Skip to main content

Dijital çağda, uzaktan eğitimden video temelli uygulamalara yeni nesil eğitim teknolojileri ile öğrenme ve kendini geliştirme hepimiz için özgün bir deneyime dönüşüyor. Bu noktada sormamız gereken soru şu: Birey olarak bu dönüşümü yakalamak için ne yapmalıyız?

Son yıllarda yeni teknolojilerin etkisiyle hayatın her alanında yaşadığımız dijital değişimden payına düşeni alan disiplinlerden biri de eğitim. Sınıf içinden iş dünyasına eğitimin her açıdan yeniden tasarlandığı bu dönemde aslında temelde yaşanan öğrenme süreçlerindeki değişim. Dijital çağda, uzaktan eğitimden video temelli uygulamalara yeni nesil eğitim teknolojileri ile öğrenme ve kendini geliştirme hepimiz için özgün bir deneyime dönüşüyor. Bu noktada sormamız gereken soru şu: Birey olarak bu dönüşümü yakalamak için ne yapmalıyız? Öncelikle herkes bu süreci kendine en uygun şekilde kurgulayıp planlamalı, kendi dijital evriminin peşine düşmeli. Peki bugünün çocukları bu düşünce yapısıyla yola çıkmak için hazır mı? Onları yönlendiren ebeveynler eğitimde teknolojinin rolünü nasıl görüyor? İş dünyasına yeni adım atan gençler için öğrenmenin ve kendini geliştirmenin en verimli yolları neler? Bu ayki kapağımızda bu sorulardan yola çıkarak öğrenmenin dijital evrimini hem akademik hem kurumsal hayat üzerinden sorguladık.

Ebeveynler teknolojideki yeniliklerin eğitimdeki rolüne nasıl bakıyor?

Türkiye’deki eğitim sektöründe dijitalleşmeyi değerlendirmek ve ebeveynlerin teknoloji destekli eğitime bakışlarını anlamak amacıyla ZENNA Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte 8-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında CAWI yöntemi ile toplamda bin 366 kişiyle görüşerek bir araştırma gerçekleştirdik.

Araştırma temel bir soru ile başladı. Öncelike ebeveynlere Türkiye’deki eğitim sistemini başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 65’i yani yaklaşık her 10 kişiden yedisi Türkiye’deki eğitim sisteminin başarılı olmadığını belirtti. Her iki kişiden birisi ise Türkiye’deki eğitim sisteminin gelecekte başarılı olacağına inanıyor. Geçtiğimiz yıl aldığımız cevaplara baktığımızda insanların bu dönem itibariyle eğitim sistemine biraz daha olumlu baktığını söylemek mümkün.

Türkiye’deki eğitim sistemini başarılı buluyor musunuz? (%)
Haziran 2019

Hiç başarı değil 35
Başarılı değil 30
Başarılı 24
Başarılı 8
Çok başarılı 2
Mayıs 2018
Hiç başarı değil 43
Başarılı değil 27
Başarılı 21
Başarılı 8
Çok başarılı 1

Eğitimde yeni teknolojiler arasında video temelli uygulamalar ön planda

Peki yeni teknolojilerin kullanılması eğitimi daha iyi hale gelebilir mi? Araştırmaya göre her iki kişiden biri eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasının öğrenimi daha iyi hale getireceğine inanıyor. Erkek katılımcılar kadınlara oranla farklılaşmakta. Yeni teknolojiler arasında özellikle video temelli uygulamalar öne çıkıyor. Katılımcıların yarısı video temelli uygulamalarla öğrenme yöntemini başarılı bulduklarını belirtmişler. Özellikle 18-34 yaş arası gençlerde başarılı bulma oranı diğer yaş gruplarına göre öne çıkıyor.

Türkiye’de eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasının öğrenimi daha iyi hale getireceğine inanıyor musunuz?(Toplam: 1336; %)

Kesinlikle katılmıyorum 9
Katılmıyorum 15
Ne katılmıyorum ne katılıyorum 24
Katılıyorum 34
Kesinlikle katılıyorum 16

Yapay zeka öğretmenlerin yerine geçecek mi?

Tüm dünyada tartışılan; “Yapay zekânın ve robotların gelecekte öğretmenlerin yerine geçebileceği düşüncesine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna, gelen cevaplara baktığımızda Türkiye’deki ebeveynlerin çok da hazır olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte her 10 kişiden ikisi yapay zeka/robotların öğretmenlerin yerine geçmesine olumlu bakıyorlar. 10 kişiden üçü ise kararsızdır. Erkekler kadınlara göre yapay zekanın öğretmenlerin yerine geçmesine daha olumlu bakıyorlar.

Yapay zekanın/robotların öğretmenlerin yerine geçmesi düşüncesine nasıl bakıyorsunuz?(Toplam: 1336: %)

Olumlu, 27
Ne olumlu ne olumsuz, 32
Olumsuz, 36
Bilmiyorum, 4

Eğitim modellerinde farkındalık nasıl?

Eğitim-öğretim endüstrisinin dünya için standart bir geleceğinden bahsederken ilk aklımıza gelen teknolojiler; artırılmış gerçeklik, kodlama, yapay zeka vs oluyor. Bugünün teknolojik sınıflarında ise henüz çok yaygın olmasa da akıllı tahtalar, kodlama eğitimi, STEM ve e-öğrenme çözümleri karşımıza çıkıyor. Peki tüm bu yeni nesil uygulamalara Türkiye’deki anne babalar nasıl bakıyor?

Araştırmaya göre her 10 kişiden sekizi akıllı tahta ve yapay zeka terimlerini duymuşlar. Kodlama konusunda ise yüzde 65 oranında bir farkındalık var. Öğrenme yöntemlerinde dijital ve gelenekselin tercih edilme durumuna baktığımızda; genel olarak hem basılı hem de online kaynakların aşağı yukarı aynı oranda tercih edildiği görülüyor. Erkekler kadınlara göre online kanalları daha fazla tercih ediyorlar. Çocukların öğrenme tercihlerinde bakıldığında ebeveynler çocuklarının hem basılı hem de online kanalları tercih ettiklerini belirtiyorlar.

Öğrenme yöntemleri içerisinde sizce hangisi daha uygun?(Toplam; 1336: %)

Basılı kaynaklar 22
Dijital kanal ve platformlar 31
Hem basılı hem dijital kaynaklar 47

Dijital ve basılı öğrenme metotları tercihinde özel okul etkisi

Çocuğu devlet okuluna giden ebeveynler çocuğu özel okulda okuyan ebeveynlere göre hem basılı hem online kanalları kullanma oranlarında öne çıkıyorlar. Araştırmaya göre her 10 kişiden altısı online kaynaklı öğrenme yönteminin basılı kaynaklara göre daha ucuz olduğunu belirtmiş. Her 10 kişiden dördü ise basılı kaynaklardan vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Yine katılımcıların yüzde 40’ı online kaynaklı öğrenme yönteminin basılı kaynaklara göre daha çok motive ettiğini söylüyor. Ebeveynlerin yüzde 40’ı ise çocuklarının basılı kaynaklardan vazgeçmeyeceğini ifade ediyorlar. Her iki ebeveynden biri online kaynaklı öğrenme yönteminin basılı kaynaklara göre çocuğunu daha çok motive ettiğini belirtiyor.

Basılı kaynakları tercih edenler(Toplam: 662: %)

Çocuğu özel okula gidenler 19
Çocuğu devlet okulununa gidenler 15
Dijital kaynakları tercih edenler(Toplam: 662: %)
Çocuğu özel okula gidenler 40
Çocuğu devlet okuluna gidenler 35

Hem basılı hem dijital kaynakları tercih edenler(Toplam: 662: %)

Çocuğu özel okula gidenler 36
Çocuğu devlet okuluna gidenler 46

Ebeveynler çocuklarının hangi dijital alanlarda çalışmasını istiyor?

Ebeveynler çocuklarının çalışmasını istedikleri alanların başında yapay zeka, kodlama ve sağlık teknolojilerini öne çıkarıyorlar. Yapay zekaya ilginin Mayıs 2018’de yaptığımız araştırmaya göre yükseldiği görülüyor.

Haziran 2019 Mayıs 2018

Yapay zeka %54 %49
Kodlama %47 %42
Sağlık teknolojileri %41 %41
Siber güvenlik %35 %32
Robotik %34 %33

Okul tercihlerinde teknolojik imkanlar nasıl bir rol oynuyor?

Veliler okul seçimlerinde en önemli unsurun öğretmen kalitesi olduğunu belirtiyorlar. Her 10 veliden dördü böyle düşünüyor. Çocuğu devlet okulunda okuyanlar okulun eve yakın olmasında farklılaşırken özle okul velileri okulun sunduğu sosyal ve sportif faaliyetlerin ve okulun kodlama eğitimi sunmasında farklılaşıyorlar. Yine de her iki veli tipi için öğretmen kalitesi diğer özelliklerden ayrışmakta. Okulun sunduğu teknolojik imkanlar ise ilginç bir şekilde özel okul ve devlet okullarında okul seçimlerinde aynı oranda etkili.

Bununla birlikte her 10 ebeveynden dördü imkanları olsa çocuklarını Türkiye’de daha iyi bir özel okula vereceklerini belirtiyorlar. Çocuğu özel okulda okuyan velilerin yüzde 40’ı ise imkânı olsa çocuğumu “Yurt dışında bir okula verirdim” ifadesinde farklılaşıyorlar.

Okul seçiminde en önemli kriteriniz nedir?(Toplam; 662: %)

Öğretmen kalitesi 41
Okulun kamuoyun nezdindeki algısı 19
Okulun eve yakın olması 10

Yeni nesil öğrenme araçlarına ebeveynler nasıl bakıyor?

Araştırma genelinde her iki ebeveynden birisi bir konuyu öğrenmek için en ideal kaynağın kurs/seminer/ atölye olduğunu belirtiyor Çocuğu özel okulda okuyan velilerin yüzde 39’u eğitsel simülasyonlar/oyunlar olduğunu belirterek diğerlerinden farklılaşıyorlar. 18-34 yaş gençler ise YouTube üzerinden öğrenme konusunda diğer yaş gruplarına göre ön plana çıkıyorlar.

Her 10 ebeveynden hemen hemen dördü çocuklarının basılı kaynakları, üçü ise etüd programlarını tercih ettiklerini belirtmişler. Ebeveynler çocuklarının ilk tercihleri için basılı kaynaklar olduğunu ifade ediyorlar. Çocuğu özel okulda okuyan ebeveynlerde “özel ders” programı devlet okulunda çocuğu olan ebeveynlere göre farklılaşıyorlar.

Yeni bir konuyu öğrenmek için en ideal kaynak hangisi?(Toplam; 1336: %)

Kurs/Seminer/Atölyeler 51
Özel ders 43
Etüd programları 42
Canlı video dersler 39
Eğitsel simülasyonlar 37
Uygulamalar 29

YouTube 27 (18-24 yaş arası gençlerin yüzde 41’i YouTube’u tercih ediyor)

Ebeveynlerin gözünden çocukların sosyal medya alışkanlıkları
Sosyal ağların dijital çağda öğrenciler için hem olumlu hem olumsuz yanları olduğunu söylemek mümkün. Sosyal medya dijital kanallar üzerinden öğrenme süreçlerinde çocuklar için dikkat ve motivasyon açısından sorunlar yaratabileceği gibi, verimli kullanıldığında yeni şeyler öğrenme açısından faydalı olabiliyor. Araştırmaya göre ebeveynler çocuklarının ortalama 2-2,5 saat internette vakit geçirdiğini belirtmişler. Her 10 ebeveynden altısı çocuklarının internette eğlence içeriklerini izlediklerini, yüzde 49’u çocuklarının dersleriyle ilgili, yüzde 42’si teknoloji ile ilgili içerikleri tükettiklerini ifade ediyorlar.

Çocuğunuz internette hangi tür içerikleri tüketiyor?(Toplam; 819: %)

Eğlence 65
Ders içerikleri 49
Teknoloji 42
Bilim 34
Gezi-tatil 16
Tarih 14
Otomotiv 13

Her iki ebeveynden biri belirli zamanlarda çocuğuna internette geçirdiği zaman için kısıtlama getirdiğini belirtmiş. Her dört ebeveynden biri ise çocuklarının internette geçirdiği zaman için kısıtlama getirmediğini belirtmiş. Erkekler kadınlara oranla çocuklarının internette geçirdiği süre için belirli zamanlarda kısıtlama getirme ifadesinde öne çıkıyor. Her 10 ebeveynden yedisi ise çocuklarının internette ne izlediğine yönlendirme yapabileceğini belirtiyor.

Araştırma metodolojisi
18-27 Haziran tarihleri arasında bin 336 kişi ile online anket yöntemiyle görüşülerek gerçekleştiren araştırma katılımcılarının yüzde 91’i 25-65 yaş aralığı arasında. Yüzde 76’sı çalışan olan araştırma katılımcılarının yüzde 66’sı evli.