Skip to main content

Teyit.org’un yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen iş geliştirme programı Factory’nin 2020 programı belli oldu.

İnternetteki yanlış bilgi sorunu sadece bilgi kalitesini değil aynı zamanda hayatlarımızı da etkisi altına alıyor. Nitelikli ve olgulara dayalı bilgiye ulaşmadaki zorluk, doğru kararlar almamızın önünde ciddi bir engel. Sorunu besleyen birden fazla sebep var. Kimi zaman siyasi eğilimler kimi zaman dijital okuryazarlık seviyesinin düşük olması dezenformasyonun yayılmasına yol açabiliyor. Zihnimizin çalışma yöntemi gerçek ile yanlışı ayırt edebilmemizin önüne geçebiliyor. En önemli bilgi kaynaklarımızdan sosyal medya mecralarının iş modelleri hatalı bilgilerin ayıklanmasına engel olabiliyor.

Teyit.org bu sene ikinci kez düzenlenecek Factory ile çok katmanlı bir sorun olan yanlış bilgiyle mücadele edecek yeni işlerin hayata geçmesini ve desteklenmesini hedefliyor. Bu sene Impact Hub İstanbul partnerliğinde düzenlenecek, ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen programla, yanlış bilgi sorunu etrafındaki meselelere çözüm geliştirecek ekipler altı ay boyunca desteklenecek. Bootcamp sonunda seçilecek iki çözüm fikri 6 aylık kuluçka programına dahil edilecek, Teyit ve Impact Hub İstanbul tarafından sağlanacak, Başlangıç hibesi, Teyit ve Impact Hub ağlarına erişim, 6 ay süresince çalışma alanı desteği, 6 ay süresince iş geliştirmeye yönelik danışmanlık desteği ve 6 ay süresince iş geliştirmeye yönelik veri ve araştırma desteği gibi desteklerden faydalanabilecek.

Kayıt ve başvuru tarihleri

Program yalnızca iş fikrine sahip olan ekipleri değil, yanlış bilgiye çözüm olabilecek yeni fikirler geliştirmek isteyen adayların başvurularına da açık. 15 Şubat’ta Eskişehir Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nde, 22 Şubat’ta Teyit Ankara Ofisi’nde gerçekleşecek fikir geliştirme atölyelerine kayıt olarak yeni fikirler geliştirebilir, sizinle aynı heyecanı paylaşan kişilerle bir araya gelerek ekip kurabilirsiniz.

Yanlış bilgi sorununun çözümüne yönelik bir iş fikri geliştirmek isteyenler, 15 Şubat’ta Eskişehir’de, 22 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek fikir geliştirme atölyelerine katılabilir. Yeni bir iş fikri olup hayata geçirmek isteyenler ise iki, dört kişiden oluşan ekipleriyle 10-12 Nisan’da Ankara’da düzenlenecek Bootcamp’e başvurarak, işlerini geliştirebilir. Bootcamp sonunda seçilecek iki ekip, Teyit’in ve Impact Hub’ın sağlayacağı desteklerden yararlanabilir.

10-12 Nisan 2020’de Ankara’da düzenlenecek Bootcamp’e ise yalnızca 2-4 kişilik ekipler başvurabiliyor. Ayrıntılı bilgi için factory.teyit.org adresini ziyaret edebilirsiniz.