Skip to main content

New York Üniversitesi ve BlaBlaCar’ın yürüttüğü ortak çalışmaya göre, Türkiye’de online arkadaşlıklara olan güven, komşu ve iş arkadaşlıklarını geride bırakıyor

Şehirler arası yolculuk paylaşım ağı BlaBlaCar ve New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu işbirliğiyle yapılan dijital çağda güven araştırmasının, internetin kişiler arası güveni nasıl değiştirdiğine dair çarpıcı sonuçları açıklandı.

Katılımcıların online platformlardaki profil bilgileri dolu olan kişilere, iş arkadaşları ve komşularından daha fazla güvenmesi, araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Hatta araştırmanın sonuçları, arkadaşlarına ve ailelerine duydukları güven seviyesine çok yakın bir güven seviyesine işaret ediyor.

Katılımcılar

% 94- aile üyelerine,
% 92- arkadaşlarına,
%88 – profil bilgileri dolu olan bir BlaBlaCar üyesine,
%58 – iş arkadaşlarına,
%42 – komşularına,
%16 – sosyal medyada iletişime geçtikleri kişilere güvendiklerini belirtiyor.

Yüksek_Güven_Seviyesi_Infografik

Türkiye’de yapılan araştırmaya katılanlar ise profil bilgileri dolu olan bir BlaBlaCar üyesine, iş arkadaşları ya da komşularından daha fazla güvendiklerini belirtirken, %70’i yolculuk paylaşımını en iyi tanımlayan kavramların dayanışma ve sorumluluk olduğunu düşünüyor. Türkiye’deki güven araştırmasına katılan yolcular için, sürücü seçiminde en önemli güven kriterleri:  sistemdeki puanlama ve yorumlar, sürücünün profil fotoğrafı ve yolculuk öncesi yapılan kısa telefon görüşmesi olarak sıralanıyor.

Güven araştırması raporu, online platformların kişiler arasında daha önce görülmemiş ölçüde güven yarattığını ortaya koyuyor.  Online olarak bağlantıda olma ve dijital güven araçları, bireylerin kimlik ve farklı kişilerden alınmış tek defalık puanlamaların yer aldığı profil bilgilerine dayanarak karşılıklı güven sağlamalarını güçlendiriyor. Böylece, iki insan hiç tanışmamış olsalar bile bir bireyin online profiline bakılarak güvenilirlik değerlendirilebiliyor. Bu durum kişiler arası güvenin yayılmasını sağlarken, bireyleri güven ağlarının merkezine yerleştirerek, karşılıklı işbirliğine izin veren sonsuz fırsatlar ortaya çıkarıyor ve bu durum bireyleri  online ticaretin ötesine geçirerek yolculuk paylaşımı ve kısa dönem ev sahipliği yapma gibi etkileşimlere yol açıyor.

Ayrıca araştırma sonuçları eş düzeyde kullanıcıların olduğu tek bir pazaryeri ortamında beslenen ve büyütülen güven duygusunun tüm paylaşım ekonomisi için pozitif yayılma etkisi sergileyeceğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%48) yolculuk paylaşımının kendilerini diğer insanlara daha açık hale getirdiğini belirtirken, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmada ise katılımcıların %54’ü yolculuk paylaşımının kendilerini diğer bireylere daha açık hale getirdiğini dile getiriyor.  Benzer şekilde, yolculuğunu paylaşmış olanların diğer paylaşım ekonomisi platformlarına katılma eğiliminin, yolculuğunu paylaşmamış olanlara oranla 3 kat daha fazla olduğu anlaşılıyor.

Güven araştırması raporu, bunlara ek olarak platformlara, topluluklarındaki dijital güveni artırmak için altı temel öneride bulunuyor: Kullanıcı tarafından beyan edilen profil bilgisi, puanlamalar, bağlayıcı finansal yükümlülükler, kullanıcıların kullanım seviyelerinin açık olarak görülmesi, moderasyon (sistemin düzenli kontrolü) ve sosyal medya profilleriyle entegrasyon.