Skip to main content

Wikipedia’yı yöneten Wikimedia Vakfı, Türkiye’nin Wikipedia’ya yönelik erişim yasağı uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

Wikipedia’nın tüm dillerdeki versiyonlarına, 29 Nisan 2017’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti. Engelleme gerekçesi olarak ‘Wikipedia’nın Türkiye’ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline gelmesi’ gösterilmişti.

Wikipedia’yı yöneten Wikimedia Vakfı, Türkiye’nin Wikipedia‘ya yönelik erişim yasağı uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne taşıdı.

Vakıf ayrıca, AİHM başvurusuyla birlikte söz konusu yasağın Türk mahkemeleri aracılığıyla kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını ve bununla ilgili olarak Türk yetkililerle görüşüleceğini söyledi. Vakıf ayrıca, erişimin yeniden sağlanması için kampanyalar organize edileceğini de açıkladı.

Wikimedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, Türkiye’deki yüksek mahkemelere yaptığı başvuruların sonuçsuz kalması üzerine bu kararı verdiklerini belirterek, “Söz konusu içeriklerin yasal olarak ifade özgürlüğü kapsamında korunduğuna inanıyoruz.” dedi.