Skip to main content

Dijitalleşmenin artışıyla siber güvenlik, büyük veri yönetimi ve bilişim hukuku gibi uzmanlıklara seslenen yüksek lisans programlarına gösterilen ilgi de yükselişe geçti.

Lisans eğitiminin belirli alanlara sıkışması sonucu öğrencilerin aldığı eğitim de sınırlı kalıyor. İşte, bu noktada devreye belirli bir uzmanlığa hitap eden yüksek lisans eğitimleri öne çıkıyor. Öğrenciler enerji teknolojileri yönetiminden Avrupa çalışmalarına uzanan alanlarda bu eğitimi alabiliyor. Tabii, dijitalleşmenin artışıyla siber güvenlik, büyük veri yönetimi ve bilişim hukuku gibi uzmanlıklara seslenen yüksek lisans programlarına gösterilen ilgi de yükselişe geçti. Dosyamızda ülkemizde dijitale yönelik eğitim sunan yüksek lisans programlarından bir bölümü ele alıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi

Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi programı, en iyi kararları almak için toplanan verileri anlama, analiz etme, sonuçlar üretme ve büyük veri teknolojilerini kullanarak çözüm üretebilen insan kaynağı sağlamayı amaçlıyor.

Siber Güvenlik (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek.

Endüstri 4.0 (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Endüstri 4.0, üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşerek, tedarik zincirindeki üretimin akıllı fabrikalar kapsamında yapılacağı endüstri devrimindeki yeni bir çağı işaret ediyor.  Endüstri 4.0’ın doğurduğu ihtiyaçlar düşünüldüğünde bu alanda disiplinler arası, birden çok farklı kabiliyetleri barındıran insan gücüne ihtiyaç duyuluyor

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Programın amacı, öğrencilere yenilikçi girişimler kurmak ve geliştirmek için ilham vermeyi öne çıkarması. Program öğrencilere bu amaç için yeni fikir ve yetenekleri değerlendirip hayata geçirecek bilgiyi de sunmayı hedefliyor. Programda ayrıca bir girişim için gerekli olan kişilerarası anlaşma yetenekleri, takım çalışması ve yeni girişim ve inovasyonla süreçlerinde gelişen iletişime de vurgu yapıyor.

Koç Üniversitesi 

Tasarım Teknoloji Toplum (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Tasarım, Teknoloji ve Toplum yüksek lisans programında, etkileşimli tasarım, deneyimleme tasarımı ve hizmet tasarımı konularında teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesi hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Koç Üniversitesi’nin dünya çapındaki ileri teknoloji laboratuvarları ile tasarım, mühendislik ve sosyal bilimler alanında uğraş veren tanınmış bilim insanları birlikte çalışıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku (Türkçe-Tezli/Tezsiz)

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, bilişim hukuku konusunda sahip olunan bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Türkiye’de açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli hukukçular ve bilişimciler ve konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip her meslekten bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Program, dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan bazıları. Program bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlandı.

Marka Okulu

Marka Okulu, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisansı derecesi veren, sektörel, toplumsal ve uluslararası paydaşları ile güçlü bağlara sahip bir yüksek lisans programı. Marka Okulu bünyesinde katılımcıların pazarlama iletişiminin farklı alanlarında uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak esnek ve zengin bir program yapısı sunuluyor. Derslerde uygulamaya önem veriliyor; bu nedenle derslerin birçoğunda grup halinde çalışma gerektiren projeler yapılıyor. Ayrıca program ortağı MediaCat sayesinde Marka Okulu öğrencileri sektörel uzmanlar ve dünya çapında ünlü danışman ve konuşmacılarla buluşuyor.

Next Akademi

Günümüz şartlarında konvansiyonel eğitimin kariyer planlarına etkisi giderek azalıyor. Dünyanın yeni nesil yöneticisini ortaya çıkartmak için oluşturulan Next Academy Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle, pazarlama, iletişim ve satışta sürekli yeniyi arayan, değişenin ve dönüşenin peşinde olan bir yüksek lisans programı sunuyor.

Sabancı Üniversitesi

Veri Analitiği (İngilizce-Tezsiz)

Veri analitiği, yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlayarak firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için gereksinim duydukları bilgi ve araçlara erişimini mümkün kılıyor.

Siber Güvenlik (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek arttırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elekronik mühendisliği ve matematiğin kesişimindeki konumuyla önemli bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır ve bu önemin giderek artacağı öngörülmektedir. Diğer yandan bu konudaki gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte araştırmacı, akademisyen ve uygulayıcı personelin eksikliği göze çarpmaktadır.

MEF Üniversitesi

Büyük Veri Analitiği (İngilizce-Tezsiz)

Hızla büyüyen veriyi anlamlandırmak ve bunlardan kazanımlar sağlayıp geleceğe dönük öngörüler oluşturmak Veri Bilimi (Data Science) uzmanlarına düşüyor.  Veri bu denli hızlı artarken, uzman insan gücündeki bu eksiklik dünyanın her yanında kendini yavaş yavaş hissettiriyor. MEF Üniversitesi bünyesindeki bu program böylesine bir ortamda ihtiyaç duyulan analitik becerileri ve birikimi katılımcılarına kazandırmak amacıyla tasarlandı.
Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler (Türkçe-Tezsiz)
Bugün için gelişmiş ülke hükümetlerinin çoğu, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji teknolojileri, geleceğin interneti, büyük veri, robotik ve otomasyon konularını geleceğin yenilikçi ve gelişmeye açık alanları olarak ilan etti. Geleceğimizin yapılanmasının bu alanlardaki sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olacağı artık yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Ülkemizde bu konularda yetişmiş insan gücüne çok büyük ihtiyaç var.  MEF Üniversitesi,  Akıllı Binalar ve Sürdürülebilir Sistemler Yüksek Lisans Programı’nın bu amaçla tasarladı.

Özyeğin Üniversitesi

Tasarım, Teknoloji ve Toplum (İngilizce-Tezli/Tezsiz)
Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının açılma amacı, öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde alanı ve diğer disiplinlerle beraber disiplinlerarası bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamak.

TED Üniversitesi

Uygulamalı Veri Bilimi (İngilizce-Tezli)

TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı; veriye uygun modelleme, model seçimi ve istatistiki uygulamalarının çıktılarını yorumlama gücüne sahip, veri ve probleme bağlı olarak yaygın veri analizi yöntemlerinin kişileştirilmesini ve adaptasyonunu yapabilecek ve Verinin erişim ve toplanmasından analizine kadar bütün aşamalardaki işlemleri yapabilme yeteneğine sahip uygulamacı ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Yeditepe Üniversitesi

Veri Bilimi (Tezsiz)

.Disiplinlerarası çalışmaların yürütüleceği programa tüm dallardan lisans diploması olan adaylar başvuruda bulunabilecek. “Tezsiz” seçeneğiyle açılan program, ileriki dönemlerde “Tezli” seçeneğiyle de eğitime devam edecek.

İlgili problemleri çözmek için gerekli verileri etkili bir şekilde birleştirmek, harmanlamak, saklamak, yönetmek ve analiz etmek için gerekli pratik becerileri kazandıracak olan program, daha sonra elde edilen sonuçları değerlendirmek için uygun istatistiksel ve sayısal veri modelleme ve analiz tekniklerini sağlayacak.