Skip to main content

Dijital hayatımızın bir parçası olduğu gibi artık hayallerimizin de olmaz olmazı. Zenna ile gerçekleştirdiğimiz “dijital dünya ve hayallerimiz” odaklı araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’i teknolojinin ve dijital olanakların hayallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyor.

Bu ay ZENNA ile gerçekleştirdiğimiz araştırma ile, teknoloji odaklı yetkinliklere bakış ve gerçekleştirmek istediğimiz hayallerde teknolojin etkisini anlamaya çalıştık. Araştırma, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından; 7-15 Aralık 2017 tarihleri arasında, 18 yaş ver üzeri dijital dünya kullanıcısı halk geneliyle, online görüşme yöntemi uygulanarak bin 200 kişi ile gerçekleştirildi.

Hayal kuruyoruz ama…

Araştırma kapsamında görüşülen hemen hemen herkes ara sıra da olsa hayal kurduğunu belirtirken kadınların, erkeklere göre daha sık hayal kurduğu görülüyor. Her 2 kadından biri “sık sık” hayal kurduğunu belirtirken özellikle yaş gruplarında yaş ilerledikçe hayal kurma sıklığının azalması dikkat çekiyor.

 • Sık hayal kuranlar %43
 • Ara sıra hayal kuranlar %53
 • Hiç hayal kurmayanlar %4

Teknoloji hayallerimizi gerçekleştirmede önemli bir araç (mı?)

Her 10 kişiden 8’i teknolojinin ve dijital olanakların hayallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacağını düşünüyor. Bu kişiler özellikle iş ve kariyer konusunda teknolojinin yardımıyla hayallerini gerçekleştirmek istediğini belirtiyorlar. Erkekler, teknoloji odaklı bir iş sahibi olmayı ve kripto paralara yatırım yaparak zengin olmayı daha yüksek yüzdeyle dile getirirken, kadınlar mobil uygulamaların da yardımıyla fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmayı tercih ediyor. 35 yaş altı gençlerde ise herkesin tanıdığı bir Youtube fenomeni olmak diğer yaş gruplarına göre öne çıkan konular arasında yer almakta.

2018’de dijital olanaklar sayesinde gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz

 • Teknolojiyi işimle birleştirip kariyerimde çok başarılı bir döneme girmek %49
 • Teknoloji alanında kendimi geliştirip dijital odaklı yeni iş kurmak %39
 • Spor ve beslenme alışkanlıklarımı uygulamalarla kontrol altına alıp fit bir bedene kavuşmak %32
 • Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapıp zengin olmak %27
 • İnsansı robot ve daha fazla akıllı gerece sahip olup günlük hayatımı kolaylaştırmak %20
 • Herkesin tanıdığı bir YouTube fenomeni olmak %13
 • Sosyal medya aracılığıyla hayatımın aşkı ile tanışmak %11

Hayallerimizi gerçekleştirmede ne derece başarılıyız?

Görüşülen neredeyse her 2 kişiden biri 2018’de gerçekleşmesini istediği hayaller için bir girişimde bulunduğunu belirtse de bu konularda kendisini başarılı bulan kişi sayısı da oldukça düşük. Beslenme alışkanlıklarını dijital uygulamalarla kontrol ederek fit ve sağlıklı olma hayalindeki her 4 kişiden sadece biri kendisini bu konuda başarılı bulduğunu belirtiyor. Sağlıklı ve fit olma meselesi, sorgulanan konular arasında en başarılı olduğumuz konu olurken, kripto paralara yatırım yapıp zengin olma hayalinin niyetten öteye gitmediğini görüyoruz. Hepimiz bitcoin konuşuyoruz ama icraat pek yok gibi.

Teknoloji sayesinde gelen mutluluklar

Görüşülen kişilerin yüzde 84’ü teknoloji sayesinde gerçekleşen bir hayali olmadığını belirtirken, geri kalan kesim için düşük ölçekli başarıların ve mutlulukların öne çıktığı görülüyor.

 • Yabancı dil öğrenme
 • Görüntülü konuşma
 • Online eğitimler
 • Para kazanmak
 • Yurt dışı seyahati
 • Sevgili

Teknoloji ile yaşıyoruz ancak dijital yetkinliklerimiz sınırlı

Teknoloji kullanımı ve dijital yetkinliklerle ilgili her 2 kişiden biri kendini bu alanda yeterli bulurken, erkekler ve 18-24 yaş arası gençlerin diğer demografik kırılımlara göre kendini daha yeterli bulduğu görülüyor.

Dijiital yetkinliklerimizi konu bazlı incelediğimizde ise teknolojik yeterliliğimiz en yüksek seviyede olduğu alanların günlük hayatımızın da bir parçası olan ulaşım ve eğlence olduğu görülüyor. Son dönemdeki popülaritesine rağmen kripto paralar konusundaki finansal okur yazarlığımızın ise hala çok düşük olduğu ortada.

Teknolojide yeterliliğimiz sınırlı da olsa kendimizi geliştirmek için bir şey yapmıyoruz

Görüşülen kişiler arasında her 10 kişiden sadece üçü teknolojik konularda kendini geliştirmek için bir şeyler yaptığını belirtirken bu kişiler için özellikle online eğitim, araştırma konuları ve teknolojik trendlerin takibi öne çıkıyor.

Teknolojinin gelişime bağlı olarak kendimizi geliştirmek için yaptıklarımız 

 • Eğitim-Kurs
 • Programlama
 • Teknoloji trendleri takibi
 • Yabancı dil eğitimi
 • Sağlık-spor
 • Çeşitli konularda araştırma

Her 4 kişiden sadece biri teknoloji kullanımına yönelik eğitim alıyor

Teknoloji kullanımına yönelik ileri seviyede eğitim alma durumunu sorguladığımızda ise her 4 kişiden sadece biri bu alanda bir eğitim aldığı belirtiyor. Yaş grupları bazında incelediğimizde genç nesillerin bu konuyla daha ilgili olması dikkat çekerken, C2 sosyo ekonomik statü ve erkeklerin de diğer gruplara göre daha yüksek oranda eğitim aldığı görülüyor.

2018 için dileğimiz daha fazla eğitim, işte başarı

2018’de online eğitim kurslarla birlikte, işte yeni nesil teknolojilerin kullanımı kendimizi geliştirmek istediğimiz öncelikli alanlar olurken, kadınların sağlık, erkeklerin ise finans konusunu daha fazla önceliklendirdiği görülmektedir. Yaş grupları bazında incelediğimizde ise 25-44 yaş arası çalışanların sağlık, 45-65 yaş grubunun ise ulaşım konusunu öne çıkardığını söyleyebiliriz.

2018’de kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar

 • Eğitim(online kurslar vb) %49
 • İş(Yeni nesil teknolojik program, ekipman kullanımı vb) %48
 • Finans(Kripto paralar, dijital uygulamalar ile tasarruf vb) %39
 • Sağlık(Beslenme, diyet uygulamaları kullanmak) %34
 • Eğlence(Online bilet alma, oyun vb) %26
 • Ulaşım(Navigasyon uygulamaları) %25
 • Spor(Akıllı bileklikler, adım sayarlar vb) %24
 • İlişkiler(Sosyal platformlardan arkadaş edinme) %19