Skip to main content

Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) kuruldu.

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) kuruldu. Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen VOYD, 20 Temmuz’da kurulduğunu açıkladı. Açık Veri, Veri Gazeteciliği, Veri Görselleştirme alanlarında hem tez yazmış hem lisans hem yüksek lisans eğitimi almış 8 kişiden oluşan veri ekibinin kurduğu VOYD’a üye alımları başladı. Pınar Dağ, Sadettin Demirel, Ayşegül Engür, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Gökhan Bayraktar, İrem Oran, Yasemin Akbulut ve Hazal Engin’den oluşan VOYD veri ekibi; proje üretmek isteyen, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık.

VOYD, verinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda veri okuryazarlığı ve alt kategorileri olan veri yönetişimi, açık veri savunuculuğu, açık veri, açık lisans, veri etiği, açık hükümet, açık erişim, açık kaynak kültürü, veri gazeteciliği, veri görselleştirme, veri bilim, veri madenciliği, veri doğrulama, veri analizi, istatistik, blok zinciri teknolojisi ve algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı gibi alanlarda çalışmalar yaparak bu alanları doğru tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor.

VOYD, Türkiye’de veriyi kullanma bilincini çok yönlü geliştirmeye katkı sunmak isteyen herkese açık

Dünyada pek çok kurum, verinin teknik ve hukuksal yönden açıklığının ve erişilebilirliğinin yanı sıra; ham veriden değer yaratabilen toplumların ekonomik kalkınmaya, toplum sağlığına, eğitim kalitesine ve kamu yararına daha etkin fayda sağlayacakları görüşünde. Bu bağlamda VOYD, veri okuryazarlığının gelişen toplumlarda hayat kalitesini olumlu yönde etkilediğini, yani ‘Aritmetik Okuryazarlık ve Bilgi Okuryazarlığı’, veriyi kullanabilme ve analiz edebilme yeteneğinin öneminin farkında ve bir veri okuryazarını bilgiye, veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmesi gerektiğinin, veriye soru sorabilme ve yanıt alabilme yeteneğinin gelişmesinin, veride spesifik çıktılar bulabilmenin öneminin kapsamının, veriyi kişinin kendi kişisel çalışma alanı, hedefleri için kullanabileceği bir güce dönüştürmeyi başarabilmesinin, veri ile çalışırken rahat olabilmesinin ve temel istatistiksel analizleri yapabilmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve VOYD’un kurulmasını bu temel üzerinden şekillendiriyor.

Türkiye’de veri kültürüne yönelik kalıcı adımlar atmayı amaçlıyor

VOYD, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, özel kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışarak gençler, öğrenciler, akademisyenler, yazılımcılar, gazeteciler, araştırmacılar ve diğer tüm toplum temsilcilerinin faydalanabileceği kalıcı bir veri okuryazarlığı ağı üzerinde çalışıyor. VOYD kuracağı veri okuryazarlığı ağıyla, dünyada aktif bir şekilde faaliyet yürüten benzer kuruluşlarla ortaklık geliştirmeyi, veri okuryazarlığı ile ilgili eğitim, atölye, veri okuryazarlığı konferansları vb. etkinlikler düzenleyerek Türkiye’de veri kültürüne yönelik kalıcı adımlar atmayı amaçlıyor.

Yapılması hedeflenen VOYD projeleri

VOYD’un Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında altyapısını oluşturup aşama aşama hayata geçireceği çalışmaları Türkiye Yerel Açık Veri Endeksi Projesi, Derli Veri Projesi, I.Veri Gazeteciliği Konferansı, Veri Okuryazarlığı E-Eğitimi Projesi, Sivil Toplum ve VOYD Üyeleri İçin Açık Veri Savunuculuğu Projesi olarak duyuruldu.