Skip to main content

TÜİK, 2016 Ar-Ge harcama verilerini yayımladı. Ar-Ge harcamalarında 2015’e oranla yüzde 21,6 artış var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ait Ar-Ge harcama verilerini yayımladı. TÜİK’e göre, geçen yıl ülkemizde Ar-Ge’ye 7 milyar 508 milyon TL harcandı. Bu rakam 2015’e oranlar yüzde 21,6 artış anlamına geliyor. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezî yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı binde 29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 oldu.

TÜİK verilerinde ayrıca bu yıl bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahminî sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL olduğu belirtiliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 2016’ya oranla yüzde 8’lik artış söz konusu olacak.

En çok ödenek üniversite fonlarına
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 ile üniversite fonlarına ayrıldı. Bunu yüzde n21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip ediyor.

Kaynak:TÜİK