Skip to main content

Vodafone, Nisan 2015 – Mart 2016 arası dönemi kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2015-16 mali yılı toplam gelirlerini, geçen yıla göre %27 artırarak tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 9,3 milyar TL’ye çıkardı. Böylece şirket, 2015-2016 mali yılında hem mobil hem de sabit hizmetlerde gösterdiği performans ile toplam telekom pazarında toplam gelirler bakımından en çok büyüyen operatör oldu. Vodafone’un servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %19,7 artış kaydetti.

Dijital Dönüşüm Hareketi ile 2015-16 mali yılında 4.5G lisans bedeli dahil 4,2 milyar TL’lik yatırım yapan Vodafone Türkiye, bugüne kadarki toplam yatırımlarını 18 milyar TL’nin üstüne çıkarmış oldu.

Akıllı telefon penetrasyonu yüzde 64’e çıktı

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 136 artarken veri gelirlerindeki hızlı büyüme de devam etti. Şirket, 2015-2016 mali yılında bir önceki yıla göre veri gelirlerini yüzde 88 artırdı.

Şirketin akıllı telefon penetrasyonu bu mali yılın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 17,5 puan artarak yüzde 64’e yükseldi.

Kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdüren Vodafone Türkiye, kurumsal mobil toplam gelirlerini 2015-2016 mali yılında bir önceki döneme göre yüzde 21,5 artırdı.

Sabit genişbantta hızlı büyümesi devam eden şirket, söz konusu mali yılda 265 bin net abone artışı sağladı, sabit genişbant abone sayısı ise 4 kat artarak 363 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise mali yılında yüzde 45 yükseldi.