Skip to main content

Finans sektöründe yapay zekâ teknolojilerini ve bankalar özelinde yapay zekânın iş yapış şekillerini nasıl dönüştürdüğünü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler ile masaya yatırıyoruz.

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla ilerlemesiyle finans sektörünün dijital dönüşüme ayak uydurması da elzem bir ihtiyaç haline geldi.

Peki yapay zekâ finans sektöründe hangi alanlarda etkili? Bir banka yapay zekâdan nasıl faydalanabilir? İş süreçlerinin iyileştirilmesinde yapay zekânın sunduğu fırsatlar nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler’den dinliyoruz.

Yapay zekâ teknolojileri finans sektörünü nasıl dönüştürüyor?

Yapay zekâ teknolojileri, tüm sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Finans endüstrisinin çeşitli alanlarında pek çok avantaj sunan ve iş süreçlerini iyileştirmeye katkı sağlayan yapay zekâ, eski süreçlerin değişmesine olanak tanıyor. Etkili bir biçimde kullanıldığında, hem şirketlerin hem de müşterilerin deneyimine önemli katkı sağlama potansiyeli sunuyor.

Yapay zekâ, finans endüstrisinde ve bankacılık sektöründe öncelikle operasyonel verimliliği artırma, güvenlik, kişiselleştirme ve daha etkin kararlar alma konularında etkili oluyor. Ürün ve hizmetlerin daha iyi tasarlanması, müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulması, suçların tespiti gibi konularda önemli bir rol oynuyor. Örneğin, sahtecilik ve kara para aklama gibi suçların tespiti, chatbot’lar gibi akıllı yanıt sistemlerinin kullanımı, yatırım enstrümanlarının belirlenmesi ve fiyatlandırma süreçlerinde yapay zekânın etkin bir biçimde kullanılması, finans sektöründeki önemli başlıklardan birkaçı.

Yapay zekânın etkisi sadece mevcut süreçleri iyileştirmekle sınırlı değil. Aynı zamanda, geleneksel dağıtım kanallarından sıyrılarak müşterilere daha doğrudan erişim sağlama, finansal hizmetleri müşterilerin parmak uçlarına kadar taşıma gibi büyük değişikliklere de yol açarak finans sektörünü daha erişilebilir, etkileşimli ve müşteri odaklı hale getiriyor.

Yapay zekânın bir bankanın iş yapış şekillerine etkileri nelerdir? Siz Türkiye İş Bankası olarak, yapay zekâdan nasıl faydalanıyorsunuz?

Yapay zekânın bir bankanın iş yapış şekillerine olan etkileri çeşitli boyutlarda kendini gösteriyor. Yapay zekâyı insanın yanına konumlandıran bankamız, bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Bütçemizin önemli bir kısmını her geçen yıl artan oranda yapay zekâ projelerine ayırıyoruz. Bu yatırımlar, insan kaynağına yapılan yatırımların yanı sıra, fintech şirketleriyle işbirliği yaparak yapay zekânın dönüştürücü potansiyelini maksimize etmeyi amaçlıyor. Müşterilerin hızlı değişen kompleks ihtiyaçlarına çözümleri kısa time-to-market süreleriyle sunabilmek amacıyla yapay zekâ ve ileri analitik çözümler benimsiyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı sağlanmasını hedefliyoruz.

Finans sektörü için kritik olan büyük miktarda veriyi real-time analiz ederek, yapay zekâ sayesinde daha bilinçli şekilde işleyebiliyoruz. Veri saklama ve kullanma konusunda gelişmiş süreçler ile yapay zekâ projelerimizi yönetiyoruz. Müşteri deneyimini artırmak, kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve müşteri desteği sağlamak için de yapay zekâya başvuruyoruz. Üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler sayesinde müşterilere daha özgün ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.

Finansal suçları tespit etme ve önleme konusunda etkili olan yapay zekâdan yasal düzenlemelere uyum noktasında otomatik izleme, raporlama ve gerçek zamanlı işlem analizleri yapmakta da faydalanıyoruz. Piyasa trendleri, müşteri davranışları, ekonomik değişimler gibi faktörleri analiz ederek, yapay zekâ ile risk yönetimi süreçlerimizi optimize ediyoruz. Yapay zekânın sunduğu katma değer, özellikle sınırlı veriyle çalışılan dijital kanallarda öne çıkıyor.

Yapay zekâ ile oluşturulan veya şekillendirilen kişisel ihtiyaçları karşılamaya yönelik özelleştirilmiş finansal ürünler ile müşteri sadakatini artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için inovasyona önem veriyoruz. Bunların yanı sıra rutin görevlerin otomatizasyonu, belge tanıma, müşteri sorularına otomatik yanıtlar gibi işlemlerde yapay zekâ kullanmak maliyetleri önemli ölçüde azaltabiliyor. Tüm bu unsurlar, bankamızın yapay zekâyı kullanarak rekabetçi, etkili ve müşteri odaklı bir banka olma yolundaki adımlarını gösteriyor.

Yapay zekâ, özellikle ChatGPT gibi büyük dil modelleri finans sektörünün hangi alanlarında kullanılıyor? Riskleri var mı? Ne gibi avantajlar / fırsatlar sunuyor?

Yapay zekâ, özellikle büyük dil modelleri finans sektörünün bir dizi önemli alanında kullanılıyor. Bu kullanım alanları arasında; sentetik veri üretimi, sanal asistanlar, kod oluşturma, eski kaynak kodları yeni kodlama dillerine çevirme, kişiselleştirilmiş pazarlama içerikleri, bankacılık ürünlerinin fiyatlanması ve önerilmesi, dolandırıcılık tespiti, kredi tahsis dokümanlarının hazırlanması, çağrı merkezi asistanları, finansal koçluk, avatarlar ve sanal karakterler gibi çeşitli senaryolar bulunuyor.

Bu kullanım senaryolarının avantajları ve fırsatlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Sentetik Veri Üretimi: Yazılımları daha doğru veriyle test etme imkânı sağlar, sınırlı veri bulunan müşteri segmentleri için gerçekçi test verisi oluşturabilir.
  • Sanal Asistanlar: Banka çalışanlarının sorularını yanıtlar, dokümanlara hızlı ulaşım sağlar, belgeleri otomatik oluşturabilir ve müşterilere hızlı destek sunabilir.
  • Kod Oluşturma ve Çevirme: Eski kodlama dillerini modern dillere çevirme konusunda kullanılır, yazılım geliştiricilerinin yeni fonksiyonlar oluşturmasını hızlandırır.
  • Kişiselleştirilmiş Pazarlama İçerikleri: Müşterinin hayat tarzına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş pazarlama içerikleri oluşturarak dikkat çeker.
  • Dolandırıcılık Tespiti: İşlemleri daha doğru bir şekilde sınıflandırarak dolandırıcılık tespitinde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar.
  • Kredi Tahsis Dokümanlarının Hazırlanması: Kredi tahsis kararı için farklı veri ve dokümanlardan metinler oluşturabilir.
  • Çağrı Merkezi Asistanları: Müşteri iletişimi sırasında müşteri verilerini analiz ederek doğru yönlendirmeler yapabilir.
  • Finansal Koçluk: Müşterilere finansal tavsiyelerde bulunabilir, kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabilir.
  • Avatarlar ve Sanal Karakterler: Sosyal medya üzerinden müşterilerle iletişimde kullanılacak görsel ve işitsel içerikler yaratmada kullanılabilir.

Bu kullanım senaryolarının riskleri arasında ise özellikle müşterilere karşı sorumluluk doğurabilecek hata yapma olasılığının halen yüksek olması ve üretken yapay zekâ modellerinin henüz yeterince kendini ispatlamamış olması bulunuyor. Gartner, McKinsey ve Nvidia gibi uluslararası şirketlerin üretken yapay zekânın finans sektöründeki kullanımlarına dair değerlendirmeleri de bu nedenlerle şirketlerin üretken yapay zekâ projelerinde ağırlıklı olarak şirket içi senaryolara odaklamış durumda olduğunu ve müşterilere açık senaryolar konusunda daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Ancak, yapılan analizler sonucunda öne çıkan senaryolardan biri olan sanal asistanların ve kodlama yardımcılarının yaygın olarak hayata geçirildiği görülüyor.

Bir bankanın yapay zekâ teknolojilerini kullanması, çalışanları, kullanıcıları ve yatırımcılarında pratikte ne kadar karşılık buluyor? Örneğin kullanıcılarınızın en çok faydalandığı yapay zekâ araçları nelerdir?

Bir bankanın yapay zekâ teknolojilerini kullanması, çalışanlar, kullanıcılar ve yatırımcılar arasında pratikte önemli bir karşılık buluyor. Özellikle üretken yapay zekâ teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, iş süreçlerine daha derinlemesine entegre edilme fırsatları ortaya çıkıyor.

Bir bankanın yapay zekâ teknolojilerini kullanmasının çalışanlar ve yatırımcılar açısından çeşitli alanlarda ortaya koyduğu faydaları özetlemek gerekirse; yapay zekâ, operasyonel süreçleri otomatize ederek verimliliği artırır. Tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi, çalışanların daha stratejik ve değer yaratan görevlere odaklanmasına olanak tanır. Müşteri davranışlarının analiz edilmesi ile kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir. Müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun finansal önerilerde bulunabilir, kullanıcı deneyimini artırabilir.

Yapay zekâ, güvenlik önlemlerini güçlendirebilir. Örneğin, şüpheli işlemleri daha hızlı tespit edebilir, siber tehditlere karşı daha etkili bir şekilde önlem alabilir. Müşteri riskinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak kredi süreçlerinin iyileştirilmesine imkân sağlayabilir. Bu, daha etkili risk yönetimi ve kredi kararları verilmesine olanak tanır.

Yatırımcılar için yapay zekâ, piyasa trendlerini analiz ederek daha bilinçli yatırım kararları alabilmelerine olanak sağlar. Portföy yönetimi ve risk analizi gibi alanlarda da önemli katkılar sunar.

Biz de bu avantajları elde etmek ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak için kendi Türkçe büyük dil modelini eğitmek, altyapı ve platformlar oluşturmak için çalışıyoruz. Ayrıca, çalışanlar ve müşteriler için sanal asistanlar geliştirmek suretiyle operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Ancak, bu teknolojik dönüşüm sürecinde şeffaflık, etik kullanım, uygun düzenleme ve hesap verebilirlik gibi konuların da büyük önem taşıdığını unutmamak gerek. Bankaların, yapay zekâ teknolojilerini etik ve güvenilir bir şekilde kullanarak müşteri güvenini sürdürebilmeleri için bu ilkeleri benimsemeleri gerekiyor.

Finans sektöründe yapay zekâ teknolojilerinin kullanımında dünya nerede duruyor?

Finans sektöründeki yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Büyük finans kuruluşları; müşteri hizmetleri, risk yönetimi, sahtecilik tespiti ve ticaret stratejileri gibi birçok alanda yapay zekâyı benimseyerek operasyonel verimliliklerini artırmayı ve daha etkili finansal kararlar almaya odaklanmayı hedefliyor. Bu alandaki gelişmelerin izlenmesi, finans sektöründeki dijital dönüşüm sürecinin anlaşılmasına ve gelecekteki trendlere adapte olmaya yardımcı olacaktır.