Skip to main content

Danışmanlık şirketi KPMG, yapay zekâ teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde 5 yeni mesleğin öne çıktığını açıkladı.

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan yapay zekâ teknolojisi, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zekâ uygulamalarını tüm operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor. KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, şirketlerin yapay zekâ projelerinde görevlendirdiği ekipler içinde yer alan meslekleri şöyle sıraladı:

Yapay zekâ mimarı: Bu uzmanlar, şirketlerin tüm iş süreçlerini inceledikten sonra yapay zekânın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. Yapay zekâ mimarları ayrıca yapay zekâ kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının asıl işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.

Yapay zekâ ürün yöneticisi: Yapay zekâ mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı takımlar arasında irtibat kurup, yapay zekâ teknolojisine geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan yapay zekâ ürün yöneticileri, insanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.

Veri bilimci: Her geçen gün artan veri yığınları arasından gerekli olanları ayıklayarak bunlardan anlamlı iç görüler çıkarmak için veri bilimcilere her zaman ihtiyaç olacak.

Yazılım mühendisi: Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. Çünkü yapay zekâ teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen bilgileri işleyerek yapay zekânın kullanıma alınacak seviyeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.

Yapay zekâ ahlakbilimcisi: Yapay zekânın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini yapay zekâ ahlakbilimciler üstlenecek.