Skip to main content

Martin Creaner, Digital Age Summit’te dijital ekonomi pazarında Telekom şirketlerine başarılı olabilmenin ipuçlarını verecek

Digital Age Summit’in en önemli konuşmacılarından biri, küresel iletişim endüstrisinin önde gelen stratejistlerinden Martin Creaner. İletişim endüstrisindeki büyük oyuncuların yönetim kurullarına ve önde gelen dijital ekonomi şirketlerine danışmanlık yapan, ‘Dijital Ekonomiyi Anlamak’ kitabının yazarı Creaner’a göre, yeni bir pazar yapısı ortaya çıkmakta ve bu pazar, dijital ekonominin talepleri doğrultusunda şekillenecek. Creaner, Digital Age Summit’teki konuşmasında bu yeni pazarda Telekom şirketlerine başarılı olabilmeleri için önemli ipuçları verecek.

 

Martin CreanerSıkça sözünü ettiğiniz ‘açık dijital ekonomi’ telekom sektöründeki oyuncular ve sıradan insanlar açısından ne ifade ediyor?

Dijital ekonomide ‘dijital olabilecek her şey dijital olacak’ diyebiliriz. Sıradan insan şu an için dijital kitaplar, müzik, video ve oyunlarla mutlu mesut yaşıyor ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde her şeyin dijitalleşmesine şahit olacağız. Dijital sağlık hizmetlerinden akıllı evlere, dijital eğitimden bağlantılı arabalara; birçok hizmetin alıştığımız anlamdaki modaya uyumunun yanı sıra, dijital modaya göre sunumunu görmeye başladık bile. Hizmetlere kolay ulaşım ve kolaylık açısından bu gelişmeler, sıradan insana büyük avantajlar sağlıyor. Elbette telekom şirketleri tüm bu yeni hizmetlere dayanak oluşturacak olan iletişim ağlarını temin edecekler, hatta bu hizmetlerin kullanımının tüketici açısından daha kolay hale gelmesi için daha hızlı ağlar sağlama gereksiniminin baskısını üzerlerinde hissedecekler. Burada asıl soru, telekomünikasyon şirketlerinin bu hizmetleri verirken kar edip etmeyecekleri olacak.

Dijital ekonomi sektörde nasıl değişikliklere neden olacak?

Yeni bir pazar yapısı ortaya çıkmakta. Bu pazar, dijital ekonominin talepleri doğrultusunda şekillenecek. İletişim endüstrisi, çok yakın geçmişe kadar dikey büyüyen yapıdaydı. Telekom şirketleri, ağı ve bu ağın kapsadığı bütün hizmetleri (ses, metin, veri) ya da hemen hemen hepsini son kullanıcıya ulaştırdı. Ancak dijital ekonominin ortaya çıkmasıyla yatay katmanlardan oluşan bir iletişim endüstrinin oluştuğunu ve her katmana farklı oyuncuların hükmettiğini görüyoruz. Kuşkusuz, altyapı katmanına telecom şirketleri egemen olmaya devam edecek. Bununla beraber, Google ve Facebook gibi büyük oyuncuların, insansız hava araçlarından balon internet projesine, iletişim altyapısına alternatif oluşturacak yaklaşımlar keşfettiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda OTT’ler hızla yaygınlaşmaya devam edecek. Tüketicilere verilen hizmetleri oluşturan ve ulaştıran endüstri katmanı, telekomünikasyon şirketlerinin ellerinden kayarak çok daha çevik olan on binlerce OTT’nin eline geçecek. Endüstrinin perakende kısmı telekom şirketlerini barındırmaya devam edecek gibi görünürken, telekomları devre dışı bırakan bütün yeni dijital kanalları da içerecek.

dijital ekonomi

Telekom şirketlerine gelecekte de sektörde etkin biçimde var olabilmeleri için önerileriniz neler?

Telekom şirketlerinin geleceği, kendilerini altyapı açısından çok hızlı ve verimli hale getirip getirememeleri, diğer tüm katmanlardan büyük bir esneklik sağlayıp sağlayamalarına göre belirlenecek. OTT’lerin en etkin ve trendlere uygun biçimde pazara açılmalarına önayak olmaları gerekecek. Telekom şirketleri sadece hizmet sağlayıcı olmaktan çıkarak, aynı anda hem hizmet sağlayıcı hem de üçüncü taraf hizmet kolaylaştırıcısı olmak zorunda. Bu da, üçüncü tarafın pazara girerken kullanması için telekom şirketlerinin altyapılarını ve sistemlerini açmaları yönünde bir değişimi gerektiriyor. Bunun karşılığında da üçüncü taraftan hasılat payı elde edecekler.

Dijital ekonominin etkisiyle tüketicinin hayatı nasıl değişecek?

Belirttiğim gibi; dijital olabilme imkanı olan her şey dijitalleşecek. Bu da, tüketiciye seçenek fazlalığı, rahatlık ve uygun fiyatlılık gibi büyük faydalar sağlayacak. Örneğin, e-sağlığın getirileri, birinci basamak sağlık hizmetleri alanında devrim niteliğinde olacak. Akıllı şehirler nasıl yaşadığımızdan ve çalıştığımızdan, enerjiyi ve kaynakları nasıl daha etkin bir biçimde tüketeceğimize kadar birçok konuda etkili olacak. Bağlantılı arabalar da, otomotiv sanayisinde, bilhassa sürücüsüz araç seçenekleriyle büyük değişikliklere neden olacak, araç sahibi olma ve araç kullanma açısından yepyeni bir yaklaşım oluşturacak. Daha çok örnekler verilebilir ama özetle; dijital ekonominin etkisiyle, nasıl yaşadığımız ve çalıştığımıza ilişkin bütün olgular, kavramlar değişecek.

Digitalage Summit 2016’da hangi konulara değinmeyi düşünüyorsunuz?

Sunumumun odak noktası dijital ekonominin içinde bulunduğu yükseliş ve telekomünikasyon şirketlerinin bu yükselişten nasıl etkilenecekleri ve kendilerini nasıl dönüştürmeleri gerektiği üzerine olacak. Telekom şirketlerinin hala başarılı olma şansının bulunduğu hizmet alanlarından ve gelecekteki iş ortaklarının kimler olması gerektiğinden söz edeceğim.