Skip to main content

Her 3 alışverişçiden 2’si ihtiyaçları olan ürünlerin ve hizmetlerin tümü için internetten alışveriş yapabileceğini düşünüyor.

Türkiye’de online ve offline alışveriş davranışlarının sorgulandığı GfK Futurebuy Shopper Araştırması’nın 2017 raporu yayımlandı. Araştırmada genel alışveriş davranışlarının yanı sıra 17 kategori bazında, alışverişte ve satın almada tercih edilen kanallar, alışverişte en etkili temas noktaları, tercih edilen ödeme sistemleri, fiyat karşılaştırma, yorum okuma ve benzeri online aktiviteler de sorgulandı.

Araştırma bulgularına göre, son 6 ayda online ya da fiziksel kanallardan giyim alışverişi yaptığını belirtenlerin yüzde 62’si bu alışverişlerini hem online hem de fiziksel kanallardan yaptı. Yalnızca online’dan giyim alışverişi yaptığını belirtenlerin oranı yüzde 5. Bilgisayar cihazları alışverişi yapanların yüzde 22’si yalnızca online kanallardan alışveriş yaptığını belirtiyor. Sonuçlara bakıldığında fiziksel kanalların online kanallara göre daha çok kullanıldığı görülüyor. Online kanallarda artış olsa bile fiziksel mağazaların hâlâ önemini kaybetmediği söylenebilir.

Online alışveriş davranışları

Online alışverişin avantajları sorgulandığında 2016’da araştırmaya katılanların yüzde 65’i neredeyse ihtiyaçları olan ürünlerin ve hizmetlerin tümü için internetten alışveriş yapabileceğini belirtiyordu. 2017’de bu oranın yüzde 71’e yükseldiği görülüyor.

Katılımcılara bir yıl öncesine göre hangi online alışveriş aktivitelerini daha çok yaptıkları sorulduğunda, “internetten ürün araştırıyorum” diyenlerin oranının yüzde 54 olduğu görülüyor. Her 3 katılımcıdan 1’i ise 1 yıl öncesine göre daha fazla interneti kullanarak ürün satın aldıklarını belirtiyor.

Mobil ödemeye ilgi artıyor

Alışverişçilerin yüzde 14’ü ayda 4 kez veya daha fazla mobil ödeme yapıyor. Alışverişçilerin yarıdan fazlası (yüzde 58) ise ayda 1 kere ve daha az mobil ödeme yaptığını ifade ediyor.

Türkiye’de Internet kullanıcısı olan alışverişçiler mobil işlem yapabilme olanaklarının artmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Katılımcıların yüzde 61’i, “Gittikçe daha fazla ödemeyi mobil cihazlarım aracılığıyla yapabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diyor. Bölgeler bazında incelendiğinde, Avrupa’daki online alışverişçilerin yalnızca yüzde 28’i mobil ödeme yapabilme olanaklarının artmasını isterken, bu oranın en yüksek olduğu bölgenin ise yüzde 58 ile Latin Amerika olduğu görülüyor.

Araştırmanın nasıl yapıldı?

Araştırma kapsamında GfK, Temmuz 2017’de Türkiye’de 18 yaş ve üzeri, orta ve üst sosyo ekonomik statüye (ABC1C2) mensup bin alışverişçi ile online olarak görüştü. Araştırma online veri toplama tekniği kullanılarak 18 yaş ve üstü alışverişçilerden bilgi alınarak gerçekleştirildi. Araştırma raporu 2016 verileriyle karşılaştırmalı olarak hazırlandı.

Araştırmaya ait 2016 sonuçlarını ele alan haberimizi buradan okuyabilirsiniz.