Skip to main content

Dünya genelinde Türkiye dahil 46 ülkede 45 bin 676 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen “Umut ve Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre, insanlar umutlu ve mutlu.

Araştırma şirketi Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği “Umut ve Mutluluk” araştırması ile 2020’ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü. Barem-GIA yılsonu araştırmasına göre, dünya nüfusunun yüzde 37’si 2020 yılının 2019’a göre daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde. Yeni yılın daha kötü bir yıl olacağını düşünenlerin oranı yüzde 25 olurken, dünyanın aynı kalacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 31 olarak görülüyor. Rapora göre, dünyada son yıllardaki belirgin düşüşe rağmen, olumlu düşünenlerle olumsuz düşünenlerin oranları arasındaki fark olan Net Umut Endeksi (NUE) hala pozitif.

En iyimser insanlar Hindistan ve Batı Asya’da yaşıyor

Araştırma sonuçlarına göre, dünyadaki en iyimser insanların Hindistan ve Batı Asya’da yaşadığı görülürken, en karamsar bölgenin ise Ortadoğu olduğu ifade ediliyor. Avrupa ülkelerinde de dünya genelindeki pozitif eğilim sürüyor fakat bu durum Avrupa Birliği ülkeleri içinde veya dışında olarak değişiklik gösteriyor. AB dışındaki Avrupalılar çok umutluyken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu umut düşüyor. Ayrıca rapor, Ruslara göre Amerikalıların 2020’den beklentilerinin çok daha olumlu olduğunu gösteriyor. Ülke bazında bakıldığında ise yeni yıldan en umutlu olan ülkelerin dünya geneline yayıldığı görülüyor: Peru, Arnavutluk, Nijerya, Kazakistan, Ermenistan ve Kosova. En karamsar ülkeler Lübnan, Hong Kong, Ürün ve İtalya.

Türkiye ve Fransa’da umutlu ve umutsuzların oranı aynı

Araştırmada elde edilen verilere göre, dünyada gençlerde (18-34 yaş grubu) umut yüksek, yaş arttıkça (55 ve üzeri yaş) umut azalıyor. Dünyada üniversite ve üzeri eğitim almış insanlar oldukça iyimserken, ilkokul mezunu olan kişilerin iyimser olmadığı görülüyor. Türkiye’de ise bu durum tam tersi yönde gerçekleşiyor ve eğitim arttıkça umut azalıyor. Dünyada ve Türkiye’de en umutlu kesimin öğrenciler olduğu gözlemlenirken, en umutsuz kesimi emekliler oluşturuyor. Ayrıca Türkiye’de ev kadınları ve işsizler dünyadaki benzerlerine göre çok daha umutsuz. Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise dünyada kadınların erkeklere göre 2020 yılından daha umutlu oldukları. Türkiye’de ise kadınlar ve erkekler arasında umut açısından fark yok.

Mutluluk hep var

Araştırmadaki mutluluk sonuçları da önemli bilgiler içeriyor. Geçmiş sekiz yılda mutluyum diyenler ile mutsuz olduğunu söyleyenler arasındaki Net Mutluluk Endeksi (NME) ortalaması dünyada +51 olurken, Türkiye’de +32. 2019 yılı sonuçlarına göre ise mutluluk endeksi ortalaması dünyada +48, Türkiye’de +38 olarak gözlemleniyor.

Latin Amerika mutlu, Ortadoğu mutsuz

Araştırmada ortaya çıkan verilere göre, dünyanın en mutlu bölgesinin Latin Amerika olduğu, en mutsuz bölgesinin ise Ortadoğu olduğu ifade ediliyor. Net Mutluluk Endeksi +78 ve üzeri olan en mutlu ülkeler arasında; Kolombiya, Endonezya, Ekvator, Kazakistan, Nijerya ve Filipinler yer alırken, en mutsuz ülkeler arasında ise Ürdün, Lübnan, Suriye ve Irak geliyor. Mutluluk açısından Avrupa ülkeleri toplamda Dünya skoru ile aynı sonucu verirken Avrupa Birliğinin içinde veya dışında olmak hiç fark etmiyor. ABD-Rusya karşılaştırması ise Amerikalıların Ruslara göre çok daha mutlu olduğunu gösteriyor.

Türkiye, Fransa ve İngiltere’de yaşayan insanlar aynı mutluluk oranını paylaşıyor

Araştırmanın sonuçları, dünyada gençlerin en mutlu grup olduğunu, yaş arttıkça mutluluğun azaldığını, ancak Türkiye’deki gençlerin (18-34 yaş) en mutsuz grup olduğunu gösteriyor. Türkiye, Fransa ve İngiltere’de yaşayan insanların aynı mutluluk oranına sahip olduğunu ortaya çıkaran araştırma, dünyada mutluluğun eğitimle arttığını, Türkiye’de ise en mutlu kesimin orta eğitimli kişiler olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye’de öğrenciler, ev kadınları ve işsizler dünyadaki benzerlerine göre çok daha mutsuzken, dünyada en mutlu grupları öğrenciler ve çalışanlar oluşturuyor. Dünyada kadınların erkekler ile aynı derecede mutlu olduğu gözlemlenirken, Türkiye’de erkeklerin kadınlardan çok daha mutlu olduğu gerçeği dikkat çekiyor.