İŞ DÜNYASI

H.Kerem Fındık | 29.03.2017 - 11:19

Uber çalışan çeşitliliği raporunu açıkladı

Uber’de yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. Bu çalışanların yüzde 64’ü erkek ve yüzde 36’sı kadınlardan oluşurken, teknoloji pozisyonlarındaki çalışan dağılımı yüzde 85’i erkek ve yüzde 15’i kadın.

Şubat ayı içinde cinsiyetçi yönetim ve cinsel taciz iddialarına muhatap olan Uber, çalışan çeşitliliği raporunu yayımladı. Rapora göre, 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle Uber’de 5 bin 885 kişi çalışıyor. Mart 2017’deki verilerde küresel cinsiyet dağılımına bakıldığında yüzde 63,9’luk kesimin erkek, yüzde 36,1’lik kesimin kadınlardan oluştuğu görülüyor. Yine küresel bazda teknoloji pozisyonunda çalışan erkek oranı yüzde 84,6 ve kadın oranı yüzde 15,4. Teknoloji dışı pozisyonlarda ise yüzde 55,6’lık erkek çalışana karşılık yüzde 44,’lük kadın çalışan var. Müşteri destek birimleri çalışanlarının yüzde 50,3’ü erkek ve yüzde 49,7’si kadın. Uber’in raporunda bu çalışanların bölgelere göre dağılımı da yer alıyor. ABD ve Kanada’da çalışanların yüzde 67,1 erkek iken yüzde 32,9’u kadın. Latin Amerika’daki çalışanlarda ise durum şöyle: Erkek (yüzde 59,1) ve kadın (yüzde 40,9). Diğer iki bölge olan EMEA (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) ve APAC (Asya-Pasifik)’taki dağılımı şu şekilde karşımıza çıkıyor: EMEA (Erkek: Yüzde 61 kadın: Yüzde 39) ve APAC (Erkek:Yüzde 57,5 kadın: Yüzde 42,5).

Uber’de üst yönetimde yüzde 78 erkeğe karşılık yüzde 22’lik kadın var

Raporda kadın ve erkeklerin üst yönetim pozisyonundaki verileri de yer alıyor ve erkeklerin yüzde 78, kadınların yüzde 22’lik oranlarda şirketin üst yönetim pozisyonlarında görev aldığı aktarılıyor. (Bu arada, Uber üst yönetim pozisyonlarını “direktör” ve “direktör üstü” unvana sahip çalışan olarak ele alıyor) Teknoloji pozisyonlarındaki dağılım erkekler yüzde 88,7 ve kadınlar yüzde 11,3’ünün bu pozisyonlarda çalıştığını ortaya koyuyor.   Teknoloji dışı pozisyonlarda ise yüzde 73,8 erkeğe karşılık yüzde 26,2’lik kadın çalışan söz konusu. Uber’in raporunda ABD’li çalışanların yüzde 15’inin çalışma vizelerinin bulunduğu ve 71 farklı ülkeden çalışanın bulunduğu bilgisine de yer veriliyor.

Uber raporda önümüzdeki üç yıl üç milyon dolar harcayarak STK’larla işbirliğine gitmeyi ve daha fazla kadın ile temsil gücü yetersiz kesimlerden çalışanları bünyesine katmayı planladığını belirtiyor. Uber bugün dünyada 70’den fazla ülkede 450’nin üzerinin şehirde kullanılıyor.