Skip to main content
İş Dünyası

Ulusal İstihdam Stratejisi’nde bilişimin yeri

UİS, aralarında bilişimin de bulunduğu yedi sektöre dair stratejiler ortaya koyuyor ve politikalar belirliyor. Ayrıntılar haberimizde

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve eylem planları Resmi Gazete’nin 7 Temmuz tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Stratejide bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim ile turizm sektörüne ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

UİS’nin bilişime ayrılan bölümüne baktığımızda öncelikle durum analizi bölümünü görüyoruz. Bu bölümde AB, OECD ve hükûmet verilerine dayanılarak ülkemizde BT sektörünün fotoğrafı ortaya konuyor. Buna göre, Kalkınma Bakanlığı rakamları ülkemizde 2002’de 791 milyon TL olan BT yatırımlarının 2016 sonunda 4,53 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor. Buna karşılık OECD verileri 2013 sonu itibariyle İrlanda ve Hindistan’ın BT konusunda diğer ülkelerden ayrıştığını ve lider konumda olduğunu belirliyor. Türkiye ise bu tarafta son sıralarda görülüyor.

OECD verilerinde bilişim uzmanı istihdamı rakamlarına da yer veriliyor. 2014 rakamları Finlandiya’da yuzde 6,08, İsveç’te yuzde 5,26, Birleşik Krallık’ta yüzde 4,75, ABD’de yüzde 4,07 ve Yunanistan’da ise yüzde 1,72’lik istihdamın söz konusu olduğunu bulguluyor. Türkiye’deki istihdam ise yüzde 1,08 seviyesinde. UİS’de ayrıca Türkiye’deki Ar-Ge istihdamı da inceleniyor. 2001-2009 yillari arasinda Ar-Ge istihdamında yükseköğretim öndeyken, 2009’dan sonra özel sektör öne geçiyor ve şu tablo ortaya çıkıyor: Özel sektör binde 55, yükseköğretim binde 35 ve kamu binde 1 (2015 verisi).

Ulusal İstihdam Stratejisi’nde bilisimin yeri

Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilmesi hedefleniyor

UİS’de durum analizi yapıldıktan sonra hedefler aktarılıyor. Hedeflerin ilk sırasında her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Diğer bir hedef ise İŞKUR’un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların artırılması.

UIS`nin ekinde yukarıda paylaştığımız sektörlerin eylem planları da bulunuyor. Bilişim sektöründeki eylem planı işgücünün niteliğinin sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmesi, bilişim alanında yeni ürün geliştirmeye ve istihdamı artırmaya yönelik araştırmaların desteklenmesi, girişimciliğe yönelik teşvikler artırılması ile toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojilerini kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri artırılmasının gerektiğini savunan maddelerden oluşuyor.

UIS, işgücü piyasasının yapısal sorunlarının çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik 40 hedef, 57 politika ile 201 tedbirden oluşuyor. 2023 vizyonu ile hazırlanan 2014-2016 yıllarında uygulanacak eylem planları kapsamında ise sorumlu veya işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar belirlendi.