Skip to main content

Türkiye’deki kurumsal şirketlerin “girişimci kurumlara” dönüşümünü destekleyen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun (GKTR) kuruluşu basın toplantısıyla duyuruldu.

Türkiye’nin kısa vadeli sıcak gündeminde boğulmadan, orta ve uzun vadeli geleceğe odaklanarak, ülkenin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu bugün Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ev sahipliğinde basına tanıtıldı.

Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla kurulan platformun, kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor. Her sektörden kuruma açık olan platformun, kurumların dijitalleşmenin getirdiği yıkıcı dönüşüme karşı ayakta kalmalarını ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamalarını sağlayan, böylece Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamosu olmalarına destek veren çatı kuruluş olması hedefleniyor.

Önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla önemli bir adım olan ve Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun danışma kurulunda yer alan İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agâh Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko basın toplantısında söz alarak platformu tanıttı.

Canan Özsoy: İnovasyon sadece start-up’ların görevi olmamalı

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, büyük şirketlerin girişimcilik ruhunu kaybetmiş olabileceği gerçeğine dikkati çekerek, bunlarla yenilikçi fikirlere sahip gençlerin bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti. Özsoy sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılının başında üniversite sanayi iş birliğini destekleyerek inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla inovasyon merkezimizi Özyeğin Üniversitesi’ne taşıdık. Burada büyük kurumların yöneticileri ile örnek başarı hikâyeleri paylaşılıyor, bir taraftan da girişimcilere destek veriliyor. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start-up’ların görevi olmamalı. Gerek bilgi ve deneyimleri gerekse pazar bilgileriyle büyük şirketler inovasyonun gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu yıl 20 ülkeden toplam 2 binden fazla inovasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğimiz 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre, inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler ve büyük şirketler olarak görülüyor” dedi.

Adnan Bali: Günümüzde ‘normal iyi’ hiç kimse için yeterli değil

Çapraz disiplinler arasındaki iletişim ve işbirliğin önemine değinen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “normal iyi”nin günümüzde kimse için yeterli olmadığını, insanları beklemedikleri kadar iyi şeylerle şaşırtmak gerektiğini, bunun da start-up’larla çalışarak sağlanabileceğini söyledi. Bali konuşmasında şu sözlerle devam etti: “Gerek dijitalleşme gerek teknolojik değişimler gerek iş modellerindeki çok ciddi paradigma değişimleri büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere yaptığınız işin değer yaratma boyutunda tekrar tekrar yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor. İş modellerimizin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyacımız var. İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır, bir değerdir.”

Agâh Uğur: Yeniyi mevcuttan korumak gerekli

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Danışma Kurulu Üyesi Borusan Grubu CEO’su Agâh Uğur ise, konuşmasında girişimcilik ruhunun öneminin altını çizdi. Bu ruhun demokrasi ve daha iyi yönetilme talebini de artırdığını belirten Borusan Grubu CEO’su, yeniyi beslemek için yeniyi mevcuttan korumak gerektiği gerçeğine vurgu yaptı. İnovasyon ve girişimci olayan kurumların bugün yaşama şansının olmadığını da sözlerine ekleyen Uğur, “İnovasyon ve girişimcilik, günümüz iş dünyasında hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı. Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyorlar. Bu platformun bu anlamda kurumların birbirinden öğrenmesine, girişimcilik ekosistemimizin ve iş birliklerinin büyümesine ve aynı zamanda Türk şirketlerinin global anlamda rekabetçi kalmasına destek olacağına inanıyorum” dedi.

İhsan Elgin: Amacımız, uzun dönem perspektifini kaybetmemek

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin şunları söyledi: “Ana işini sürekli verimlileştirirken yeni büyüme fırsatlarını deneyen, bir başka deyişle bugün için mücadele ederken yarını için çalışan şirkete girişimci kurum diyoruz. Bu platformu kurmaktaki amacımız da etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dünya gündeminden kopmamak, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve iş birliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

Dr. Soner Canko: Ekosistem kurmanın sihrini keşfettik

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dünya dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inanıyor ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak görüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ederken, ekosistem kurmanın sihrini keşfettik. Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, ne kadar büyük farklar yaratabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gktr.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.