bu ayın teması pek tabii gelecek. Gelecek ise dönüşümü ele alan konular üzerinden ilerliyor. Her biri yeni etik problemlerin odağında olan; sokaktaki atıkların geri dönüşümü, sektörlerin dijitale dönüşü, insanın kendinden daha üstün bir varlığa, kadının ise görünmezlikten gözün gördüğüne dönüşme çabasına kadar.

Her ay olduğu gibi insanı toplumun içinde ele alan, insan ayırmayan ve her şeyden önce insanı insan yapan değerlerin üzerine yoğunlaşan konularla düne, bugüne ve yarına odaklanırken güncelliği kaybetmiyor ve gündemdeki konuları yorumlamaya devam ediyor. Elbette kendi disiplinleri ile.

Her sayı yeni bir heyecan. Tüm bu heyecan ve geleceğin yansımaları Ad Hoc’un yeni sayısında okuyucularını bekliyor.