Skip to main content

IAB’nin 18 ülkede yaptığı araştırmaya göre, Mobil web işlevsel faaliyetler ve ihtiyaçlar için, Mobil aplikasyonlar ise eğlence ve sosyal aktiviteler için tercih ediliyor.

IAB’nin 18 ülkede gerçekleştirdiği ‘Always On – A Global Perspective of Mobile Consumer Experience Araştırması’na (Mobil Tüketici Deneyimleri) göre, dünya üzerindeki akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse 3’te 2’si (%63), telefonlarını her yarım saatte bir; 5’te 1’inden fazlası da (%22) her 5 dakikada bir kullanıyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’dan ankete katılanların birçoğu, günde en az bir kere mobil web ya da mobil aplikasyon üzerinden internete erişim sağlıyor (mobil web %88, mobil aplikasyon %84).

Türkiye’de bir mobil internet kullanıcısı günde ortalama 5 mobil siteye giriyor

Araştırmaya katılan 18 ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Anket kapsamında sorulan sorulara verilen cevaplar karşılaştırıldığında Türkiye ile diğer ülke ortalamaları paralellik gösteriyor. Avrupa genelinde, mobil cihazlar üzerinde görülen reklamlarla etkileşim ortalaması yüzde 46 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 38. Dünyada mobil web reklamlarının yüklenme hızının ortalama yüzde 21, mobil aplikasyonların ise yüzde 20 arttığı görülürken; Türkiye’de bu rakamların mobil web’de yüzde 26, mobil aplikasyonlarda ise yüzde 22 olduğu görülüyor. Tüketicilerin dünyada mobil reklamlarla karşılaşma ortalamasının mobil web’de yüzde 50, mobil aplikasyonlarda yüzde 51 arttığı; Türkiye’de ise sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 56 arttığı görülüyor.

Türkiye’de bir kişi bir günde ortalama 5.57 mobil site ziyaret ederken, 4.74 mobil aplikasyon kullanıyor. Bu oranlar dünyada mobil siteler için 5.82, aplikasyonlar içinse 5.85.

Araştırma hem mobil web’deki, hem de mobil aplikasyonlardaki farkındalık oranının oldukça yüksek olduğu gösteriyor. Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mobil reklamları gördükten sonra birkaç gün içinde hatırlıyor (Mobil web’de %90, Mobil aplikasyonda %86). Üstelik kullanıcıların yarısından fazlası mobilde gördükleri reklamla ilgili aksiyon alıyor. Söz konusu davranış, mobil web’de yüzde 45, mobil aplikasyonlarda yüzde 47 olması itibariyle benzerlik gösteriyor. Global rakamlar bölgesel ve ülkesel kırılımlar bazında da tutarlı bir grafik çiziyor.

Tüketicilerin yüzde 46’sı mobil cihazlarda gördüğü reklamlarla etkileşime geçiyor. Yüzde 13’lük kesim gördüğü reklamları hatırlarken, yüzde 9 ise reklamı yapılan markanın web sitesini ziyaret ediyor.

Akıllı telefon kullanıcıları geçtiğimiz yılda, mobil cihazlardaki reklam yükleme hızında ve yaratıcılıkta gelişme görüldüğünü belirtirken; Brezilya, Rusya ve Güney Amerika’daki kullanıcılar mobil reklam deneyimlerinde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. Reklamların artan sayısı ile ilgili genellikler benzer sıkıntılar dile getirilse de Brezilya ve Fransa’daki akıllı telefon kullanıcıları mobil reklamlara daha ılımlı yaklaşıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre kullanıcılar mobil web ya da mobil aplikasyonları farklı aktiviteler için tercih ediyor. Mobil web işlevsellik ve ihtiyaca yönelik kullanılırken, mobil aplikasyonlar daha çok eğlence ve sosyal aktiviteler için ilgi görüyor. Örneğin, bir ürün ya da hizmet alınması veya rezervasyon yapılması çoğunlukla mobil web fonksiyonları kapsamına giriyor. Mobil web ortamı ayrıca, eğitim, iş, seyahat, anlık etkinlikler ve diğer konular ile bilgi edinmek (%76) amacıyla da tercih ediliyor. Öbür yandan mobil aplikasyonlar; video (%57), film (%57), müzik (%73) ve oyun (%83) gibi eğlendirici içerikleri tüketmek ve e-mail, mesajlaşma, sosyal paylaşım, sesli ve görüntülü aramalar gibi iletişim faaliyetleri için kullanılıyor.