Skip to main content

E-dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra insanların hayat anlayışındaki değişimi ve dijital hayata geçişi simgeliyor. Günlük hayatı her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran ve devletin vatandaşlara sunduğu hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan bir anlayış

En basit tanımıyla e-dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra insanların hayat anlayışındaki değişimi ve dijital hayata geçişi simgeliyor. Günlük hayatı her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran ve devletin vatandaşlara sunduğu hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan bir anlayış. Peki, ülkemizde e-dönüşüm nasıl başladı?

Türkiye’de e-dönüşümün kısa tarihçesi

Bu konuda atılan adımlar kapsamında e-dönüşüm kavramını odağına alan ve bir örgütlenme çalışmasını içeren, e-Dönüşüm Türkiye ’nden bahsetmek mümkün. DPT Müsteşarlığı (şu an Kalkınma Bakanlığı) projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak görevlendirildi. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla da DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kuruldu. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları tespit edildi. Ülkemizde e-dönüşümle ilgili belli başlı gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz: E-devlet Kapısı Projesi (2006), Bilgi Edinme Kanunu (2003), Elektronik İmza Kanunu (2004), Evrensel Hizmet Kanunu (2005), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (2007) ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (2008).

E-dönüşümde yeni adımlar: KEP ve e-defter

Türk Ticaret Kanunu ile hayata geçen Kayıtlı Elektronik Posta’yı (KEP) bildiğimiz iadeli taahhütlü postanın elektronik hali olarak tanımlamak mümkün. KEP şirketler için daha güvenli bir ticaret anlamına gelirken vatandaşlar için zaman ve mekândan bağımsız birçok işlemin yapılabilmesiyle eş anlamlı kullanılacak. KEP’in sağlayacağı en büyük avantajlar arasında uyuşmazlık durumunda hukuken geçerlilik sunması ve gönderim, teslim ve okunma zamanları değiştirilemeyecek şekilde damgalanması sayılabilir. KEP alabilmek için en yakın PTT’ye giderek üzerinde geçerli T.C kimlik numarası bulunan resmî bir belge ile elektronik posta hesabı ön başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Ayrıca ülkemizde üç KEPHS (kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcısı) daha bulunuyor.

421 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile e-fatura mükellefi olan şirketlere Aralık 2014 itibariyle e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına dahil olma mecburiyeti getirildi. Şirketlere operasyonel süreçlerinde kolaylıklar sağlayacak olan e-defter uygulaması, aynı zamanda önemli maliyet tasarrufu getirecek. E-deftere başvuru edefter.gov.tr adresinde bilgi alınabiliyor.

E-dönüşümde çipli kimlik dönemi

Türkiye’de e-dönüşümde artık çipli kimlik kartlarından bahsediliyor. 10 sene süreyle kullanılabilecek bu kartların ön ve arka yüzlerinde kart sahibine ait kişisel ve nüfus bilgiler bulunuyor. Kart üzerinde ayrıca kart sahibine ait parmak izi, parmak damar izi ve el aya damar izi de mevcut.

“Türkiye’de e-dönüşüm ne durumda?” yazısı, Digital Age Aralık 2014 sayısında yer alıyor.