Skip to main content

Twentify ile öğrenci ve yeni mezun çalışanların kendilerini geliştirmek için hem dijital hem geleneksel hangi mecraları kullandıklarını belirlemek ve öğrenme sürecinde nasıl adımlar attığını anlayabilmek adına bir araştırma gerçekleştirdik.

‘Öğrenmenin dijital evrimi’ çalışmamızın ikinci ayağı için Twentify ile öğrenci ve yeni mezun çalışanların kendilerini geliştirmek için hem dijital hem geleneksel hangi mecraları kullandıklarını belirlemek ve öğrenme sürecinde nasıl adımlar attığını anlayabilmek adına bir araştırma gerçekleştirdik. Mobil araştırma yöntemi ile Twentify Bounty uygulaması üzerinden yürütülen çalışmaya öğrenci, yeni mezun ve en fazla iki yıl iş tecrübeli 689 kişi katıldı. Şimdi araştırmanın öne çıkan bulgularına göz atalım.

Gençler yeni bir şey öğrenmek için ilk YouTube’a bakıyor

Araştırmaya göre yeni/farklı şeyler öğrenmek denildiğinde ilk akla ilk gelen online platformlar sırasıyla YouTube, Instagram ve Vikipedi. Çalışanların aklına ilk olarak Ekşi Sözlük gelme oranı öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek. Cinsiyet açısından yeni şeyler denildiğinde katılımcıların mantalitelerine bakıldığında; kadınlar için Instagram ve Pinterest’in, erkekler içinse Vikipedi’nin akla ilk gelme oranı daha yüksek.

Araştırmaya göre YouTube kullanım oranı öğrencilerde, forum siteleri erkeklerde, Instagram ve Pinterest kullanımıysa kadınlarda daha yoğun. Her 10 bireyden altısı YouTube, yaklaşık ikisi Instagram ve yaklaşık biri yeni şeyler öğrenmek için en çok forum sitelerini kullanıyorlar.

Yeni bir şey öğrenmek denildiğinde akla ilk gelen online platform nedir? (%)

Tüm katılımcılar için

YouTube 40
Instagram 10
Vikipedi 9
Google 8
Onedio 5
Öğrenciler için
YouTube 43
Instagram 10
Vikipedi 10
Google 8
Onedio 5
Çalışanlar için
YouTube 35
Instagram 11
Vikipedi 6
Google 9
Ekşisözlük 6
Kadınlar için
YouTube 42
Instagram 14
Vikipedi 6
Google 7
Onedio 5
Erkekler için
YouTube 40
Vikipedi 12
Google 9
Instagram 6
Onedio 5

Yeni şeyler öğrenmek için en çok yararlanılan platformlar

Tüm katılımcılar için

YouTube 63
Instagram 16
Forum siteleri 9
Twitter 4
Google 2
Öğrenciler için
YouTube 65
Instagram 16

Forum siteleri 9
Twitter 4
Google 2
Çalışanlar için
YouTube 57
Instagram 17
Forum siteleri 9
Twitter 5
Google 3
Kadınlar için
YouTube 59
Instagram 20
Forum siteleri 7
Twitter 4
Pinterest 3
Erkekler için
YouTube 65
Instagram 12
Forum siteleri 11
Twitter 4
Google 2

Online kaynaklar en çok hobiler ve kişisel gelişim için kullanılıyor

Her 10 katılımcıdan altısı hobileri konusunda, beşi kişisel gelişim konusunda ve yaklaşık beşi ise okuduğu bölüm konusunda kendisini internette geliştirdiğini söylüyor. Çalışılan alan konusunda kendini geliştirenlerin oranının (yüzde 36) düşük olması, örneklem sayısındaki çalışanların az olmasından kaynaklanıyor. Bu durum okunan bölüm ve çalışılan alanda kendini geliştirme oranlarının çalışan ve öğrenciler arasındaki anlamlı farkta ortaya çıkıyor.

Online kaynaklarla kendinizi hangi konularda geliştiriyorsunuz? (%)

Tüm katılımcılar

Hobilerim konusunda 62
Kişisel gelişim konusunda 53
Okuduğum bölüm konusunda 47
Çalıştığım alan/işim konusunda 36

Öğrenciler için

Hobilerim konusunda 64
Kişisel gelişim konusunda 52
Okuduğum bölüm konusunda 56
Çalıştığım alan/işim konusunda 30

Çalışanlar için

Hobilerim konusunda 58
Kişisel gelişim konusunda 54
Çalıştığım alan/işim konusunda 52
Okuduğum bölüm konusunda 27

Gençler YouTube’da neyi, nasıl ve neden izliyor?

Bireylerin nitelikli çoğunluğu (yüzde 90) YouTube’da yeni şeyler öğrenmek için aklındaki konuyu arama çubuğuna yazarak Youtube’u kullanıyorlar. YouTube’u yeni şeyler öğrenmek için kullanan çalışan ve öğrencilerin YouTube kullanma şekilleri arasında anlamlı bir farklılık yok.

Çalışanların, öğrencilere göre arama çubuğuna yazma oranı anlamlı düzeyde daha yüksek. Çalışılan alanda ve kişisel gelişim konusunda internette kendisini geliştirmeye çalışanların videoyu kimin paylaştığına dikkat etme oranları, okuduğu bölümde kendini geliştirmek için çalışanlardan daha yüksektir.

YouTube’u kullanan her 10 bireyden yedisi videoları kimin paylaştığına dikkat etmediğini ifade ediyor.  YouTube’u yeni şeyler için kullanan çalışan ve öğrencilerin dikkat ettikleri hususlar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi.

Yeni şeyler öğrenmek için YouTube nasıl kullanılıyorsunuz? (%)

Aklımdaki konuyu arama çubuğuna yazarım 90
Belli bir kişinin/programın adını arama çubuğuna yazarım 35
Video izlerken karşıma çıkan rastgele videolara bakarım 34
YouTube’da izleyeceğiniz videoyu neye göre seçiyorsunuz?(%)
Videoyu kimin paylaştığına/kaynağına dikkat ederim 71
Öğrenmek istediğim konuyu anlatan kişinin kim olduğuna göre karar veririm 45
İzlenme sayısına göre karar veririm 39
Videonun yüklenme tarihine bakarım 33
Altındaki yorumlara bakıp öyle karar veririm 26
Videonun beğenme / beğenmeme sayılarını dikkate alırım 13
Videodaki reklam sıklığına dikkat ederim 11

Geleneksel öğrenme araçları içinde kitap açık ara önde

Katılımcıların online kaynaklar ile beraber önem verdiği geleneksel öğrenme kaynaklarına bakıldığında, kitabın (yüzde 84) açık ara önde olduğu görülüyor. Kitap kullanımını, konferans (yüzde 46) ve etkinlik (yüzde 45) takip ediyor. Konferanslara daha çok öğrenciler, gazeteye ise daha çok çalışanlar önem veriyor.

Yeni bir şey öğrenmek için geleneksel araçlar arasında hangisini tercih edersiniz? (%)

Tüm katılımcılar için;

Kitap 84
Konferanslar 46
Diğer etkinlikler 45
Dergi 37
Gazete 35
Öğrenciler için;
Kitap 85
Konferanslar 49
Diğer etkinlikler 46
Dergi 36
Gazete 32
Çalışanlar için;
Kitap 82
Gazete 42
Diğer etkinlikler 41
Dergi 39
Konferanslar 37

Alternatif öğrenme platformlarına ilgi nasıl?

Her 10 bireyden yedisi e-kitap, yaklaşık altısı ise sesli kitap uygulamasını/platformunu daha önce duymuşlar. Daha önce duyulan yeni nesil öğrenme formatları çalışan ve öğrenci açısından anlamlı bir farklılık göstermiyor.
Katılımcıların yüzde 42’si e-ktap, yüzde 23’ü dergilik platformlarını ve yüzde 22’si ise sesli kitap formatını daha önce kullanmış. Kullanılan alternatif öğrenme formatları çalışan ve öğrenci için anlamlı bir farklılık taşımıyor.

Hangisini daha önce duydunuz? (%)

E-kitap 73
Sesli kitap 56
Dergilik platformları 39
Podcast 37
Webinar 7
Hiç birini duymadım 12
Hangisini daha önce kullandınız? (%)
E-kitap 42
Sesli kitap 23
Dergilik platformları 22
Podcast 20
Webinar 3

Eğitim-öğretimin geleceğini yapay zeka belirleyecek

Katılımcıların yüzde 77’sine göre yapay zeka, yüzde 55’ine göre robotik teknolojiler ve yüzde 51’ine göreyse kodlama, geleceğin eğitim-öğretimini belirleyecek teknolojiler. ‘Uzaktan eğitim teknolojileri’ cevabını verenlerin içinde öğrencilerin oranı, çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek. Yani öğrenciler uzaktan eğitim teknolojilerinin gelecekte eğitim-öğretim yöntemini etkileyeceğini çalışanlara göre daha fazla öngörüyorlar.

Hangi eğitimin geleceğinde belirleyici olacak?(%)

Yapay zeka, 77
Robotik teknolojiler, 55
Kodlama, 51
Mobil öğrenme, 49
Uzaktan eğitim, 45
Artırılmış gerçeklik, 41

ARAŞTIRMANIN ÖZETİ

YouTube, hem öğrenciler, hem de iş hayatına yeni atılmış bireyler için ‘’yeni/farklı şeyler’’ öğrenmek dendiğinde ilk çağrışım yapan platformdur. (Yüzde 40)

En çok yeni şeyler öğrenmeye hevesli olunan alanlar ise hobiler ve kişisel gelişim konuları. Çalışılan alan konusunda kendini geliştirenlerin oranı daha düşük. (Yüzde 36)

YouTube, bu alanda en başta arama çubuğuna akıldaki konu yazılarak kullanılıyor. Çalışanların, öğrencilere göre arama çubuğuna yazma oranı anlamlı düzeyde daha yüksek.

10 kullanıcıdan yedisi videonun kaynağına dikkat ediyor.

Geleneksel öğrenme kaynaklarına bakıldığında, kitabın (yüzde 84) diğer kaynaklara göre açık ara önde olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 42’si e-kitap, yüzde 23’ü dergilik platformlarını ve yüzde 22’si ise sesli kitap formatını daha önce kullanmışlar.

Gençler arasında geleceği şekillendirecek eğitim-öğretim aracı yapay zeka olarak görülüyor. (Yüzde 77)

Öğrenciler, ‹uzaktan eğitim teknolojileri’nin geleceğini çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha  yüksek olarak görüyorlar.  Çalışanlar ile öğrenciler arasında jenerasyon olarak farklılık bulunmasa da, yaş farkından ve gördükleri eğitimin çalışan gruba göre farklı olmasından kaynaklanabilir.