Skip to main content

Uluslararası Girişimciler Derneği’nden (EO – Entrepreneurs’ Organization Türkiye) Gezi Parkı olayları ile ilgili bir açıklama geldi.  Uluslararası Girişimciler Derneği’nin, Gezi Parkı olayları ile ilgili yaptığı açıklamasını olduğu gibi paylaşıyoruz: “Bizler,…
Uluslararası Girişimciler Derneği’nden (EO – Entrepreneurs’ Organization Türkiye) Gezi Parkı olayları ile ilgili bir açıklama geldi. 

Uluslararası Girişimciler Derneği’nin, Gezi Parkı olayları ile ilgili yaptığı açıklamasını olduğu gibi paylaşıyoruz:

“Bizler, Uluslararası Girişimciler Derneği (EO Türkiye) olarak, değişimi kucaklayan, yeni buluşlarla, yeni girişimlerle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten, düşünen, düşüncelerini özgürce ifade eden, hata yapma kültürü ile zenginleşen, bölgesinde ve Dünya’da lider bir Türkiye hayal ediyoruz. 
 
Taksim Gezi Parkı’nda demokratik bir kültür içerisinde tepkilerini ifade eden bireylere karşı uygulanan orantısız güç kullanımının yarattığı sosyal tepkiler toplumun tüm kesimlerinden ve farklı görüşlerden gençlerimizin öncülüğünde ‘daha fazla özgürlük’ taleplerine, bireysel, kentsel, toplumsal ve evrensel farkındalıklara dönüşerek gelişmeye devam etmektedir. 
 
İnanıyoruz ki; anayasal haklar çerçevesinde tepkileri ve özgürlükleri kısıtlanan, tek tip kıyafet içine sokulmaya çalışılan, aykırı düşündüğünde öteki muamelesi gören bir genç neslin yaratıcı ve girişimci olması mümkün değildir. Yaratıcı ve girişimci olmayan bir nesil, giderek yaşlanmakta olan Türkiye için her anlamda en büyük risk unsurudur. 
 
Türkiye’nin böyle bir risk alabileceğini düşünmek bile istemiyoruz ve ilgili tüm yetkilileri şiddete başvurmadan olaylara her zamankinden çok daha geniş bir hoşgörü, uzlaşı ve sağduyuyla yaklaşarak hareket etmeye davet ediyoruz. Endişelerimizi, demokratik tepkimizi ve öte yandan geleceğe dair umudumuzu kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.”